לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת

גרושים יוכלו למשוך זכויות בחסכון פנסיוני של בן/בת זוג ללא תשלום מס

כ"א אב תשע"ד
17 אוגוסט 2014
 
 
השבוע פורסם ברשומות חוק (חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד-2014)
חוק זה מאפשר לבני זוג גרושים ליהנות מחלקם בכספים שנצברו בקופות הפנסיה והגמל
של בן או בת הזוג ממנו נפרדו, בפטור מלא ממס, עד לתקרה של מיליון וחצי ₪. ה
 
חוק ייכנס לתוקפו חצי שנה לאחר הפרסום ברשומות.
 
לעומת המצב החוקי כיום טרם כניסת החוק לתוקפו קובע כי מי שמושך את כספי הפנסיה בטרם
המועד הקבוע בחוק יישלם מס על הסכום הצבור כולו בשיעור של 35% לפחות,
עפ"י הרי שהחוק החדש מאפשר למשוך את כספי הפנסיה לצורך חלוקת הכספים
בין בני זוג במקרה של גירושין בפטור מלא ממס, באם הסכום הצבור בקרן הפנסיה
של החוסך קטן ממיליון וחצי ₪.
בעלי סכום צבור הגבוה מתקרה זו, יהנו משיעור מס מופחת.
 
ההצעה התבססה על מסקנות הוועדה הציבורית לבחינת חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג
שנפרדו בראשות השופט שוחט, שהמליצה להסדיר את מעמדו של בן הזוג הפרוד
בדרך שתאפשר לו להגן על זכויותיו לרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים ולממשן,
 גם אם אינו רשום כבעל זכויות בקרן הפנסיה וזכויות הגמל.
 
יובהר, כי הכסף אינו נמשך כמזומן נזיל אלא מועבר אל קרן הפנסיה של בן או בת הזוג
הפרודים, שם ימוסה בשיעורים הרגילים הקבועים בחוק במועד משיכתו כקצבה
(לרוב בפטור, לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה).
 
קישור לחוק המלא:
 

צור קשר


בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל