חדשות

עצור
יעוץ פנסיוני
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מאפשרת לך ביטול הפסדים במאות אלפי שקלים, צלצל עכשיו וקבל אחריות לרווח מימימלי של 118,000 ש"ח בבדיקת תשלומים לחברות ביטוח וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
זכויות רטרואקטיביות לגרושים
בעקבות חקיקה החדשה, יוכלו בני זוג פרודים אשר במהלך חייהם המשותפים לא צברו בעצמם סכומים פנסיוניים בתוכניות פנסיוניות שלהם, לקבל סכומים ולממש זכויות גם באופן רטרואקטיבי שנצברו בחסכון בן זוגם לשעבר וללא אפשרות טענת התיישנות .לקבל מהחברה מנהלת (של הגוף הפנסיוני(, יישום בפועל של העברת זכויותיו שנקבעו בהסכם הגרושין ובפס"ק הדין שנקבע.
א.ה מכפר סבא
כתוצאה מהפחתת עלויות הרווחתי 246,000 ש"ח וגם משפחתי מבוטחת כהלכה
סיפורים מהחיים-וייעוץ פנסיוני
שלומית ביטחה את עצמה על אובדן כושר בסך של 14,000 ₪ לחודש, ולצורך כך שילמה תמורת כמה פוליסות לכמה חברות ביטוח. מניתוח הביטוח שלה עלה כי על פי חוק היא ממילא לא תהיה זכאית ליותר מ–4,700 שקלים לחודש, בשל גובה המשכורת שלה. את כל יתר ההפרשים המיותרים היא שילמה סתם!
( כ- 275 ₪ מיותרים לחודש שערכם במידה והיתה חוסכת אותם כ- 130,000 ₪ !!! )
א.מ. ממושב במרכז
התאמת הכיסויים לצרכים וטיפול בכספי החסכון הניבו למשפחתי רווח של 496,000 ש"ח,תודה.
ב.ע מישוב במרכז
418,000 ש"ח היוו רווח ראוי להשקעה של 5330 ש"ח ושעתיים וחצי .
ב.י מחיפה
היום ברור לנו שהשקעה של 1650 שח בייעוץ ביטוחי בריאות וסיעוד היתה כדאית ביותר, בעיקר לנוכח העובדה שאנו מבוטחים היום הלכה וגם חסכנו 92,000 שח בפרמיות מיותרות לאורך השנים.
א. י מנתניה
לדני היקר! בזכותכך ובזכות עיקשותך ויושרך,ניצלנו מחרפה..כשפנינו אליך כשבועיים לפני הפציעה בתאונה, ברוך השם שבזכותך לא נזקקנו לאיש ,המשך בשליחות זו.
ייעוץ פנסיוני פורשור
רק בפורשור תוכלו לקבל את שירות הניתוח ביטוח שיבטיח שתשלמו רק הסכומים המתאימים ולא "תורמים" לחברות הביטוח על לא כלום! יבטיח שהפוליסות שקניתם תתאמנה לצרכים שלכם ותקפות, כלומר, ברות מימוש בעת הצורך! יבטיח שאתם מקבלים ייעוץ ביטוחי ופנסיוני חוצה חברות – נקי מהסדרים ושיתופי פעולה ובלתי תלוי בעמלות! אנחנו נשווה בשבילכם בין כל המוצרים בשוק ונבחר בעבורכם את המוצר שמתאים לכם ביותר! (לכם ולא לסוכני הביטוח שלכם...)
ניתוח ביטוח חיים
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מתן יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית- עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.
א.א. מקיבוץ בצפון
תודה על הפסקת תשלום עבור כפילויות ותשלום בגין ביטוח ללא תוקף שחסכו לי 369,000 ש"ח אותם אחסוך לפנסיה שלי.
דמי העמילות שישולמו לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר ככל שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו גבוהים יותר
עקב מספר פניות שהופנו לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נבחנו לאחרונה מספר חוזים של גופים מוסדיים עם בעלי רישיון, ונמצא כי גופים מוסדיים נוהגים לשלם לבעלי רישיון (ייעוץ ושיווק פנסיוני)דמי עמילות שנגזרים מדמי הניהול שמשלם העמית או המבוטח. בהתאם לחוזים אלה, דמי העמילות שישולמו לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר ככל שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו גבוהים יותר
תודה...
אופיר ודני
נפגשנו לראשונה באפריל 2008 עקב רצוננו לבדוק את תוכניות הפנסיה שלנו. מהרגע הראשון נתקלנו במערכת רצינית, מקצועית וביחד עם זאת קשובה וסבלנית. הרושם הראשוני לא הכזיב. מצאתם פתרון יצירתי לשדרוג התוכנית הפנסיונית ובעזרתכם גם יישרנו קו בביטוחי בריאות וסיעוד מותאמים עבורנו. די מהר הבנו את חשיבות המעקב והווידוי של ביצוע ההמלצות והחלטנו למסד את הקשר, היינו, ועדיין, נודניקים לא קטנים, מתעקשים להבין כל דבר ומקבלים תשובות. אפילו סוכן הביטוח שלנו כבר אומר: "תעבירו ליועץ לאישור ולאחר מכן נבצע".
מעבר לחיסכון הכספי זכינו גם בשקט נפשי ועל כך תודתנו.
"אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד.." ,נעמי שמר.
תודה רבה
אביבית ובני

תודה
הבעת תודה והערכה.
ברצוני למסור לכל צוות חברת פורשור יועצים את הערכתי הרבה על המאמץ והזמן שהושקע בהכנת הדו"ח
אין ספק שסללתם בפניי דרך חדשה מבלי לפגוע בכיסוי הביטוחי לי ולמשפחתי.
מיקצועיותכם עוזרת לחסוך סכומי כסף לא מבוטלים ומחזירה את הביטחון לתא המשפחתי ללא חשש.
ושוב תודה למנכ"ל דני, לאופיר וכל צוות המשרד כולל המזכירות תודה רבה מכל הלב. יהודה.ה

המפקח על הביטוח קובע
פרופ' שריג הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, פרסם הבהרה בה הוא מחייב את הגופים להעביר מידע כולל על הלקוח ליועץ פנסיוני בעל רישיון גם במקרים בהם נמסר רק שמו ומספר תעודות הזהות של הלקוח לגביו מבוקש המידע.

שריג מבקש לחייב את הגופים למסור מידע מלא על הלקוח גם אם הבקשה אינה כוללת פרטים בדבר המוצר המסוים המנוהל עבור הלקוח.
איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני - הבהרה
חל איסור על גוף מוסדי או על מי מטעמו לתת טובת הנאה בין במישרין ובין בעקיפין, מלבד עמלת הפצה (להלן - "הטבה"), ליועץ פנסיוני לרבות לגורם אשר לו השפעה על מערך הייעוץ הפנסיוני של תאגיד שקבל רישיון יועץ פנסיוני (להלן - "יועץ פנסיוני"). מתן הטבה כאמור אסור, בין אם ההטבה אינה מותנית בפעילות מסוימת של מקבל ההטבה (לדוגמה, הטבה אחידה בגובה דמי ניהול), וקל וחומר אם היא מותנית בפעילות או בתוצאה מסוימת מצד מקבל ההטבה (לדוגמה, הצטיינות בשיווק).
חוזר בנושא ביטוח סיעויד 2012


י"ז באדר התשע"ב
11 במרץ 2012חוזר ביטוח 2012-1-1
סיווג: בריאות

עריכת תכנית לביטוח סיעודיבתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) ו-42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

כללי

פוליסה לביטוח סיעודי נועדה לתת תמיכה כלכלית לאדם הנמצא במצב סיעוד, בו הוא אינו יכול לבצע פעולות יומיות חיוניות או הזקוק להשגחה. הרוב המכריע של המקרים הסיעודיים מתרחש בגיל הזקנה, לאחר גיל 75. לפיכך, עלות הסיכון של ביטוח סיעודי בגיל מבוגר גבוהה בהרבה מעלות הסיכון של ביטוח דומה בגיל צעיר, וזאת במקביל לכך שההסתברות להפוך לסיעודי עולה בגיל מבוגר. על כן, יש להתייחס אל פוליסה לביטוח סיעודי (פרט או קבוצתי) כאל מוצר לטווח ארוך, כך שיהיה זמין למבוטחים שרכשו אותו בגיל צעיר גם בהגיעם לגיל מבוגר.

כמו כן, חשוב להבטיח כי הגדרת מקרה הביטוח בפוליסה לביטוח סיעודי תקנה כיסוי ביטוחי סיעודי סביר.

להלן הוראות לעניין תכניות לביטוח סיעודי. הוראות אלה מתייחסות, בין היתר, לתנאי הכיסוי הביטוחי המינימלי בתכנית לביטוח סיעודי (פרט או קבוצתית), לאופן מכירת פוליסה לביטוח סיעודי, וכן לעקרונות הנוגעים לפרמיה בתכנית לביטוח סיעודי.

יובהר כי תכנית לביטוח סיעודי או שינוי בתכנית כאמור שאינם עומדים בהוראות המפורטות בחוזר זה, הינם תכנית או שינוי שהמפקח מתנגד להם, ועל כן יראו בהם כתכנית ביטוח או שינוי בתכנית ביטוח, לפי הענין, שהונהגו בניגוד להוראות סעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א)-1981, למעט אם אושרו מראש ובכתב בידי המפקח על הביטוח.1. הגדרות

בחוזר זה -

"ערך מסולק" - סכום הביטוח שבתוקף לאחר הפסקת תשלומי הפרמיה, הנגזר מהרזרבה שנצברה למבוטח מסוים;

"ערך פדיון" - סכום כספי שהמבוטח זכאי לו בעת ביטול הפוליסה, הנגזר מהרזרבה שנצברה לזכותו באותו מועד;

"פעולות ADL"- פעולות יומיומיות (Activities of Daily Living), כמפורט בסעיף 2א';

"פרמיה מוגדלת" - פרמיה המשתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, כאשר שיעור השינוי בפרמיה בין שנים עוקבות אינו עולה על 4%, טרם הצמדתה למדד;

"פרמיה קבועה" - פרמיה שאינה משתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, למעט שינוי הנובע מהצמדתה למדד;

"קופת חולים" - כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

"תקופתתשלום תגמולי הביטוח" - מספר השנים שנקבע בפוליסה לתשלום תגמולי ביטוח.2. הגדרת מקרה ביטוח

מקרה ביטוח יוגדר על פי הסטנדרטים המינימאליים שבסעיף זה. מבטח רשאי להציג גם שיטות אחרות לקביעת הזכאות למקרה הביטוח ובלבד שקיבל לכך את אישור המפקח מראש ובכתב. מקרה הביטוח יוגדר כקרות אחד משני האירועים הבאים לפחות:

א. מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה), של לפחות Xמתוך 6 הפעולות הבאות:

1. לקום ולשכב: יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ו/או לקום מכסא, כולל ביצוע פעולה זו מכסא גלגלים ו/או ממיטה.

2. להתלבש ולהתפשט:יכולתו העצמאית של מבוטח ללבוש ו/או לפשוט פריטי לבוש מכל סוג ובכלל
29 בינואר 2013 חוזר דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים - טיוטה
י"ח בשבט התשע"ג
29 בינואר 2013
שה. 2013-1530


לכבוד
מנהלי הגופים המוסדיים


הנדון: חוזר דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים - טיוטה

מצ"ב להערותיכם טיוטת חוזר דוח שנתי בדבר קיום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים (להלן – 'טיוטת החוזר').
לאור כוונת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון להחליף את הדוח בדבר קיום הוראות הדין (להלן – 'ח.ק 15 לשעבר') בדוח המוצע בטיוטת החוזר החל מהדיווח בגין שנת 2012, אין צורך, בשלב זה, לדווח את ח.ק 15 על ידי חברות מנהלות עבור קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולן.
נבקש לקבל את הערותיכם לטיוטת החוזר לא יאוחר מיום 28 בפברואר 2013.
שירות ללקוחות סוכנים ויועצים פנסיוניים
חוזר סוכנים ויועצים 2012-10-4 שירות ללקוחות סוכנים ויועצים פנסיוניים בעל רישיון נדרש לתת ללקוח שירות מקיף וכולל בכל ענין..
ייפוי כוח לבעל רישיון שיווק או ייעוץ פנסיוני
חוק הייעוץ הפנסיוני מסמיך בעלי רישיון לבצע פעולות מסוימות בעבור לקוח בכפוף לקבלת הסכמתו. בפרט, באפשרות בעל רישיון לבקש מגופים מוסדיים מידע אודות מוצרים פנסיוניים המנוהלים עבור לקוח, להעביר מידע אודות לקוח לגופים מוסדיים ולהעביר בקשות של לקוח לגופים מוסדיים לשם הצטרפות למוצר פנסיוני ולביצוע פעולות בו.
כיום, קיימים נוסחים שונים של ייפויי כוח, השונים זה מזה בהיקף הדרישות הקבועות בהן ובמהותן. ריבוי נוסחים של ייפוי כוח מקשה על תקשורת סדירה ויעילה בין בעלי רישיון לבין גופים מוסדיים.
חוזר זה קובע מבנה אחיד לטופס ייפוי כוח, באמצעותו יוכל לקוח לייפות את כוחו של בעל רישיון שיווק או ייעוץ פנסיוני לקבל מידע אודות החיסכון הפנסיוני המנוהל עבורו בגוף מוסדי
האוצר שוקל נסיגה ממסקנות בכר
האם חברי הכנסת הצעירים יבחנו מחדש את שוק ההון והעתיד הפנסיוני הצפוי להם בהעדר ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי- לקריא מעמרו של דני טל
העלת גיל פריש לגיל 68
נבחנת האפשרות להצעה של האוצר במסגרת חוק ההסדרים לשנים הקרובות לקביעת איחוד גיל הפרישה לגברים ולנשים והעמדתו על גיל 68 .
יועצים פנסיוניים רבים וגם חלק מנבחרי הציבור וביניהם יו"ר מפלגת ח"כ שלי יחימוביץ המתנגדים כליל לחוק ההסדרים בטענה כי הינו מהווה פגיעה במעמד הביניים...
יעוץ פנסיוני
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מתן יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית- עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.
ייעוץ פנסיוני מקצועי
רישיון ל"ייעוץ פנסיוני"- מאפשר יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון הפנסיוני, כשכיר, עצמאי או בעל שליטה, באמצעות מוצר ביטוחי או פנסיוני שאין לנותן הייעוץ עמלה ממנו.
דוחת פנסיוניים ברורים
פרופסור שריג עודד - הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במ. האוצר, פרסם טיוטת הנחיות למבנה הדוחות השנתיים שיידרשו הגופים הפנסיוניים לספק בידי לקוחותיהם ושואף לשפר את המודעות של הציבור לחיסכון מושכל ופניה לייעוץ פנסיוני מקצועי ובלתי מוטה.
תקנות צפויות בחיסכון פנסיוני
אם בעבר יהגו העוסקים בייעוץ פנסיוני להשתמש במושגים של "זיכוי" וניכוי", הרי שמעתה ההטבה להפקדות לביטוח פנסיוני תינתן הן בגין שכר עד תקרה חדשה נמוכה מכיום, תינתן לסכום הפקדה שלא יעלה על ..
נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
בדיקת תשלומי ביטוח אישי ומשפחתי (ותכנון פנסיוני)


הידעת כי תשלומים לביטוח ופנסיה ללא יעוץ אובייקטיבי
- יקרים ולא בטוחים?
 
          

זו הסיבה בגללה מחוייבים כל הגופים המוסדיים, משווקים ומפרסמים, על פי חוק, להוסיף הזהרה לפרסומיהם,  אשר בה נכתב:

" שאין לראות סקירה זו, פרסום זה וכדומה או בכל האמור בפרסום זה  ייעוץ פנסיוני כהגדרתם בחוק  וגם להוסיף כי "הכל מקרה בטרם החלטה יש להיוועץ בעל רישיון מתאים"

הידעתם שניתן למנוע  הפסדים של מאות אלפי שקלים
וגם להעלות רמת חייכם הנוכחית 
מבלי לוותר על מוצרי צריכה ושירותים
הנחוצים לכם.

שניתן להגדיל את שכר הנטו שלכם ואת החיסכון שלכם
( לעיתים בעשרות אחוזים)  ללא שעות עבודה נוספות.

ואפילו להגביר את הביטחון המשפחתי שלכם
בכל אירוע כלכלי לא צפוי.

 לצפייה בראיון מוקרן - לחץ כאן!

                                                                  

חברת "פורשור מומחים" הינה תאגיד הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי הפרטי הגדול בארץ
ללא כל זיקה לגופים פנסיוניים וללא קבלת  עמלות הפצה מהם .


(באישור וברישיון תאגיד ייעוץ פנסיוני מטעם מ.האוצר).

לסיפור האישי מאחורי הקמת פורשור

 

 

שירות ללקוחות במסלול ליווי ייעוץ פנסיוני מתמשך כולל:

 

        1.       שירות תכנון ייעוץ ובדיקת תוכניות פנסיה

       א.       ייעוץ פנסיוני ע"י יועצים מורשים אובייקטיביים.

       ב.       סקירה פנסיונית

       ג.        ריכוז ואינטגראציה של תוכניות פנסיוניות.

       ד.       בחירת מכשירים פנסיוניים מותאמים לצרכים בלבד.

       ה.      הוזלת עליות ודמי ניהול למינימום תוך מקסום קצבה צפויה.

       ו.        תכנון משיכה (אנונה וקצבה)

 

       2.       שירות תכנון ייעוץ ובדיקת תוכניות ביטוח

     א.      ייעוץ ביטוחים אישיים ומשפחתיים בתחומי החיים הבריאות והסיעוד.

     ב.      סימולציית צרכים.

     ג.       מיפוי וסקירת ביטוחים קיימים.

     ד.      התייחסות ובדיקת אפשרות הצטרפות ובחירת מסלולים בביטוחים קבוצתיים 
        (קולקטיב).

    ה.       נטרול תשלומים מיותרים, תעריפים יקרים ודמי ניהול גבוהים.

    ו.        וידוא תיקוף הגנות ביטוחיות (כך שישלמו לך בעת מקרה חו"ח).

 

      3.       סקירה שנתית וליווי:

 
    א.       סקירה כוללת של כל הנכסים וההתחייבויות והאסטרטגיה הפיננסית, הפנסיונית
              וניהול הסיכונים שלך.

    ב.       גישה למנהל תיק ייעוץ פנסיוני שלך בטלפון ובאיי מייל לאורך השנה.

    ג.        גישה לצוות יועצים פנסיוניים  לפגישות פנים מול פנים בסקירות שנתיות ללא 
              הגבלה.

    ד.       עדכונים אסטרטגיים עפ"י שינויים בנתוניך ושאיפותיך.

    ה.       גישה לאנשי מקצוע מובחרים בתחום ייעוץ פנסיה, השקעות וניהול סיכונים.

    ו.        סקירת אסטרטגיית מס שנתית

   ז.        הפנייה לאנשי מקצוע נוספים לפי הצורך בתחומי המיסוי,הדינים ומימוש זכויות.

   ח.       מערכת  crm    לוידוא שכל אנשי המקצוע יעבדו בתאום מלא תוך בקרה  
       וסנכרון.

   ט.       תגובה לפניות – בטלפון ואיי מייל תוך  24 שעות עבודה.

   י.        שירות "שקט נפשי בניהול תיקים פיננסיים - פנסיוניים"
       במטרה להוריד ממך את המורכבות בניהול ההשקעות הפנסיוניות ותיקי הביטוח.
       (פניות מצד סוכנים, חברות, מדור שכר וכו')

   יא.      שירות חוו"ד שניה – נהיה פתוחים לשמוע רעיונות מכל מקור שהוא.

   יב.      תכנון מס – בתאום עם רו"ח.

   יג.      שירות ניהול נכסים אישי – ייעוץ מקצועי בהשקעות אלטרנטיביות וברכישת נדל"ן
      מניב.


                 לתיאור התהליך של ייעוץ פנסיוני או ניותח תשלומים לחברות ביטוח.   
            
 לצפיה במערכת ניתוח ביטוח וערכת ייעוץ פנסיוני -פורשור
             לדוגמת דו"ח ייעוץ פנסיוני או חוות דעת ביטוח

             לתיאום פגישת יעוץ ראשוני במחיר סמלי באחד מסניפי החברה הנוח לכם:
                                             הפגישה עם יועץ פנסיוני בכיר
  שיבדוק את היקף הנזק הקיים בתוכניות הביטוח והפנסיה וכדאיות תהליך הייעוץ המלא


                                             צלצלו למוקד תיאום פגישות ארצי :
                                                      
1-700-700-913     

                                        בימים א-ה בין השעות 9:30-13:00

                                    או במשלוח פרטיכם באמצעות הטופס הבא:

 


*נושא

 

*תוכן ההודעה
*שם פרטי
*שם משפחה
*דואר אלקטרוני
*מספר טלפון
                        

          (*לעומדים בקריטריוניים : גיל 33-57, הכנסה אישית מעל 12,000 ש"ח)

לאחר שוידאנו כי אתם אמנם זקוקים לשרותינו, ניתן לקבל גם  ייעוץ פנסיוני והכנת חוות דעת לשדרוג מצבכם מבחינת הסכומים שיעמדו לרשותכם ביציאה לפניסה.וגם בדיקת תשלומים לביטוחים משפחתיים שונים כגון ביטוח לקופ"ח מושלם, ביטוחי בריאות, סיעוד, נכות תאונות ואובדן כ.עבודה.
אז
תוזמנו למשרדנו לפגישה שעורכת כשעתיים עד שעתיים וחצי.
(משרדנו נוחים והקפה משובח, אך קיימת  אופציה בתשלום נוסף לביצוע פגישה זו אצלכם).

בפגישה נברר יחד את הצרכים הביטוחיים המשפחתיים, המצב הכלכלי, הבריאותי נצבור את כל הידע הדרוש לנו  ונקבל מכם  את המסמכים והמידע הדרוש שהכנתם בעוד מועד על פי רשימת מידעים נוחה שקיבלתם טרם קביעת מועד פגישה.
(קיימת אופציה לאיסוף החומר על ידנו )

נזין למערכת ממוחשבת לניתוח ביטוח ותכנון פנסיוני את כל הנתונים שנקבל , ואלה יהוו הבסיס להכנת חוות הדעת.

החומר יעובד,יסרק ויבדק ע"י צוות המומחים עפ"י נחיצותם:יועצי ביטוח, יועצים פנסיוניים,יועצי מיסוי מומחים בהפרשות לקופות גמל ופנסיה,יועצי השקעות ומשפטנים מומחים בביטוח וזכויות עובדים.

בסיום , נעניק לכם חוו"ד כוללת תכנון/סקר פנסיוני \כולל מסקנות והנחיות לפעולה, הנחות יסוד, כללי העבודה שננקטו, מסמכי השוואה והנמקה ומכתבי הוראות מדוייקים לסוכנים, הגופים ומדור שכר (לשכירים)..

באופציית "ליווי ובקרה שוטף" , ניתנת אפשרות לפגישה משותפת עם סוכן הביטוח שלכם לשם וידוא ועזרה בביצוע הנחייתנו ,נוכל גם לעדכנכם אודות שינויים שחלים בעולם הביטוח והמיסוי ואתם תוכלו לעדכן אותנו בשינויים שחלו אצלכם כך שנוכל לדאוג לבטחונכם ולמצבכם הפיננסי -פנסיוני.

בקיצור: אנחנו נאסוף
             אנחנו נבדוק
             אנחנו נמליץ
             אנחנו נוודא
             אנחנו נלווה                          ואתם תהיו בטוחים, For
sure

         כל הבדיקות מבוצעות ע"י מומחים בעלי רשיונות ייעוץ בתחום התמחותם  
       ללא זיקה לחברות ביטוח וגופים פנסיוניים (וברור ללא קבלת הטבות ועמלות מהם !

-------------------------------------------------------------

חסוך עשרות אלפי שקלים בתשלומים לחברות הביטוח!
 
הירשם כאן
 וקבל במשך השנים הקרובות, בכל חודש,

 צמצום הפסדים לחברות ביטוח ופנסיה.

צור קשר


בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל