לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך

סליחה שכחנו - דחינו את תביעתך מסיבות אחרות ממה שרשמנו

במקרים רבים נתקלים לקוחות שלנו, לעיתים שנים לאחר קבלת ייעוץ פנסיוני או ייעוץ ביטוחי בסירוב מטעם חברת הביטוח לתשלום תגמולי ביטוח המגיעים למבוטח בעקבות התרחשות אירוע ביטוחי המכוסה באחת או יותר מפוליסות הביטוח עבורן שילם במשך שנים רבות.

החברות מסרבות לעתים, למרות הכיסוי הביטוחי התקף ואי- השארת כל עילה סבירה לסירוב תשלום בטענות שונות כגון: כיסוי לא תקף, כיסוי שאינו כולל את מקרה הביטוח שאירע, מילוי לא תקין של טפסים (הן בעת הקמת הביטוח והן בעת הגשת התביעה לתגמולים), סתירות, חוות דעת רפואית ועוד כהנה וכהנה תירוצים שונים ומשונים.

במקרים רבים נמסרת תשובה לאקונית בלשון " תביעתך נבדקה והעלתה כי אין למקרה הביטוח כיסוי ביטוחי".

לעיתים, בעקבות דחיית התביעה פונה המבוטח לקבל סעד מבית המשפט ומגיש תביעה משפטית, מצרף את טיעוני חברת הביטוח שנשלחו לו ולעיתים תוך צירוף חוות דעת עד מומחה יועץ פנסיוני / ביטוחי המעידה על זכותו החוקית והחוזית לקבלת הפיצוי.

אז, בשיא החוצה מגלה הלקוח כי כתב ההגנה של חברת הביטוח המוגש בשלב זה מכיל טיעונים שונים או נוספים על אלה שנמסרו לו ע"י החברה במכתב הדחייה.

השאלה המשפטית (והמוסרית) האם ניתנת  אפשרות לחברת הביטוח להגיש כתב   הגנתה המכיל נימוקים שונים או נוספים על אלה שנשלחו למבוטח במכתב דחיית התביעה.

סוגייה זו חשובה הן למבוטחים והן לחברות ייעוץ פנסיוני ויועצים פנסיוניים המספקים שירות ייעוץ פנסיוני –ביטוחי מתמשך ומלווים את לקוחותיהם הן בזמן מתן חוות דעת, ייעוץ, ליווי ופיקוח על ביצוע המלצות והן במקרה תביעות ביטוח.

חשוב לדעת כי בפסקי דין מזה כעשור, חלקם נקבעו ע"י בית המשפט העליון, נקבע כי על פי וכפוף להוראות הממונה על שוק ההון והביטוח כי במקרה בו מבקשת חברת ביטוח לדחות תביעת ביטוח, עליה לשלוח למבוטח מכתב מנומק הכולל את כל טענותיה באופן מפורט כך שיוכל להמשיך בטיפול בתביעתו תוך התייחסות לטענות החברה וניסיון בירור זכויותיו או היקף זכויותיו במקרה מורכב בו מאושר רק חלק מתביעתו.

כמו כן נקבע כי חברת הביטוח לא תוכל להעלות טענות חדשות או שונות בפני בית המשפט בשונה או בנוסף לאמור במכתה הנ"ל וכי הסברים טלפונים או בע"פ שנתנו ללקוח לא יחשבו כטענות או ככתב דחייה שנמסרו ללקוח טרם הגשת כתב ההגנה ובמידה וטענות כאלה יוספו לכתב ההגנה, אלה יימחקו מכתב ההגנה ולא יקבלו התייחסות בבוא בית המשפט לפסוק את דינו.

כך, מחווים דעתם שופטי ישראל על הפער העצום הקיים ברוב המקרים בין המשאבים הכספיים והמקצועיים העומדים לרשות המבוטח היחיד לבין חברות הביטוח ומונעים חלק מדחיות הסרק של חברות הביטוח שמסתמכות על פער זה ומנצולת את הקושי בהתמודדות משפטית רבת מהלכים של המבוטח מתוך כוונה להתישו בחוסר תום לב.

אין ספק כי קבלת ייעוץ מלווה וחוות דעת של איש מקצוע או חברת ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי בעלי רישיון המונע זיקה לחברות אלה, לצד משפטן מומחה בתחום הינה מומלצת לשם צמצום ההוצאה הכספית ודחיות הסרק של חברות אלה והעלאת הסיכוי בצורה משמעותית של מיצוי זכויות מלא של הלקוח.

במבחן ההיגיון לחברות הביטוח יש משאבי כסף וזמן כדי להיערך להליך המשפטי, כך שתשובותיהן למבוטחים לא יכולות להיות חלקיות אלא מבוססות ורציניות .

 

צור קשר


.

בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל