חדשות

עצור
יעוץ פנסיוני
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מאפשרת לך ביטול הפסדים במאות אלפי שקלים, צלצל עכשיו וקבל אחריות לרווח מימימלי של 118,000 ש"ח בבדיקת תשלומים לחברות ביטוח וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
זכויות רטרואקטיביות לגרושים
בעקבות חקיקה החדשה, יוכלו בני זוג פרודים אשר במהלך חייהם המשותפים לא צברו בעצמם סכומים פנסיוניים בתוכניות פנסיוניות שלהם, לקבל סכומים ולממש זכויות גם באופן רטרואקטיבי שנצברו בחסכון בן זוגם לשעבר וללא אפשרות טענת התיישנות .לקבל מהחברה מנהלת (של הגוף הפנסיוני(, יישום בפועל של העברת זכויותיו שנקבעו בהסכם הגרושין ובפס"ק הדין שנקבע.
א.ה מכפר סבא
כתוצאה מהפחתת עלויות הרווחתי 246,000 ש"ח וגם משפחתי מבוטחת כהלכה
סיפורים מהחיים-וייעוץ פנסיוני
שלומית ביטחה את עצמה על אובדן כושר בסך של 14,000 ₪ לחודש, ולצורך כך שילמה תמורת כמה פוליסות לכמה חברות ביטוח. מניתוח הביטוח שלה עלה כי על פי חוק היא ממילא לא תהיה זכאית ליותר מ–4,700 שקלים לחודש, בשל גובה המשכורת שלה. את כל יתר ההפרשים המיותרים היא שילמה סתם!
( כ- 275 ₪ מיותרים לחודש שערכם במידה והיתה חוסכת אותם כ- 130,000 ₪ !!! )
א.מ. ממושב במרכז
התאמת הכיסויים לצרכים וטיפול בכספי החסכון הניבו למשפחתי רווח של 496,000 ש"ח,תודה.
ב.ע מישוב במרכז
418,000 ש"ח היוו רווח ראוי להשקעה של 5330 ש"ח ושעתיים וחצי .
ב.י מחיפה
היום ברור לנו שהשקעה של 1650 שח בייעוץ ביטוחי בריאות וסיעוד היתה כדאית ביותר, בעיקר לנוכח העובדה שאנו מבוטחים היום הלכה וגם חסכנו 92,000 שח בפרמיות מיותרות לאורך השנים.
א. י מנתניה
לדני היקר! בזכותכך ובזכות עיקשותך ויושרך,ניצלנו מחרפה..כשפנינו אליך כשבועיים לפני הפציעה בתאונה, ברוך השם שבזכותך לא נזקקנו לאיש ,המשך בשליחות זו.
ייעוץ פנסיוני פורשור
רק בפורשור תוכלו לקבל את שירות הניתוח ביטוח שיבטיח שתשלמו רק הסכומים המתאימים ולא "תורמים" לחברות הביטוח על לא כלום! יבטיח שהפוליסות שקניתם תתאמנה לצרכים שלכם ותקפות, כלומר, ברות מימוש בעת הצורך! יבטיח שאתם מקבלים ייעוץ ביטוחי ופנסיוני חוצה חברות – נקי מהסדרים ושיתופי פעולה ובלתי תלוי בעמלות! אנחנו נשווה בשבילכם בין כל המוצרים בשוק ונבחר בעבורכם את המוצר שמתאים לכם ביותר! (לכם ולא לסוכני הביטוח שלכם...)
ניתוח ביטוח חיים
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מתן יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית- עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.
א.א. מקיבוץ בצפון
תודה על הפסקת תשלום עבור כפילויות ותשלום בגין ביטוח ללא תוקף שחסכו לי 369,000 ש"ח אותם אחסוך לפנסיה שלי.
דמי העמילות שישולמו לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר ככל שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו גבוהים יותר
עקב מספר פניות שהופנו לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נבחנו לאחרונה מספר חוזים של גופים מוסדיים עם בעלי רישיון, ונמצא כי גופים מוסדיים נוהגים לשלם לבעלי רישיון (ייעוץ ושיווק פנסיוני)דמי עמילות שנגזרים מדמי הניהול שמשלם העמית או המבוטח. בהתאם לחוזים אלה, דמי העמילות שישולמו לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר ככל שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו גבוהים יותר
תודה...
אופיר ודני
נפגשנו לראשונה באפריל 2008 עקב רצוננו לבדוק את תוכניות הפנסיה שלנו. מהרגע הראשון נתקלנו במערכת רצינית, מקצועית וביחד עם זאת קשובה וסבלנית. הרושם הראשוני לא הכזיב. מצאתם פתרון יצירתי לשדרוג התוכנית הפנסיונית ובעזרתכם גם יישרנו קו בביטוחי בריאות וסיעוד מותאמים עבורנו. די מהר הבנו את חשיבות המעקב והווידוי של ביצוע ההמלצות והחלטנו למסד את הקשר, היינו, ועדיין, נודניקים לא קטנים, מתעקשים להבין כל דבר ומקבלים תשובות. אפילו סוכן הביטוח שלנו כבר אומר: "תעבירו ליועץ לאישור ולאחר מכן נבצע".
מעבר לחיסכון הכספי זכינו גם בשקט נפשי ועל כך תודתנו.
"אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד.." ,נעמי שמר.
תודה רבה
אביבית ובני

תודה
הבעת תודה והערכה.
ברצוני למסור לכל צוות חברת פורשור יועצים את הערכתי הרבה על המאמץ והזמן שהושקע בהכנת הדו"ח
אין ספק שסללתם בפניי דרך חדשה מבלי לפגוע בכיסוי הביטוחי לי ולמשפחתי.
מיקצועיותכם עוזרת לחסוך סכומי כסף לא מבוטלים ומחזירה את הביטחון לתא המשפחתי ללא חשש.
ושוב תודה למנכ"ל דני, לאופיר וכל צוות המשרד כולל המזכירות תודה רבה מכל הלב. יהודה.ה

המפקח על הביטוח קובע
פרופ' שריג הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, פרסם הבהרה בה הוא מחייב את הגופים להעביר מידע כולל על הלקוח ליועץ פנסיוני בעל רישיון גם במקרים בהם נמסר רק שמו ומספר תעודות הזהות של הלקוח לגביו מבוקש המידע.

שריג מבקש לחייב את הגופים למסור מידע מלא על הלקוח גם אם הבקשה אינה כוללת פרטים בדבר המוצר המסוים המנוהל עבור הלקוח.
איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני - הבהרה
חל איסור על גוף מוסדי או על מי מטעמו לתת טובת הנאה בין במישרין ובין בעקיפין, מלבד עמלת הפצה (להלן - "הטבה"), ליועץ פנסיוני לרבות לגורם אשר לו השפעה על מערך הייעוץ הפנסיוני של תאגיד שקבל רישיון יועץ פנסיוני (להלן - "יועץ פנסיוני"). מתן הטבה כאמור אסור, בין אם ההטבה אינה מותנית בפעילות מסוימת של מקבל ההטבה (לדוגמה, הטבה אחידה בגובה דמי ניהול), וקל וחומר אם היא מותנית בפעילות או בתוצאה מסוימת מצד מקבל ההטבה (לדוגמה, הצטיינות בשיווק).
חוזר בנושא ביטוח סיעויד 2012


י"ז באדר התשע"ב
11 במרץ 2012חוזר ביטוח 2012-1-1
סיווג: בריאות

עריכת תכנית לביטוח סיעודיבתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) ו-42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

כללי

פוליסה לביטוח סיעודי נועדה לתת תמיכה כלכלית לאדם הנמצא במצב סיעוד, בו הוא אינו יכול לבצע פעולות יומיות חיוניות או הזקוק להשגחה. הרוב המכריע של המקרים הסיעודיים מתרחש בגיל הזקנה, לאחר גיל 75. לפיכך, עלות הסיכון של ביטוח סיעודי בגיל מבוגר גבוהה בהרבה מעלות הסיכון של ביטוח דומה בגיל צעיר, וזאת במקביל לכך שההסתברות להפוך לסיעודי עולה בגיל מבוגר. על כן, יש להתייחס אל פוליסה לביטוח סיעודי (פרט או קבוצתי) כאל מוצר לטווח ארוך, כך שיהיה זמין למבוטחים שרכשו אותו בגיל צעיר גם בהגיעם לגיל מבוגר.

כמו כן, חשוב להבטיח כי הגדרת מקרה הביטוח בפוליסה לביטוח סיעודי תקנה כיסוי ביטוחי סיעודי סביר.

להלן הוראות לעניין תכניות לביטוח סיעודי. הוראות אלה מתייחסות, בין היתר, לתנאי הכיסוי הביטוחי המינימלי בתכנית לביטוח סיעודי (פרט או קבוצתית), לאופן מכירת פוליסה לביטוח סיעודי, וכן לעקרונות הנוגעים לפרמיה בתכנית לביטוח סיעודי.

יובהר כי תכנית לביטוח סיעודי או שינוי בתכנית כאמור שאינם עומדים בהוראות המפורטות בחוזר זה, הינם תכנית או שינוי שהמפקח מתנגד להם, ועל כן יראו בהם כתכנית ביטוח או שינוי בתכנית ביטוח, לפי הענין, שהונהגו בניגוד להוראות סעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א)-1981, למעט אם אושרו מראש ובכתב בידי המפקח על הביטוח.1. הגדרות

בחוזר זה -

"ערך מסולק" - סכום הביטוח שבתוקף לאחר הפסקת תשלומי הפרמיה, הנגזר מהרזרבה שנצברה למבוטח מסוים;

"ערך פדיון" - סכום כספי שהמבוטח זכאי לו בעת ביטול הפוליסה, הנגזר מהרזרבה שנצברה לזכותו באותו מועד;

"פעולות ADL"- פעולות יומיומיות (Activities of Daily Living), כמפורט בסעיף 2א';

"פרמיה מוגדלת" - פרמיה המשתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, כאשר שיעור השינוי בפרמיה בין שנים עוקבות אינו עולה על 4%, טרם הצמדתה למדד;

"פרמיה קבועה" - פרמיה שאינה משתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, למעט שינוי הנובע מהצמדתה למדד;

"קופת חולים" - כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

"תקופתתשלום תגמולי הביטוח" - מספר השנים שנקבע בפוליסה לתשלום תגמולי ביטוח.2. הגדרת מקרה ביטוח

מקרה ביטוח יוגדר על פי הסטנדרטים המינימאליים שבסעיף זה. מבטח רשאי להציג גם שיטות אחרות לקביעת הזכאות למקרה הביטוח ובלבד שקיבל לכך את אישור המפקח מראש ובכתב. מקרה הביטוח יוגדר כקרות אחד משני האירועים הבאים לפחות:

א. מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה), של לפחות Xמתוך 6 הפעולות הבאות:

1. לקום ולשכב: יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ו/או לקום מכסא, כולל ביצוע פעולה זו מכסא גלגלים ו/או ממיטה.

2. להתלבש ולהתפשט:יכולתו העצמאית של מבוטח ללבוש ו/או לפשוט פריטי לבוש מכל סוג ובכלל
29 בינואר 2013 חוזר דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים - טיוטה
י"ח בשבט התשע"ג
29 בינואר 2013
שה. 2013-1530


לכבוד
מנהלי הגופים המוסדיים


הנדון: חוזר דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים - טיוטה

מצ"ב להערותיכם טיוטת חוזר דוח שנתי בדבר קיום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים (להלן – 'טיוטת החוזר').
לאור כוונת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון להחליף את הדוח בדבר קיום הוראות הדין (להלן – 'ח.ק 15 לשעבר') בדוח המוצע בטיוטת החוזר החל מהדיווח בגין שנת 2012, אין צורך, בשלב זה, לדווח את ח.ק 15 על ידי חברות מנהלות עבור קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולן.
נבקש לקבל את הערותיכם לטיוטת החוזר לא יאוחר מיום 28 בפברואר 2013.
שירות ללקוחות סוכנים ויועצים פנסיוניים
חוזר סוכנים ויועצים 2012-10-4 שירות ללקוחות סוכנים ויועצים פנסיוניים בעל רישיון נדרש לתת ללקוח שירות מקיף וכולל בכל ענין..
ייפוי כוח לבעל רישיון שיווק או ייעוץ פנסיוני
חוק הייעוץ הפנסיוני מסמיך בעלי רישיון לבצע פעולות מסוימות בעבור לקוח בכפוף לקבלת הסכמתו. בפרט, באפשרות בעל רישיון לבקש מגופים מוסדיים מידע אודות מוצרים פנסיוניים המנוהלים עבור לקוח, להעביר מידע אודות לקוח לגופים מוסדיים ולהעביר בקשות של לקוח לגופים מוסדיים לשם הצטרפות למוצר פנסיוני ולביצוע פעולות בו.
כיום, קיימים נוסחים שונים של ייפויי כוח, השונים זה מזה בהיקף הדרישות הקבועות בהן ובמהותן. ריבוי נוסחים של ייפוי כוח מקשה על תקשורת סדירה ויעילה בין בעלי רישיון לבין גופים מוסדיים.
חוזר זה קובע מבנה אחיד לטופס ייפוי כוח, באמצעותו יוכל לקוח לייפות את כוחו של בעל רישיון שיווק או ייעוץ פנסיוני לקבל מידע אודות החיסכון הפנסיוני המנוהל עבורו בגוף מוסדי
האוצר שוקל נסיגה ממסקנות בכר
האם חברי הכנסת הצעירים יבחנו מחדש את שוק ההון והעתיד הפנסיוני הצפוי להם בהעדר ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי- לקריא מעמרו של דני טל
העלת גיל פריש לגיל 68
נבחנת האפשרות להצעה של האוצר במסגרת חוק ההסדרים לשנים הקרובות לקביעת איחוד גיל הפרישה לגברים ולנשים והעמדתו על גיל 68 .
יועצים פנסיוניים רבים וגם חלק מנבחרי הציבור וביניהם יו"ר מפלגת ח"כ שלי יחימוביץ המתנגדים כליל לחוק ההסדרים בטענה כי הינו מהווה פגיעה במעמד הביניים...
יעוץ פנסיוני
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מתן יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית- עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.
ייעוץ פנסיוני מקצועי
רישיון ל"ייעוץ פנסיוני"- מאפשר יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון הפנסיוני, כשכיר, עצמאי או בעל שליטה, באמצעות מוצר ביטוחי או פנסיוני שאין לנותן הייעוץ עמלה ממנו.
דוחת פנסיוניים ברורים
פרופסור שריג עודד - הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במ. האוצר, פרסם טיוטת הנחיות למבנה הדוחות השנתיים שיידרשו הגופים הפנסיוניים לספק בידי לקוחותיהם ושואף לשפר את המודעות של הציבור לחיסכון מושכל ופניה לייעוץ פנסיוני מקצועי ובלתי מוטה.
תקנות צפויות בחיסכון פנסיוני
אם בעבר יהגו העוסקים בייעוץ פנסיוני להשתמש במושגים של "זיכוי" וניכוי", הרי שמעתה ההטבה להפקדות לביטוח פנסיוני תינתן הן בגין שכר עד תקרה חדשה נמוכה מכיום, תינתן לסכום הפקדה שלא יעלה על ..
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
פרופיל חב' ייעוץ פנסיוני
     
החברה המובילה בפיתוח מערכות לייעוץ פיננסי,
בדיקת תשלומים לביטוח אישי ומשפחתי ,
 
תכנון ויעוץ פנסיוני אובייקטיבי.
לחץ כאן
דני טל מייסד חברת פורשור מומחים ,
בוגר  יחידה מובחרת בחיל הים,
מצוללי הקישון,שהיה מר בית חייו
איש עסקים שהבין את הצורך של הציבור
בייעוץ ביטוח אובייקטיבי, מקצועי ובלתי תלוי 
לאחר שחלה וגילה שגם מר בית הכסף ששילם
 לביטוח ירד לטמיון.
לחץ כאן
 
 
שעומדים לרשותנו לשם הגשת חוות דעת
יעוץ פנסיוני, יעוץ ביטוח ושדרוג פיננסי
ללקוחותינו
לחץ כאן
 
 
לדוגמא המשמשת להמחשת  הדוחות כפי שימסרו לכם
כולל סקירות, ניתוחים, מסמכי הנמקה ומכתבי הנחיות

לחץ כאן
 
 
* כל הבדיקות בפורשור מבוצעות ע"י בעלי רישיון יועץ פנסיוני
ומומחים בעלי רשיונות ייעוץ בתחום התמחותם
(מיסוי פנסיוני, ניהול סיכונים,השקעות, אקטוארים ומשפטנים)  
ללא זיקה  לחברות ביטוח וגופים פנסיוניים
(וברור ללא קבלת הטבות ועמלות מהם !)  
     
לצפיה בראיון עם מנכ"ל חברת ייעוץ פנסיוני בלתי תלוי עם גב דקלה מור -לחץ על "הפעל" בתמונה.

 


  

לא תאמינו כמה כסף הרווחתם - פורשור! 
אתם  מוזמנים להקדיש מזמנכם שתי דקות בנושא הכסף הגדול שלכם בצפיה בסרטונים בצד שמאל, ובמידה והחלטתם לא לדחות יותר את הפסקת הפסדי הכספים והסיכון של משפחתם. אתם מוזמנים לפנות אלינו. 

 

חסוך עשרות אלפי שקלים בתשלומים לחברות הביטוח!
 
הירשם כאן
  וקבל במשך השנה הקרובה, בכל חודש,

  טיפ חשוב לצמצום הפסדים לחברות ביטוח ופנסיה

ולמדו כיצד להעשיר את החיסכון שלכם
על חשבון הגופים הפיננסיים.

  פורשור מתמחה בשדרוג פיננסי וממימוש זכויות  בנושא תוכניות פנסיה וביטוח על צורותיהן השונות:
בדיקת תשלומים לביטוח אישי ומשפחתי תכנון וייעוץ פנסיוני, ניתוח ביטוח, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

תאגיד יעוץ פנסיוני פורשור מומחים והיועצים הפנסיוניים העצמאיים הנעזרים במערכותיו  עוסק בתחום ייעוץ פנסיוני וביטוחי בלתי מוטה בלבד ופונה לכלל האנשים ולא רק לגופים גדולים, שני מאפיינים אלה הופכים אותו לחלוץ בתחומו.

פורשור  שואפת לספק ייעוץ פנסיוני מקיף ובלתי מוטה כדי לעזור לכלל הציבור:

מתמחה בשדרוג פיננסי וממימוש זכויות  בנושא תוכניות פנסיה וביטוח על צורותיהן השונות:
בדיקת תשלומים לביטוח אישי ומשפחתי תכנון וייעוץ פנסיוני, ניתוח ביטוח, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

תאגיד יעוץ פנסיוני פורשור מומחים והיועצים הפנסיוניים העצמאיים הנעזרים במערכותיו  עוסק בתחום ייעוץ פנסיוני וביטוחי בלתי מוטה בלבד ופונה לכלל האנשים ולא רק לגופים גדולים, שני מאפיינים אלה הופכים אותו לחלוץ בתחומו.

פורשור  שואפת לספק ייעוץ פנסיוני מקיף ובלתי מוטה כדי לעזור לכלל הציבור:

בעל עסק או מנהל

חסוך עשרות אלפי שקלים בתשלומים לחברות הביטוח!
 
הירשם כאן
  וקבל במשך השנה הקרובה, בכל חודש,

  טיפ חשוב לצמצום הפסדים לחברות ביטוח ופנסיה

ולמדו כיצד להעשיר את החיסכון שלכם
על חשבון הגופים הפיננסיים.

 

 

פורשור מתמחה בשדרוג פיננסי וממימוש זכויות  בנושא תוכניות פנסיה וביטוח על צורותיהן השונות:
בדיקת תשלומים לביטוח אישי ומשפחתי תכנון וייעוץ פנסיוני, ניתוח ביטוח, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

תאגיד יעוץ פנסיוני פורשור מומחים והיועצים הפנסיוניים העצמאיים הנעזרים במערכותיו  עוסק בתחום ייעוץ פנסיוני וביטוחי בלתי מוטה בלבד ופונה לכלל האנשים ולא רק לגופים גדולים, שני מאפיינים אלה הופכים אותו לחלוץ בתחומו.

פורשור  שואפת לספק ייעוץ פנסיוני מקיף ובלתי מוטה כדי לעזור לכלל הציבור:

למה צריך יעוץ לפנסיה?

אפריל 2006

בעקבות ועדת בכר הוציאה המדינה את תפקיד היועץ מסוכני הביטוח והעבירה אותו לבנקים. מעתה אמנם יעסקו סוכני הביטוח במכירת תוכניות פנסיה והבנקים יעסקו בייעוץ לפנסיה, אך האם כתוצאה מכך הבעיה של ייעוץ מוטה ועמלות גבוהות שאפיינה עד כה את שוק תוכניות הפנסיה עומדת להיפתר? לא סביר. האופן בו יושמו המלצות ועדת בכר בעניין הייעוץ הפנסיוני, רק החליף בעיה ישנה בניסוי חדש שאולי יצליח, ואולי לא. בשנים הקרובות מכל מקום, סביר שתימשך חוסר התחרות בתחום הייעוץ והמכירה של תוכניות פנסיה. את המחיר, עד שתושג התחרות המיוחלת, ישלמו הצרכנים שלא יעניקו לנושא החיסכון לפנסיה את החשיבות הראויה.

המדינה שרצתה מצד אחד לספק לציבור את האפשרות לקבל יעוץ פנסיוני אובייקטיבי, התירה לבנקים לעסוק בייעוץ מכיוון שכיום הם הגוף היחיד שיש לו את התשתית (סניפים פזורים)  לספק יעוץ לכלל האוכלוסיה. מצד שני, בגלל החשש שהריכוזיות שמאפיינת את ענף הבנקאות תחלחל גם לענף הביטוח, הוגבל הייעוץ שיספקו הבנקים לשני סוגים של מוצרים פנסיוניים: קופות גמל וקרנות פנסיה. על הסוג השלישי של מוצרים פנסיוניים, ביטוחי מנהלים, נאסר על הבנקים לספק יעוץ בשנים הקרובות.
התוצאה: בשנים הקרובות יספקו הבנקים יעוץ רק על תת קבוצה של המוצרים הפנסיוניים. לפיכך, הייעוץ שינתן על ידי הבנקים לא יוכל להיות שלם ולכן רק לעיתים הוא יהיה אופטימאלי.

בנוסף לכך, בנקים פועלים בשוק המאופיין על ידי תחרות בין מעטים. בתור שכאלו, בנקים עתידים לגבות עבור הייעוץ מחיר גבוה יותר מהמחיר שהיה נגבה בשוק תחרותי ויספקו שירות פחות טוב מזה שהיה מסופק בשוק תחרותי. רעיון זה הוא אחד הרעיונות הבסיסיים ביותר בכלכלה והוא מצוין במילים כאלו ואחרות יותר מאשר פעם אחת בדו"ח של ועדת בכר שהוביל לרפורמה החדשה בשוק ההון.

הרפורמה אומנם מנסה לשנות את המבנה הנוכחי של ענף הבנקאות, אבל שינוי כזה לא מתרחש ביום אחד. על רקע העובדה שיותר מעשרים שנים ישנן ועדות שונות שבוחנות את הצורך ברפורמה בשוק ההון (כדוגמת ועדת בייסקי ב- 1986 וועדת בן-בסט ב- 2000), ושוק ההון רק הולך ונעשה תחרותי פחות- כמצויין בדו"ח של ועדת בכר- יש סיבה טובה להאמין ששינוי משמעותי במבנה הנוכחי של ענף הבנקאות לא יהיה מהיר ורק במקרה הטוב הוא יתרחש בעשור הקרוב.

למזלנו אין צורך בהוכחות מסובכות כדי לחזק את הטענה שבנקים יגבו מחיר יקר מידי עבור הייעוץ שינתן על ידם, ועדות לכך ניתן למצוא כבר בישום המיידי של המלצות ועדת בכר כפי שהן באות לידי ביטוי בתקנות שקבע שר האוצר במרץ 2006.

ועדת בכר המליצה שהבנקים לא יקבלו כל תמורה מהגופים שמנהלים את תוכניות הפנסיה (מכונים גם "גופים מוסדיים") למעט "דמי הפצה", ואת הכסף עבור השירות שאותו הם מעניקים ללקוח הם יגבו ישירות מהלקוח. המלצה זו ניתנה כדי למנוע אפשרות שהבנקים יעדיפו גוף מוסדי אחד על פני אחר ושטובת הלקוח תהיה הדבר היחיד שיעמוד לנגד עיניהם.

דמי ההפצה שהציעה ועדת בכר לאפשר לבנקים לגבות מהגופים המוסדיים הם תשלום לבנק עבור מילוי טפסי הגוף המוסדי והעברתם לגוף המוסדי. כלומר, תגמול עבור שרותי מנהלה. בשוק תחרותי התשלום עבור שירות זה צריך להיות שווה לעלות העבודה והתשתית הדרושים כדי לספק את השירות. סדרי הגודל של דמי ההפצה צריכים לפיכך להיות כמה עשרות שקלים להפצה של תוכנית פנסיה בודדת.

בדו"ח של ועדת בכר לא מצוין דבר על סדרי הגודל של דמי ההפצה. דמי ההפצה פורסמו מאוחר יותר ב"תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים – קופות גמל, עמלות הפצה" שנקבעו על ידי שר האוצר, אהוד אולמרט, במרץ 2006. לפי תקנות אלו הוגבלו דמי ההפצה ל- 0.25% מהכספים הצבורים בחיסכון כלומר, בכל חודש ישלם הגוף המוסדי לבנק 0.25%/12 מהסכום הצבור בחיסכון של הלקוח נכון לסוף אותו החודש.

האופן בו נקוב המחיר שישולם לבנקים עבור הפצה אינו מאפשר לשפוט במהירות האם מדובר במחיר גבוה או נמוך. נכון שהמחיר ישולם לבנקים על ידי הגופים המוסדיים, אבל הוא משולם מהסכומים שנצברו ללקוחות בחיסכון ולכן מי שבעצם משלם את דמי ההפצה הם הלקוחות. מי שקורא את הדו"ח של ועדת בכר לא יכול שלא להתרשם מהדאגה הכנה של חברי הועדה לרווחת הציבור. עם זאת, בעניין תגמול הבנקים עבור הייעוץ, משהו מדאגה זו התפוגג ביישום ההמלצות על ידי האוצר והיישום אינו יכול שלא לעורר את שתי השאלות הבאות:
1. היכן השקיפות ביישום המלצות הוועדה בעניין תגמול היועצים?
2. כיצד הגיע האוצר לתעריף של 0.25% מהחיסכון הצבור?
אנו לא מצאנו תשובות לשתי השאלות ואנו משאירים לכם לחשוב על תשובות אפשריות. אבל, אנו כן יכולים לומר שהתעריף שנקבע על ידי שר האוצר בהחלט לא מקשה על הבנקים לגבות מחיר גבוה מידי.

כדי שנוכל ביתר קלות לשפוט את המחיר שישולם לבנקים כעמלת הפצה חישבנו את ערכה במונחים בהם אנו רגילים להשתמש, מונחי כסף. טבלה 1 מציגה את התוצאות שקיבלנו עבור אדם בן 30 שיחסוך לפנסיה בקופת גמל או בקרן פנסיה (שני הסוגים לגביהם מותר לבנקים לייעץ) עד ליציאתו לפנסיה בגיל 67.

 

טבלה 1: העמלה המשולמת לבנקים עבור הפצת מוצרים פנסיוניים
             
  שכיר המרויח 15,000 ₪ לחודש   שכיר המרויח 7,000 ₪ לחודש  
             
  (₪) מהוון (₪) מצטבר   (₪) מהוון (₪) מצטבר   סוג התוכנית  
             
  24,610 63,643   11,483 29,693   קרן פנסיה  
             
  35,186 85,899   15,289 40,193   קופת גמל  
             
        ההוון בוצע תוך שימוש בשיעור תשואה אלטרנטיבי של 4%*


לנוחיותכם הצגנו בטבלה 1 גם את הערכים המהוונים. ערכים אלו מאפשרים לכם לומר מהו התשלום החד פעמי שתסכימו לשלם עכשיו כדמי הפצה, במקום לשלם את דמי ההפצה מדי חודש לאורך כל חיי החיסכון.

נכון להיום הבנקים מצהירים שהם לא יגבו תשלום עבור הייעוץ.
התוצאות המוצגות בטבלה 1 מסבירות לדעתנו מדוע: התשלום עבור הייעוץ נבלע למעשה בתוך עמלת ההפצה. הרף הגבוה שקבע האוצר לעמלת ההפצה מאפשר לבנקים לכסות באמצעות דמי ההפצה הן את ההפצה, הן את עלות הייעוץ והן את הרווח הנדרש על ידי הבנקים, ויש כאן הרבה רווח. שכן, אם לשפוט לפי כישורי כוח האדם שהבנקים מגייסים לביצוע המשימה, עלות הייעוץ תהיה נמוכה בהרבה מהערך הנמוך ביותר בטבלה 1.
סוכני הביטוח ימשיכו כנראה לספק "ייעוץ" מוטה במסגרת שיווק ( למרות שעפ"י)  ולגבות עמלות מופרזות

ועדת בכר המליצה לפתור את בעיית הייעוץ המוטה והעמלות הגבוהות שאפיינו עד כה את השירות שהעניקו סוכני הביטוח בנושא המוצרים הפנסיוניים על ידי שלושה אמצעים: הכנסת הבנקים כמתחרה נוסף במכירת תוכניות פנסיה (השם שהעניקו לכך הוא "הפצה" אך מדובר בעצם במכירה לכל דבר), הטלת חובת גילוי נאות על סוכני הביטוח, והגבלת הסוכנים למכירת מוצרים של שני גופים מוסדיים בלבד. בהינתן חוסר התחרות המאפיין את המערכת הבנקאית ובהינתן העובדה שביישום המלצות הועדה בחר האוצר להתעלם מהאמצעי השלישי, קיים ספק גדול באשר לאפקטיביות של הרפורמה במניעת ייעוץ מוטה וביצירה מהירה של תחרות שתוריד את העמלות.

כדי למנוע אפשרות זו, הציעה הוועדה להגביל את סוכני הביטוח לשיווק מוצרים של שני גופים מוסדיים בלבד. ביישום המלצות הוועדה כפי שהוא בה לידי ביטוי ב"חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני" מאוגוסט 2005 התעלמו מהמלצה זו ובכך ויתרו על אמצעי יעיל נגד החשיפה של הלקוח לאותו שיווק אגרסיבי אליו הוא היה חשוף לפני הרפורמה.

נכון שאותו חוק פיקוח על שירותים פיננסיים מטיל על סוכני הביטוח חובת גילוי נאות במסגרתו עליהם לספר ללקוח שהם סוכן פנסיוני ולא יועץ פנסיוני וכל עניין מהותי אחר הקשור לשיווק הפנסיוני הניתן על ידו. אבל מה שכנראה עתיד לקרות הוא שסוכני הביטוח יציינו בשפה יבשה ומהירה את המידע שהחוק מחייב אותם לומר ויפנו משם לשים את הדגש על המכירה. למה? הקטע הבא מתוך הדו"ח של ועדת בכר מטיב לנסח את התשובה:

לוועדת בכר היה ברור ששיווק מוצרים של מספר גדול של גופים מוסדיים על ידי סוכני הביטוח עשוי להטעות את הלקוח ולגרום לו לחשוב שהמשווק הוא יועץ אובייקטיבי.


לוועדת בכר היה ברור ששיווק מוצרים של מספר גדול של גופים מוסדיים על ידי סוכני הביטוח עשוי להטעות את הלקוח ולגרום לו לחשוב שהמשווק הוא יועץ אובייקטיבי.


לוועדת בכר היה ברור ששיווק מוצרים של מספר גדול של גופים מוסדיים על ידי סוכני הביטוח עשוי להטעות את הלקוח ולגרום לו לחשוב שהמשווק הוא יועץ אובייקטיבי.


 

"הניסיון מלמד כי במצב דברים זה (של ניגוד עניינים בין פעילות הייעוץ לתמריץ העסקי), נדחקת הסביבה החוקית למקום משני, ולמעשה במקרים רבים, הייעוץ בישראל הינו, הלכה למעשה, שיווק אגרסיבי במסווה של ייעוץ אובייקטיבי"

 


אנו מאמינים שבנוגע לסוכני הביטוח, המצב אחרי הרפורמה, לא הולך להיות שונה מזה שנתקיים לפניה.

באשר למחירים המופרזים, בקשר לכך שעד כה לא נגבו מחירים תחרותיים – ברור. שכן, אילו מלכתחילה היה שוק תוכניות הפנסיה תחרותי, לא הייתה ועדת בכר ממליצה להכניס את הבנקים כמתחרה נוסף. עם זאת, למרות הוספת הבנקים כמתחרה, המחירים ימשיכו להיות גבוהים מידי ולהלן הסיבה לכך:
הבנקים יהיו אומנם שחקן נוסף בתחום אבל מכיוון שהמערכת הבנקאית מאופיינת בחוסר תחרות ובגלל שמרבית סוכנויות הביטוח הגדולות נמצאות בבעלותן של חברות הביטוח המאופיינות אף הן בחוסר תחרות, לא תהיה שום דרך למנוע מצב בו הבנקים וחברות הביטוח יגיעו להסכמה שבשתיקה באשר לתעריפים. תעריפים אלו יהיו אומנם נמוכים מאלו שנתקיימו עד כה, אבל הם עדיין יהיו רחוקים מהתעריפים שהיו מתקיימים אילו היתה תחרות, ולפיכך יהיו רחוקים מתעריפים שמהם יפיק הציבור את מירב התועלת. בתנאים אלו, בהם החלק הארי של הפעילות בתחום מבוצע על ידי כמה פירמות לא תחרותיות, יכולות לחלוף לא מעט שנים עד שהשוק יגיע למתכונת תחרותית.

בהקשר של מחיר מופרז חשוב לציין שאף העמלה שגובים סוכני הביטוח מחושבת כאחוז (מהפרמיה החודשית ומהחיסכון הצבור) ולא נקובה במונחי כסף. אך בשונה מאצל הבנקים, עמלה זו נקבעת ברקע בין הסוכן לגוף המוסדי והיא נסתרת לחלוטין מעינו של הלקוח. דבר זה מונע מהלקוחות לראות כמה גבוה המחיר הנדרש מהם עבור התיווך, זה בתורו פוגע במוטיבציה של הלקוח להשוות מחירים ולהתמקח על המחיר וזה בתורו, מאט את השתנות מבנה השוק לשוק תחרותי יותר.

יישום המלצות ועדת בכר גרם לשינויים משמעותיים בתחום קופות הגמל, קרנות ההשתלמות והחיתום. מעטים יחלקו על כך שכתוצאה משינויים אלו תצמח לציבור תועלת רבה. אך בכל הנוגע להשפעה של יישום ההמלצות על הייעוץ הפנסיוני, קיימת לא מעט אי-ודאות באשר למשך הזמן שיחלוף עד שיעוץ פנסיוני ראוי יהיה נחלתם של מרבית האזרחים. חוסר ודאות זה נובע במידה מסוימת מחוסר הבהירות בה נקטו חברי ועדת בכר באשר להפרדה בין "יעוץ" ל"מכירה", אך גם מכך שבישום ההמלצות נוצל לרעה הרעיון של דמי הפצה ליצירת חוסר שקיפות.

הפיכת תחומי הייעוץ והמכירה הפנסיוניים לתחרותיים יותר בעתיד תלויה במידה רבה בנכונות של המדינה להמשיך ולדחוף אותם לכוון תחרותי יותר. דבר זה יוכל להיעשות על ידי הטלה של מגבלה מציאותית יותר על עמלות ההפצה, הטלת בהירות על האופן בו נקובה העמלה והגבלת סוכני הביטוח למכירת מוצרים של מספר קטן של ספקים. כל זה יקדם את שוק התוכניות הפנסיוניות למצב שבו תתקיימנה חברות ייעוץ רבות העוסקות בפנסיה ולא יהיה צורך במתווכים יקרים כמו בנקים או סוכני ביטוח ואפשר יהיה לקנות תוכנית פנסיונית כמוצר מדף בדואר, בחנויות ספרים ובאתרי האינטרנט של הגופים המוסדיים עצמם. בעולם מושלם כזה, בנקים יהיו יעילים ויתמחו במתן שירותים בנקאיים, וסוכני הביטוח במכירת תוכניות ביטוח. תוכניות פנסיוניות שהן מוצר הרחוק מלהיות רק עוד פיקדון, או רק עוד ביטוח, תהיינה שייכות לתחום אחר לגמרי. העתיד הזה יגיע- מתישהו. אבל עד אז, צרכנים רבים עתידים לשלם את המחיר הנובע מכך ששוק התוכניות הפנסיוניות אינו תחרותי.
לראש הדף     >>

מהן האפשריות הקיימות כיום לרכישת תוכנית פנסיה?

נכון להיום ניצבות בפני הציבור שלוש אפשרויות לרכוש תוכנית פנסיה:

הראשונה, דרך הבנק: ללכת לבנק, לקבל יעוץ על תת קבוצה של מוצרים פנסיוניים המאופיין בשירות פחות מידי טוב ובמחיר יותר מידי גבוה, ולרכוש דרכו תוכנית.

השניה, דרך סוכן ביטוח: ללכת לסוכן ביטוח, להיחשף למניפולציות שיווקיות שמטרתן בראש ובראשונה לגרום לסוכן להרוויח יותר, לשלם מחיר גבוה מידי עבור השירות, ולרכוש דרכו תוכנית.

והשלישית, היחידה המבטיחה שתרכוש את התוכנית המתאימה ביותר לצרכיך במחיר הנמוך ביותר שיש לשוק להציע: ללכת לגוף העוסק בייעוץ פנסיוני בלבד (ולא גם בייעוץ וגם בהפצה),לקבל ייעוץ אופטימאלי המשרת אך ורק את מטרת הלקוח בתמורה למחיר הנקוב בשקלים המשולם פעם אחת בזמן הייעוץ (ולא לאורך כל חיי התוכנית). משם ללכת לסוכן הביטוח בידיעה מה בדיוק לבקש וכמה בדיוק לשלם.
לראש הדף   >>

 

 • לדעת בדיוק מה מעניקה תוכנית הפנסיה שלהם
 • לא לשלם מחירים מופרזים עבור תוכנית הפנסיה
 • לשמור על תוכנית אופטימאלית גם כאשר משתנות ההעדפות
  הלקוח או התנאים בשוק הפנסיה

 

 

קרא עוד אודות:
יעוץ פנסיוני , קרן פנסיה , אל-פנסיה , קופות גמל , רווח בייעוץ פנסיוני , הפסדי תשלומים לחברות ביטוח , תוכנות יעוץ פנסיוני , פגישת יעוץ פנסיוני , יעוץ פנסיוני – זכויות עובדים , תשלומים לפנסיה , הפרשות לפנסיה , משרד האוצר , התמחות ביעוץ פנסיוני , יעוץ פנסיה מקצועי  , הטבות לארגונים , אוניברסיטת בר אילן , רשות נירות הערך
, תוכנת יעוץ פנסיוני , חברות ביטוח : איילון , הכשרת הישוב , הפניקס , כלל , מגדל , מנורה , קרנות פנסיה , חברות ביטוח , אגודים מקצועיים , מסמך הנמקה ביעוץ פנסיוני משרד האוצר פנסיה , ביטוח קבוצתי , מעסיקים ,

 

מתמחה בשדרוג פיננסי וממימוש זכויות  בנושא תוכניות פנסיה וביטוח על צורותיהן השונות:
בדיקת תשלומים לביטוח אישי ומשפחתי תכנון וייעוץ פנסיוני, ניתוח ביטוח, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

תאגיד יעוץ פנסיוני פורשור מומחים והיועצים הפנסיוניים העצמאיים הנעזרים במערכותיו  עוסק בתחום ייעוץ פנסיוני וביטוחי בלתי מוטה בלבד ופונה לכלל האנשים ולא רק לגופים גדולים, שני מאפיינים אלה הופכים אותו לחלוץ בתחומו.

פורשור  שואפת לספק ייעוץ פנסיוני מקיף ובלתי מוטה כדי לעזור לכלל הציבור:

בעל עסק או מנהל

חסוך עשרות אלפי שקלים בתשלומים לחברות הביטוח!
 
הירשם כאן
  וקבל במשך השנה הקרובה, בכל חודש,

  טיפ חשוב לצמצום הפסדים לחברות ביטוח ופנסיה

ולמדו כיצד להעשיר את החיסכון שלכם
על חשבון הגופים הפיננסיים.

 

 

פורשור מתמחה בשדרוג פיננסי וממימוש זכויות  בנושא תוכניות פנסיה וביטוח על צורותיהן השונות:
בדיקת תשלומים לביטוח אישי ומשפחתי תכנון וייעוץ פנסיוני, ניתוח ביטוח, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

תאגיד יעוץ פנסיוני פורשור מומחים והיועצים הפנסיוניים העצמאיים הנעזרים במערכותיו  עוסק בתחום ייעוץ פנסיוני וביטוחי בלתי מוטה בלבד ופונה לכלל האנשים ולא רק לגופים גדולים, שני מאפיינים אלה הופכים אותו לחלוץ בתחומו.

פורשור  שואפת לספק ייעוץ פנסיוני מקיף ובלתי מוטה כדי לעזור לכלל הציבור:

למה צריך יעוץ לפנסיה?

אפריל 2006

בעקבות ועדת בכר הוציאה המדינה את תפקיד היועץ מסוכני הביטוח והעבירה אותו לבנקים. מעתה אמנם יעסקו סוכני הביטוח במכירת תוכניות פנסיה והבנקים יעסקו בייעוץ לפנסיה, אך האם כתוצאה מכך הבעיה של ייעוץ מוטה ועמלות גבוהות שאפיינה עד כה את שוק תוכניות הפנסיה עומדת להיפתר? לא סביר. האופן בו יושמו המלצות ועדת בכר בעניין הייעוץ הפנסיוני, רק החליף בעיה ישנה בניסוי חדש שאולי יצליח, ואולי לא. בשנים הקרובות מכל מקום, סביר שתימשך חוסר התחרות בתחום הייעוץ והמכירה של תוכניות פנסיה. את המחיר, עד שתושג התחרות המיוחלת, ישלמו הצרכנים שלא יעניקו לנושא החיסכון לפנסיה את החשיבות הראויה.

המדינה שרצתה מצד אחד לספק לציבור את האפשרות לקבל יעוץ פנסיוני אובייקטיבי, התירה לבנקים לעסוק בייעוץ מכיוון שכיום הם הגוף היחיד שיש לו את התשתית (סניפים פזורים)  לספק יעוץ לכלל האוכלוסיה. מצד שני, בגלל החשש שהריכוזיות שמאפיינת את ענף הבנקאות תחלחל גם לענף הביטוח, הוגבל הייעוץ שיספקו הבנקים לשני סוגים של מוצרים פנסיוניים: קופות גמל וקרנות פנסיה. על הסוג השלישי של מוצרים פנסיוניים, ביטוחי מנהלים, נאסר על הבנקים לספק יעוץ בשנים הקרובות.
התוצאה: בשנים הקרובות יספקו הבנקים יעוץ רק על תת קבוצה של המוצרים הפנסיוניים. לפיכך, הייעוץ שינתן על ידי הבנקים לא יוכל להיות שלם ולכן רק לעיתים הוא יהיה אופטימאלי.

בנוסף לכך, בנקים פועלים בשוק המאופיין על ידי תחרות בין מעטים. בתור שכאלו, בנקים עתידים לגבות עבור הייעוץ מחיר גבוה יותר מהמחיר שהיה נגבה בשוק תחרותי ויספקו שירות פחות טוב מזה שהיה מסופק בשוק תחרותי. רעיון זה הוא אחד הרעיונות הבסיסיים ביותר בכלכלה והוא מצוין במילים כאלו ואחרות יותר מאשר פעם אחת בדו"ח של ועדת בכר שהוביל לרפורמה החדשה בשוק ההון.

הרפורמה אומנם מנסה לשנות את המבנה הנוכחי של ענף הבנקאות, אבל שינוי כזה לא מתרחש ביום אחד. על רקע העובדה שיותר מעשרים שנים ישנן ועדות שונות שבוחנות את הצורך ברפורמה בשוק ההון (כדוגמת ועדת בייסקי ב- 1986 וועדת בן-בסט ב- 2000), ושוק ההון רק הולך ונעשה תחרותי פחות- כמצויין בדו"ח של ועדת בכר- יש סיבה טובה להאמין ששינוי משמעותי במבנה הנוכחי של ענף הבנקאות לא יהיה מהיר ורק במקרה הטוב הוא יתרחש בעשור הקרוב.

למזלנו אין צורך בהוכחות מסובכות כדי לחזק את הטענה שבנקים יגבו מחיר יקר מידי עבור הייעוץ שינתן על ידם, ועדות לכך ניתן למצוא כבר בישום המיידי של המלצות ועדת בכר כפי שהן באות לידי ביטוי בתקנות שקבע שר האוצר במרץ 2006.

ועדת בכר המליצה שהבנקים לא יקבלו כל תמורה מהגופים שמנהלים את תוכניות הפנסיה (מכונים גם "גופים מוסדיים") למעט "דמי הפצה", ואת הכסף עבור השירות שאותו הם מעניקים ללקוח הם יגבו ישירות מהלקוח. המלצה זו ניתנה כדי למנוע אפשרות שהבנקים יעדיפו גוף מוסדי אחד על פני אחר ושטובת הלקוח תהיה הדבר היחיד שיעמוד לנגד עיניהם.

דמי ההפצה שהציעה ועדת בכר לאפשר לבנקים לגבות מהגופים המוסדיים הם תשלום לבנק עבור מילוי טפסי הגוף המוסדי והעברתם לגוף המוסדי. כלומר, תגמול עבור שרותי מנהלה. בשוק תחרותי התשלום עבור שירות זה צריך להיות שווה לעלות העבודה והתשתית הדרושים כדי לספק את השירות. סדרי הגודל של דמי ההפצה צריכים לפיכך להיות כמה עשרות שקלים להפצה של תוכנית פנסיה בודדת.

בדו"ח של ועדת בכר לא מצוין דבר על סדרי הגודל של דמי ההפצה. דמי ההפצה פורסמו מאוחר יותר ב"תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים – קופות גמל, עמלות הפצה" שנקבעו על ידי שר האוצר, אהוד אולמרט, במרץ 2006. לפי תקנות אלו הוגבלו דמי ההפצה ל- 0.25% מהכספים הצבורים בחיסכון כלומר, בכל חודש ישלם הגוף המוסדי לבנק 0.25%/12 מהסכום הצבור בחיסכון של הלקוח נכון לסוף אותו החודש.

האופן בו נקוב המחיר שישולם לבנקים עבור הפצה אינו מאפשר לשפוט במהירות האם מדובר במחיר גבוה או נמוך. נכון שהמחיר ישולם לבנקים על ידי הגופים המוסדיים, אבל הוא משולם מהסכומים שנצברו ללקוחות בחיסכון ולכן מי שבעצם משלם את דמי ההפצה הם הלקוחות. מי שקורא את הדו"ח של ועדת בכר לא יכול שלא להתרשם מהדאגה הכנה של חברי הועדה לרווחת הציבור. עם זאת, בעניין תגמול הבנקים עבור הייעוץ, משהו מדאגה זו התפוגג ביישום ההמלצות על ידי האוצר והיישום אינו יכול שלא לעורר את שתי השאלות הבאות:
1. היכן השקיפות ביישום המלצות הוועדה בעניין תגמול היועצים?
2. כיצד הגיע האוצר לתעריף של 0.25% מהחיסכון הצבור?
אנו לא מצאנו תשובות לשתי השאלות ואנו משאירים לכם לחשוב על תשובות אפשריות. אבל, אנו כן יכולים לומר שהתעריף שנקבע על ידי שר האוצר בהחלט לא מקשה על הבנקים לגבות מחיר גבוה מידי.

כדי שנוכל ביתר קלות לשפוט את המחיר שישולם לבנקים כעמלת הפצה חישבנו את ערכה במונחים בהם אנו רגילים להשתמש, מונחי כסף. טבלה 1 מציגה את התוצאות שקיבלנו עבור אדם בן 30 שיחסוך לפנסיה בקופת גמל או בקרן פנסיה (שני הסוגים לגביהם מותר לבנקים לייעץ) עד ליציאתו לפנסיה בגיל 67.

 

טבלה 1: העמלה המשולמת לבנקים עבור הפצת מוצרים פנסיוניים
             
  שכיר המרויח 15,000 ₪ לחודש   שכיר המרויח 7,000 ₪ לחודש  
             
  (₪) מהוון (₪) מצטבר   (₪) מהוון (₪) מצטבר   סוג התוכנית  
             
  24,610 63,643   11,483 29,693   קרן פנסיה  
             
  35,186 85,899   15,289 40,193   קופת גמל  
             
        ההוון בוצע תוך שימוש בשיעור תשואה אלטרנטיבי של 4%*


לנוחיותכם הצגנו בטבלה 1 גם את הערכים המהוונים. ערכים אלו מאפשרים לכם לומר מהו התשלום החד פעמי שתסכימו לשלם עכשיו כדמי הפצה, במקום לשלם את דמי ההפצה מדי חודש לאורך כל חיי החיסכון.

נכון להיום הבנקים מצהירים שהם לא יגבו תשלום עבור הייעוץ.
התוצאות המוצגות בטבלה 1 מסבירות לדעתנו מדוע: התשלום עבור הייעוץ נבלע למעשה בתוך עמלת ההפצה. הרף הגבוה שקבע האוצר לעמלת ההפצה מאפשר לבנקים לכסות באמצעות דמי ההפצה הן את ההפצה, הן את עלות הייעוץ והן את הרווח הנדרש על ידי הבנקים, ויש כאן הרבה רווח. שכן, אם לשפוט לפי כישורי כוח האדם שהבנקים מגייסים לביצוע המשימה, עלות הייעוץ תהיה נמוכה בהרבה מהערך הנמוך ביותר בטבלה 1.
סוכני הביטוח ימשיכו כנראה לספק "ייעוץ" מוטה במסגרת שיווק ( למרות שעפ"י)  ולגבות עמלות מופרזות

ועדת בכר המליצה לפתור את בעיית הייעוץ המוטה והעמלות הגבוהות שאפיינו עד כה את השירות שהעניקו סוכני הביטוח בנושא המוצרים הפנסיוניים על ידי שלושה אמצעים: הכנסת הבנקים כמתחרה נוסף במכירת תוכניות פנסיה (השם שהעניקו לכך הוא "הפצה" אך מדובר בעצם במכירה לכל דבר), הטלת חובת גילוי נאות על סוכני הביטוח, והגבלת הסוכנים למכירת מוצרים של שני גופים מוסדיים בלבד. בהינתן חוסר התחרות המאפיין את המערכת הבנקאית ובהינתן העובדה שביישום המלצות הועדה בחר האוצר להתעלם מהאמצעי השלישי, קיים ספק גדול באשר לאפקטיביות של הרפורמה במניעת ייעוץ מוטה וביצירה מהירה של תחרות שתוריד את העמלות.

כדי למנוע אפשרות זו, הציעה הוועדה להגביל את סוכני הביטוח לשיווק מוצרים של שני גופים מוסדיים בלבד. ביישום המלצות הוועדה כפי שהוא בה לידי ביטוי ב"חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני" מאוגוסט 2005 התעלמו מהמלצה זו ובכך ויתרו על אמצעי יעיל נגד החשיפה של הלקוח לאותו שיווק אגרסיבי אליו הוא היה חשוף לפני הרפורמה.

נכון שאותו חוק פיקוח על שירותים פיננסיים מטיל על סוכני הביטוח חובת גילוי נאות במסגרתו עליהם לספר ללקוח שהם סוכן פנסיוני ולא יועץ פנסיוני וכל עניין מהותי אחר הקשור לשיווק הפנסיוני הניתן על ידו. אבל מה שכנראה עתיד לקרות הוא שסוכני הביטוח יציינו בשפה יבשה ומהירה את המידע שהחוק מחייב אותם לומר ויפנו משם לשים את הדגש על המכירה. למה? הקטע הבא מתוך הדו"ח של ועדת בכר מטיב לנסח את התשובה:

לוועדת בכר היה ברור ששיווק מוצרים של מספר גדול של גופים מוסדיים על ידי סוכני הביטוח עשוי להטעות את הלקוח ולגרום לו לחשוב שהמשווק הוא יועץ אובייקטיבי.


לוועדת בכר היה ברור ששיווק מוצרים של מספר גדול של גופים מוסדיים על ידי סוכני הביטוח עשוי להטעות את הלקוח ולגרום לו לחשוב שהמשווק הוא יועץ אובייקטיבי.


לוועדת בכר היה ברור ששיווק מוצרים של מספר גדול של גופים מוסדיים על ידי סוכני הביטוח עשוי להטעות את הלקוח ולגרום לו לחשוב שהמשווק הוא יועץ אובייקטיבי.


 

"הניסיון מלמד כי במצב דברים זה (של ניגוד עניינים בין פעילות הייעוץ לתמריץ העסקי), נדחקת הסביבה החוקית למקום משני, ולמעשה במקרים רבים, הייעוץ בישראל הינו, הלכה למעשה, שיווק אגרסיבי במסווה של ייעוץ אובייקטיבי"

 


אנו מאמינים שבנוגע לסוכני הביטוח, המצב אחרי הרפורמה, לא הולך להיות שונה מזה שנתקיים לפניה.

באשר למחירים המופרזים, בקשר לכך שעד כה לא נגבו מחירים תחרותיים – ברור. שכן, אילו מלכתחילה היה שוק תוכניות הפנסיה תחרותי, לא הייתה ועדת בכר ממליצה להכניס את הבנקים כמתחרה נוסף. עם זאת, למרות הוספת הבנקים כמתחרה, המחירים ימשיכו להיות גבוהים מידי ולהלן הסיבה לכך:
הבנקים יהיו אומנם שחקן נוסף בתחום אבל מכיוון שהמערכת הבנקאית מאופיינת בחוסר תחרות ובגלל שמרבית סוכנויות הביטוח הגדולות נמצאות בבעלותן של חברות הביטוח המאופיינות אף הן בחוסר תחרות, לא תהיה שום דרך למנוע מצב בו הבנקים וחברות הביטוח יגיעו להסכמה שבשתיקה באשר לתעריפים. תעריפים אלו יהיו אומנם נמוכים מאלו שנתקיימו עד כה, אבל הם עדיין יהיו רחוקים מהתעריפים שהיו מתקיימים אילו היתה תחרות, ולפיכך יהיו רחוקים מתעריפים שמהם יפיק הציבור את מירב התועלת. בתנאים אלו, בהם החלק הארי של הפעילות בתחום מבוצע על ידי כמה פירמות לא תחרותיות, יכולות לחלוף לא מעט שנים עד שהשוק יגיע למתכונת תחרותית.

בהקשר של מחיר מופרז חשוב לציין שאף העמלה שגובים סוכני הביטוח מחושבת כאחוז (מהפרמיה החודשית ומהחיסכון הצבור) ולא נקובה במונחי כסף. אך בשונה מאצל הבנקים, עמלה זו נקבעת ברקע בין הסוכן לגוף המוסדי והיא נסתרת לחלוטין מעינו של הלקוח. דבר זה מונע מהלקוחות לראות כמה גבוה המחיר הנדרש מהם עבור התיווך, זה בתורו פוגע במוטיבציה של הלקוח להשוות מחירים ולהתמקח על המחיר וזה בתורו, מאט את השתנות מבנה השוק לשוק תחרותי יותר.

יישום המלצות ועדת בכר גרם לשינויים משמעותיים בתחום קופות הגמל, קרנות ההשתלמות והחיתום. מעטים יחלקו על כך שכתוצאה משינויים אלו תצמח לציבור תועלת רבה. אך בכל הנוגע להשפעה של יישום ההמלצות על הייעוץ הפנסיוני, קיימת לא מעט אי-ודאות באשר למשך הזמן שיחלוף עד שיעוץ פנסיוני ראוי יהיה נחלתם של מרבית האזרחים. חוסר ודאות זה נובע במידה מסוימת מחוסר הבהירות בה נקטו חברי ועדת בכר באשר להפרדה בין "יעוץ" ל"מכירה", אך גם מכך שבישום ההמלצות נוצל לרעה הרעיון של דמי הפצה ליצירת חוסר שקיפות.

הפיכת תחומי הייעוץ והמכירה הפנסיוניים לתחרותיים יותר בעתיד תלויה במידה רבה בנכונות של המדינה להמשיך ולדחוף אותם לכוון תחרותי יותר. דבר זה יוכל להיעשות על ידי הטלה של מגבלה מציאותית יותר על עמלות ההפצה, הטלת בהירות על האופן בו נקובה העמלה והגבלת סוכני הביטוח למכירת מוצרים של מספר קטן של ספקים. כל זה יקדם את שוק התוכניות הפנסיוניות למצב שבו תתקיימנה חברות ייעוץ רבות העוסקות בפנסיה ולא יהיה צורך במתווכים יקרים כמו בנקים או סוכני ביטוח ואפשר יהיה לקנות תוכנית פנסיונית כמוצר מדף בדואר, בחנויות ספרים ובאתרי האינטרנט של הגופים המוסדיים עצמם. בעולם מושלם כזה, בנקים יהיו יעילים ויתמחו במתן שירותים בנקאיים, וסוכני הביטוח במכירת תוכניות ביטוח. תוכניות פנסיוניות שהן מוצר הרחוק מלהיות רק עוד פיקדון, או רק עוד ביטוח, תהיינה שייכות לתחום אחר לגמרי. העתיד הזה יגיע- מתישהו. אבל עד אז, צרכנים רבים עתידים לשלם את המחיר הנובע מכך ששוק התוכניות הפנסיוניות אינו תחרותי.
לראש הדף     >>

מהן האפשריות הקיימות כיום לרכישת תוכנית פנסיה?

נכון להיום ניצבות בפני הציבור שלוש אפשרויות לרכוש תוכנית פנסיה:

הראשונה, דרך הבנק: ללכת לבנק, לקבל יעוץ על תת קבוצה של מוצרים פנסיוניים המאופיין בשירות פחות מידי טוב ובמחיר יותר מידי גבוה, ולרכוש דרכו תוכנית.

השניה, דרך סוכן ביטוח: ללכת לסוכן ביטוח, להיחשף למניפולציות שיווקיות שמטרתן בראש ובראשונה לגרום לסוכן להרוויח יותר, לשלם מחיר גבוה מידי עבור השירות, ולרכוש דרכו תוכנית.

והשלישית, היחידה המבטיחה שתרכוש את התוכנית המתאימה ביותר לצרכיך במחיר הנמוך ביותר שיש לשוק להציע: ללכת לגוף העוסק בייעוץ פנסיוני בלבד (ולא גם בייעוץ וגם בהפצה),לקבל ייעוץ אופטימאלי המשרת אך ורק את מטרת הלקוח בתמורה למחיר הנקוב בשקלים המשולם פעם אחת בזמן הייעוץ (ולא לאורך כל חיי התוכנית). משם ללכת לסוכן הביטוח בידיעה מה בדיוק לבקש וכמה בדיוק לשלם.
לראש הדף   >>

 

 • לדעת בדיוק מה מעניקה תוכנית הפנסיה שלהם
 • לא לשלם מחירים מופרזים עבור תוכנית הפנסיה
 • לשמור על תוכנית אופטימאלית גם כאשר משתנות ההעדפות
  הלקוח או התנאים בשוק הפנסיה

 

 

קרא עוד אודות:
יעוץ פנסיוני , קרן פנסיה , אל-פנסיה , קופות גמל , רווח בייעוץ פנסיוני , הפסדי תשלומים לחברות ביטוח , תוכנות יעוץ פנסיוני , פגישת יעוץ פנסיוני , יעוץ פנסיוני – זכויות עובדים , תשלומים לפנסיה , הפרשות לפנסיה , משרד האוצר , התמחות ביעוץ פנסיוני , יעוץ פנסיה מקצועי  , הטבות לארגונים , אוניברסיטת בר אילן , רשות נירות הערך
, תוכנת יעוץ פנסיוני , חברות ביטוח : איילון , הכשרת הישוב , הפניקס , כלל , מגדל , מנורה , קרנות פנסיה , חברות ביטוח , אגודים מקצועיים , מסמך הנמקה ביעוץ פנסיוני משרד האוצר פנסיה , ביטוח קבוצתי , מעסיקים ,

 

 

חסוך עשרות אלפי שקלים בתשלומים לחברות הביטוח!
 
הירשם כאן
  וקבל במשך השנה הקרובה, בכל חודש,

  טיפ חשוב לצמצום הפסדים לחברות ביטוח ופנסיה

ולמדו כיצד להעשיר את החיסכון שלכם
על חשבון הגופים הפיננסיים.

  פורשור מתמחה בשדרוג פיננסי וממימוש זכויות  בנושא תוכניות פנסיה וביטוח על צורותיהן השונות:
בדיקת תשלומים לביטוח אישי ומשפחתי תכנון וייעוץ פנסיוני, ניתוח ביטוח, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

תאגיד יעוץ פנסיוני פורשור מומחים והיועצים הפנסיוניים העצמאיים הנעזרים במערכותיו  עוסק בתחום ייעוץ פנסיוני וביטוחי בלתי מוטה בלבד ופונה לכלל האנשים ולא רק לגופים גדולים, שני מאפיינים אלה הופכים אותו לחלוץ בתחומו.

פורשור  שואפת לספק ייעוץ פנסיוני מקיף ובלתי מוטה כדי לעזור לכלל הציבור:

מתמחה בשדרוג פיננסי וממימוש זכויות  בנושא תוכניות פנסיה וביטוח על צורותיהן השונות:
בדיקת תשלומים לביטוח אישי ומשפחתי תכנון וייעוץ פנסיוני, ניתוח ביטוח, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

תאגיד יעוץ פנסיוני פורשור מומחים והיועצים הפנסיוניים העצמאיים הנעזרים במערכותיו  עוסק בתחום ייעוץ פנסיוני וביטוחי בלתי מוטה בלבד ופונה לכלל האנשים ולא רק לגופים גדולים, שני מאפיינים אלה הופכים אותו לחלוץ בתחומו.

פורשור  שואפת לספק ייעוץ פנסיוני מקיף ובלתי מוטה כדי לעזור לכלל הציבור:

בעל עסק או מנהל

חסוך עשרות אלפי שקלים בתשלומים לחברות הביטוח!
 
הירשם כאן
  וקבל במשך השנה הקרובה, בכל חודש,

  טיפ חשוב לצמצום הפסדים לחברות ביטוח ופנסיה

ולמדו כיצד להעשיר את החיסכון שלכם
על חשבון הגופים הפיננסיים.

 

 

פורשור מתמחה בשדרוג פיננסי וממימוש זכויות  בנושא תוכניות פנסיה וביטוח על צורותיהן השונות:
בדיקת תשלומים לביטוח אישי ומשפחתי תכנון וייעוץ פנסיוני, ניתוח ביטוח, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

תאגיד יעוץ פנסיוני פורשור מומחים והיועצים הפנסיוניים העצמאיים הנעזרים במערכותיו  עוסק בתחום ייעוץ פנסיוני וביטוחי בלתי מוטה בלבד ופונה לכלל האנשים ולא רק לגופים גדולים, שני מאפיינים אלה הופכים אותו לחלוץ בתחומו.

פורשור  שואפת לספק ייעוץ פנסיוני מקיף ובלתי מוטה כדי לעזור לכלל הציבור:

למה צריך יעוץ לפנסיה?

אפריל 2006

בעקבות ועדת בכר הוציאה המדינה את תפקיד היועץ מסוכני הביטוח והעבירה אותו לבנקים. מעתה אמנם יעסקו סוכני הביטוח במכירת תוכניות פנסיה והבנקים יעסקו בייעוץ לפנסיה, אך האם כתוצאה מכך הבעיה של ייעוץ מוטה ועמלות גבוהות שאפיינה עד כה את שוק תוכניות הפנסיה עומדת להיפתר? לא סביר. האופן בו יושמו המלצות ועדת בכר בעניין הייעוץ הפנסיוני, רק החליף בעיה ישנה בניסוי חדש שאולי יצליח, ואולי לא. בשנים הקרובות מכל מקום, סביר שתימשך חוסר התחרות בתחום הייעוץ והמכירה של תוכניות פנסיה. את המחיר, עד שתושג התחרות המיוחלת, ישלמו הצרכנים שלא יעניקו לנושא החיסכון לפנסיה את החשיבות הראויה.

המדינה שרצתה מצד אחד לספק לציבור את האפשרות לקבל יעוץ פנסיוני אובייקטיבי, התירה לבנקים לעסוק בייעוץ מכיוון שכיום הם הגוף היחיד שיש לו את התשתית (סניפים פזורים)  לספק יעוץ לכלל האוכלוסיה. מצד שני, בגלל החשש שהריכוזיות שמאפיינת את ענף הבנקאות תחלחל גם לענף הביטוח, הוגבל הייעוץ שיספקו הבנקים לשני סוגים של מוצרים פנסיוניים: קופות גמל וקרנות פנסיה. על הסוג השלישי של מוצרים פנסיוניים, ביטוחי מנהלים, נאסר על הבנקים לספק יעוץ בשנים הקרובות.
התוצאה: בשנים הקרובות יספקו הבנקים יעוץ רק על תת קבוצה של המוצרים הפנסיוניים. לפיכך, הייעוץ שינתן על ידי הבנקים לא יוכל להיות שלם ולכן רק לעיתים הוא יהיה אופטימאלי.

בנוסף לכך, בנקים פועלים בשוק המאופיין על ידי תחרות בין מעטים. בתור שכאלו, בנקים עתידים לגבות עבור הייעוץ מחיר גבוה יותר מהמחיר שהיה נגבה בשוק תחרותי ויספקו שירות פחות טוב מזה שהיה מסופק בשוק תחרותי. רעיון זה הוא אחד הרעיונות הבסיסיים ביותר בכלכלה והוא מצוין במילים כאלו ואחרות יותר מאשר פעם אחת בדו"ח של ועדת בכר שהוביל לרפורמה החדשה בשוק ההון.

הרפורמה אומנם מנסה לשנות את המבנה הנוכחי של ענף הבנקאות, אבל שינוי כזה לא מתרחש ביום אחד. על רקע העובדה שיותר מעשרים שנים ישנן ועדות שונות שבוחנות את הצורך ברפורמה בשוק ההון (כדוגמת ועדת בייסקי ב- 1986 וועדת בן-בסט ב- 2000), ושוק ההון רק הולך ונעשה תחרותי פחות- כמצויין בדו"ח של ועדת בכר- יש סיבה טובה להאמין ששינוי משמעותי במבנה הנוכחי של ענף הבנקאות לא יהיה מהיר ורק במקרה הטוב הוא יתרחש בעשור הקרוב.

למזלנו אין צורך בהוכחות מסובכות כדי לחזק את הטענה שבנקים יגבו מחיר יקר מידי עבור הייעוץ שינתן על ידם, ועדות לכך ניתן למצוא כבר בישום המיידי של המלצות ועדת בכר כפי שהן באות לידי ביטוי בתקנות שקבע שר האוצר במרץ 2006.

ועדת בכר המליצה שהבנקים לא יקבלו כל תמורה מהגופים שמנהלים את תוכניות הפנסיה (מכונים גם "גופים מוסדיים") למעט "דמי הפצה", ואת הכסף עבור השירות שאותו הם מעניקים ללקוח הם יגבו ישירות מהלקוח. המלצה זו ניתנה כדי למנוע אפשרות שהבנקים יעדיפו גוף מוסדי אחד על פני אחר ושטובת הלקוח תהיה הדבר היחיד שיעמוד לנגד עיניהם.

דמי ההפצה שהציעה ועדת בכר לאפשר לבנקים לגבות מהגופים המוסדיים הם תשלום לבנק עבור מילוי טפסי הגוף המוסדי והעברתם לגוף המוסדי. כלומר, תגמול עבור שרותי מנהלה. בשוק תחרותי התשלום עבור שירות זה צריך להיות שווה לעלות העבודה והתשתית הדרושים כדי לספק את השירות. סדרי הגודל של דמי ההפצה צריכים לפיכך להיות כמה עשרות שקלים להפצה של תוכנית פנסיה בודדת.

בדו"ח של ועדת בכר לא מצוין דבר על סדרי הגודל של דמי ההפצה. דמי ההפצה פורסמו מאוחר יותר ב"תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים – קופות גמל, עמלות הפצה" שנקבעו על ידי שר האוצר, אהוד אולמרט, במרץ 2006. לפי תקנות אלו הוגבלו דמי ההפצה ל- 0.25% מהכספים הצבורים בחיסכון כלומר, בכל חודש ישלם הגוף המוסדי לבנק 0.25%/12 מהסכום הצבור בחיסכון של הלקוח נכון לסוף אותו החודש.

האופן בו נקוב המחיר שישולם לבנקים עבור הפצה אינו מאפשר לשפוט במהירות האם מדובר במחיר גבוה או נמוך. נכון שהמחיר ישולם לבנקים על ידי הגופים המוסדיים, אבל הוא משולם מהסכומים שנצברו ללקוחות בחיסכון ולכן מי שבעצם משלם את דמי ההפצה הם הלקוחות. מי שקורא את הדו"ח של ועדת בכר לא יכול שלא להתרשם מהדאגה הכנה של חברי הועדה לרווחת הציבור. עם זאת, בעניין תגמול הבנקים עבור הייעוץ, משהו מדאגה זו התפוגג ביישום ההמלצות על ידי האוצר והיישום אינו יכול שלא לעורר את שתי השאלות הבאות:
1. היכן השקיפות ביישום המלצות הוועדה בעניין תגמול היועצים?
2. כיצד הגיע האוצר לתעריף של 0.25% מהחיסכון הצבור?
אנו לא מצאנו תשובות לשתי השאלות ואנו משאירים לכם לחשוב על תשובות אפשריות. אבל, אנו כן יכולים לומר שהתעריף שנקבע על ידי שר האוצר בהחלט לא מקשה על הבנקים לגבות מחיר גבוה מידי.

כדי שנוכל ביתר קלות לשפוט את המחיר שישולם לבנקים כעמלת הפצה חישבנו את ערכה במונחים בהם אנו רגילים להשתמש, מונחי כסף. טבלה 1 מציגה את התוצאות שקיבלנו עבור אדם בן 30 שיחסוך לפנסיה בקופת גמל או בקרן פנסיה (שני הסוגים לגביהם מותר לבנקים לייעץ) עד ליציאתו לפנסיה בגיל 67.

 

טבלה 1: העמלה המשולמת לבנקים עבור הפצת מוצרים פנסיוניים
             
  שכיר המרויח 15,000 ₪ לחודש   שכיר המרויח 7,000 ₪ לחודש  
             
  (₪) מהוון (₪) מצטבר   (₪) מהוון (₪) מצטבר   סוג התוכנית  
             
  24,610 63,643   11,483 29,693   קרן פנסיה  
             
  35,186 85,899   15,289 40,193   קופת גמל  
             
        ההוון בוצע תוך שימוש בשיעור תשואה אלטרנטיבי של 4%*


לנוחיותכם הצגנו בטבלה 1 גם את הערכים המהוונים. ערכים אלו מאפשרים לכם לומר מהו התשלום החד פעמי שתסכימו לשלם עכשיו כדמי הפצה, במקום לשלם את דמי ההפצה מדי חודש לאורך כל חיי החיסכון.

נכון להיום הבנקים מצהירים שהם לא יגבו תשלום עבור הייעוץ.
התוצאות המוצגות בטבלה 1 מסבירות לדעתנו מדוע: התשלום עבור הייעוץ נבלע למעשה בתוך עמלת ההפצה. הרף הגבוה שקבע האוצר לעמלת ההפצה מאפשר לבנקים לכסות באמצעות דמי ההפצה הן את ההפצה, הן את עלות הייעוץ והן את הרווח הנדרש על ידי הבנקים, ויש כאן הרבה רווח. שכן, אם לשפוט לפי כישורי כוח האדם שהבנקים מגייסים לביצוע המשימה, עלות הייעוץ תהיה נמוכה בהרבה מהערך הנמוך ביותר בטבלה 1.
סוכני הביטוח ימשיכו כנראה לספק "ייעוץ" מוטה במסגרת שיווק ( למרות שעפ"י)  ולגבות עמלות מופרזות

ועדת בכר המליצה לפתור את בעיית הייעוץ המוטה והעמלות הגבוהות שאפיינו עד כה את השירות שהעניקו סוכני הביטוח בנושא המוצרים הפנסיוניים על ידי שלושה אמצעים: הכנסת הבנקים כמתחרה נוסף במכירת תוכניות פנסיה (השם שהעניקו לכך הוא "הפצה" אך מדובר בעצם במכירה לכל דבר), הטלת חובת גילוי נאות על סוכני הביטוח, והגבלת הסוכנים למכירת מוצרים של שני גופים מוסדיים בלבד. בהינתן חוסר התחרות המאפיין את המערכת הבנקאית ובהינתן העובדה שביישום המלצות הועדה בחר האוצר להתעלם מהאמצעי השלישי, קיים ספק גדול באשר לאפקטיביות של הרפורמה במניעת ייעוץ מוטה וביצירה מהירה של תחרות שתוריד את העמלות.

כדי למנוע אפשרות זו, הציעה הוועדה להגביל את סוכני הביטוח לשיווק מוצרים של שני גופים מוסדיים בלבד. ביישום המלצות הוועדה כפי שהוא בה לידי ביטוי ב"חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני" מאוגוסט 2005 התעלמו מהמלצה זו ובכך ויתרו על אמצעי יעיל נגד החשיפה של הלקוח לאותו שיווק אגרסיבי אליו הוא היה חשוף לפני הרפורמה.

נכון שאותו חוק פיקוח על שירותים פיננסיים מטיל על סוכני הביטוח חובת גילוי נאות במסגרתו עליהם לספר ללקוח שהם סוכן פנסיוני ולא יועץ פנסיוני וכל עניין מהותי אחר הקשור לשיווק הפנסיוני הניתן על ידו. אבל מה שכנראה עתיד לקרות הוא שסוכני הביטוח יציינו בשפה יבשה ומהירה את המידע שהחוק מחייב אותם לומר ויפנו משם לשים את הדגש על המכירה. למה? הקטע הבא מתוך הדו"ח של ועדת בכר מטיב לנסח את התשובה:

לוועדת בכר היה ברור ששיווק מוצרים של מספר גדול של גופים מוסדיים על ידי סוכני הביטוח עשוי להטעות את הלקוח ולגרום לו לחשוב שהמשווק הוא יועץ אובייקטיבי.


לוועדת בכר היה ברור ששיווק מוצרים של מספר גדול של גופים מוסדיים על ידי סוכני הביטוח עשוי להטעות את הלקוח ולגרום לו לחשוב שהמשווק הוא יועץ אובייקטיבי.


לוועדת בכר היה ברור ששיווק מוצרים של מספר גדול של גופים מוסדיים על ידי סוכני הביטוח עשוי להטעות את הלקוח ולגרום לו לחשוב שהמשווק הוא יועץ אובייקטיבי.


 

"הניסיון מלמד כי במצב דברים זה (של ניגוד עניינים בין פעילות הייעוץ לתמריץ העסקי), נדחקת הסביבה החוקית למקום משני, ולמעשה במקרים רבים, הייעוץ בישראל הינו, הלכה למעשה, שיווק אגרסיבי במסווה של ייעוץ אובייקטיבי"

 


אנו מאמינים שבנוגע לסוכני הביטוח, המצב אחרי הרפורמה, לא הולך להיות שונה מזה שנתקיים לפניה.

באשר למחירים המופרזים, בקשר לכך שעד כה לא נגבו מחירים תחרותיים – ברור. שכן, אילו מלכתחילה היה שוק תוכניות הפנסיה תחרותי, לא הייתה ועדת בכר ממליצה להכניס את הבנקים כמתחרה נוסף. עם זאת, למרות הוספת הבנקים כמתחרה, המחירים ימשיכו להיות גבוהים מידי ולהלן הסיבה לכך:
הבנקים יהיו אומנם שחקן נוסף בתחום אבל מכיוון שהמערכת הבנקאית מאופיינת בחוסר תחרות ובגלל שמרבית סוכנויות הביטוח הגדולות נמצאות בבעלותן של חברות הביטוח המאופיינות אף הן בחוסר תחרות, לא תהיה שום דרך למנוע מצב בו הבנקים וחברות הביטוח יגיעו להסכמה שבשתיקה באשר לתעריפים. תעריפים אלו יהיו אומנם נמוכים מאלו שנתקיימו עד כה, אבל הם עדיין יהיו רחוקים מהתעריפים שהיו מתקיימים אילו היתה תחרות, ולפיכך יהיו רחוקים מתעריפים שמהם יפיק הציבור את מירב התועלת. בתנאים אלו, בהם החלק הארי של הפעילות בתחום מבוצע על ידי כמה פירמות לא תחרותיות, יכולות לחלוף לא מעט שנים עד שהשוק יגיע למתכונת תחרותית.

בהקשר של מחיר מופרז חשוב לציין שאף העמלה שגובים סוכני הביטוח מחושבת כאחוז (מהפרמיה החודשית ומהחיסכון הצבור) ולא נקובה במונחי כסף. אך בשונה מאצל הבנקים, עמלה זו נקבעת ברקע בין הסוכן לגוף המוסדי והיא נסתרת לחלוטין מעינו של הלקוח. דבר זה מונע מהלקוחות לראות כמה גבוה המחיר הנדרש מהם עבור התיווך, זה בתורו פוגע במוטיבציה של הלקוח להשוות מחירים ולהתמקח על המחיר וזה בתורו, מאט את השתנות מבנה השוק לשוק תחרותי יותר.

יישום המלצות ועדת בכר גרם לשינויים משמעותיים בתחום קופות הגמל, קרנות ההשתלמות והחיתום. מעטים יחלקו על כך שכתוצאה משינויים אלו תצמח לציבור תועלת רבה. אך בכל הנוגע להשפעה של יישום ההמלצות על הייעוץ הפנסיוני, קיימת לא מעט אי-ודאות באשר למשך הזמן שיחלוף עד שיעוץ פנסיוני ראוי יהיה נחלתם של מרבית האזרחים. חוסר ודאות זה נובע במידה מסוימת מחוסר הבהירות בה נקטו חברי ועדת בכר באשר להפרדה בין "יעוץ" ל"מכירה", אך גם מכך שבישום ההמלצות נוצל לרעה הרעיון של דמי הפצה ליצירת חוסר שקיפות.

הפיכת תחומי הייעוץ והמכירה הפנסיוניים לתחרותיים יותר בעתיד תלויה במידה רבה בנכונות של המדינה להמשיך ולדחוף אותם לכוון תחרותי יותר. דבר זה יוכל להיעשות על ידי הטלה של מגבלה מציאותית יותר על עמלות ההפצה, הטלת בהירות על האופן בו נקובה העמלה והגבלת סוכני הביטוח למכירת מוצרים של מספר קטן של ספקים. כל זה יקדם את שוק התוכניות הפנסיוניות למצב שבו תתקיימנה חברות ייעוץ רבות העוסקות בפנסיה ולא יהיה צורך במתווכים יקרים כמו בנקים או סוכני ביטוח ואפשר יהיה לקנות תוכנית פנסיונית כמוצר מדף בדואר, בחנויות ספרים ובאתרי האינטרנט של הגופים המוסדיים עצמם. בעולם מושלם כזה, בנקים יהיו יעילים ויתמחו במתן שירותים בנקאיים, וסוכני הביטוח במכירת תוכניות ביטוח. תוכניות פנסיוניות שהן מוצר הרחוק מלהיות רק עוד פיקדון, או רק עוד ביטוח, תהיינה שייכות לתחום אחר לגמרי. העתיד הזה יגיע- מתישהו. אבל עד אז, צרכנים רבים עתידים לשלם את המחיר הנובע מכך ששוק התוכניות הפנסיוניות אינו תחרותי.
לראש הדף     >>

מהן האפשריות הקיימות כיום לרכישת תוכנית פנסיה?

נכון להיום ניצבות בפני הציבור שלוש אפשרויות לרכוש תוכנית פנסיה:

הראשונה, דרך הבנק: ללכת לבנק, לקבל יעוץ על תת קבוצה של מוצרים פנסיוניים המאופיין בשירות פחות מידי טוב ובמחיר יותר מידי גבוה, ולרכוש דרכו תוכנית.

השניה, דרך סוכן ביטוח: ללכת לסוכן ביטוח, להיחשף למניפולציות שיווקיות שמטרתן בראש ובראשונה לגרום לסוכן להרוויח יותר, לשלם מחיר גבוה מידי עבור השירות, ולרכוש דרכו תוכנית.

והשלישית, היחידה המבטיחה שתרכוש את התוכנית המתאימה ביותר לצרכיך במחיר הנמוך ביותר שיש לשוק להציע: ללכת לגוף העוסק בייעוץ פנסיוני בלבד (ולא גם בייעוץ וגם בהפצה),לקבל ייעוץ אופטימאלי המשרת אך ורק את מטרת הלקוח בתמורה למחיר הנקוב בשקלים המשולם פעם אחת בזמן הייעוץ (ולא לאורך כל חיי התוכנית). משם ללכת לסוכן הביטוח בידיעה מה בדיוק לבקש וכמה בדיוק לשלם.
לראש הדף   >>

 

 • לדעת בדיוק מה מעניקה תוכנית הפנסיה שלהם
 • לא לשלם מחירים מופרזים עבור תוכנית הפנסיה
 • לשמור על תוכנית אופטימאלית גם כאשר משתנות ההעדפות
  הלקוח או התנאים בשוק הפנסיה

 

 

קרא עוד אודות:
יעוץ פנסיוני , קרן פנסיה , אל-פנסיה , קופות גמל , רווח בייעוץ פנסיוני , הפסדי תשלומים לחברות ביטוח , תוכנות יעוץ פנסיוני , פגישת יעוץ פנסיוני , יעוץ פנסיוני – זכויות עובדים , תשלומים לפנסיה , הפרשות לפנסיה , משרד האוצר , התמחות ביעוץ פנסיוני , יעוץ פנסיה מקצועי  , הטבות לארגונים , אוניברסיטת בר אילן , רשות נירות הערך
, תוכנת יעוץ פנסיוני , חברות ביטוח : איילון , הכשרת הישוב , הפניקס , כלל , מגדל , מנורה , קרנות פנסיה , חברות ביטוח , אגודים מקצועיים , מסמך הנמקה ביעוץ פנסיוני משרד האוצר פנסיה , ביטוח קבוצתי , מעסיקים ,

 

*נושא
*תוכן ההודעה
*שם פרטי
*שם משפחה
*דואר אלקטרוני
*מספר טלפון

 

לחיוג מהסמארטפון לחץ או צלצל

לחיוג מהסמארטפון לחץ או צלצל

         1-700-700-913  

בעל עסק או מנהל

 

לחיוג מהסמארטפון לחץ או צלצל

לחיוג מהסמארטפון לחץ או צלצל

         1-700-700-913  

בעל עסק או מנהל

חסוך עשרות אלפי שקלים בתשלומים לחברות הביטוח!
 
הירשם כאן
  וקבל במשך השנה הקרובה, בכל חודש,

  טיפ חשוב לצמצום הפסדים לחברות ביטוח ופנסיה

ולמדו כיצד להעשיר את החיסכון שלכם
על חשבון הגופים הפיננסיים.

 

 

פורשור מתמחה בשדרוג פיננסי וממימוש זכויות  בנושא תוכניות פנסיה וביטוח על צורותיהן השונות:
בדיקת תשלומים לביטוח אישי ומשפחתי תכנון וייעוץ פנסיוני, ניתוח ביטוח, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

תאגיד יעוץ פנסיוני פורשור מומחים והיועצים הפנסיוניים העצמאיים הנעזרים במערכותיו  עוסק בתחום ייעוץ פנסיוני וביטוחי בלתי מוטה בלבד ופונה לכלל האנשים ולא רק לגופים גדולים, שני מאפיינים אלה הופכים אותו לחלוץ בתחומו.

פורשור  שואפת לספק ייעוץ פנסיוני מקיף ובלתי מוטה כדי לעזור לכלל הציבור:

מתמחה בשדרוג פיננסי וממימוש זכויות  בנושא תוכניות פנסיה וביטוח על צורותיהן השונות:
בדיקת תשלומים לביטוח אישי ומשפחתי תכנון וייעוץ פנסיוני, ניתוח ביטוח, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

תאגיד יעוץ פנסיוני פורשור מומחים והיועצים הפנסיוניים העצמאיים הנעזרים במערכותיו  עוסק בתחום ייעוץ פנסיוני וביטוחי בלתי מוטה בלבד ופונה לכלל האנשים ולא רק לגופים גדולים, שני מאפיינים אלה הופכים אותו לחלוץ בתחומו.

פורשור  שואפת לספק ייעוץ פנסיוני מקיף ובלתי מוטה כדי לעזור לכלל הציבור:

בעל עסק או מנהל

חסוך עשרות אלפי שקלים בתשלומים לחברות הביטוח!
 
הירשם כאן
  וקבל במשך השנה הקרובה, בכל חודש,

  טיפ חשוב לצמצום הפסדים לחברות ביטוח ופנסיה

ולמדו כיצד להעשיר את החיסכון שלכם
על חשבון הגופים הפיננסיים.

 

פורשור מתמחה בשדרוג פיננסי וממימוש זכויות  בנושא תוכניות פנסיה וביטוח על צורותיהן השונות:
בדיקת תשלומים לביטוח אישי ומשפחתי תכנון וייעוץ פנסיוני, ניתוח ביטוח, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

תאגיד יעוץ פנסיוני פורשור מומחים והיועצים הפנסיוניים העצמאיים הנעזרים במערכותיו  עוסק בתחום ייעוץ פנסיוני וביטוחי בלתי מוטה בלבד ופונה לכלל האנשים ולא רק לגופים גדולים, שני מאפיינים אלה הופכים אותו לחלוץ בתחומו.

פורשור  שואפת לספק ייעוץ פנסיוני מקיף ובלתי מוטה כדי לעזור לכלל הציבור:

למה צריך יעוץ לפנסיה?

אפריל 2006

בעקבות ועדת בכר הוציאה המדינה את תפקיד היועץ מסוכני הביטוח והעבירה אותו לבנקים. מעתה אמנם יעסקו סוכני הביטוח במכירת תוכניות פנסיה והבנקים יעסקו בייעוץ לפנסיה, אך האם כתוצאה מכך הבעיה של ייעוץ מוטה ועמלות גבוהות שאפיינה עד כה את שוק תוכניות הפנסיה עומדת להיפתר? לא סביר. האופן בו יושמו המלצות ועדת בכר בעניין הייעוץ הפנסיוני, רק החליף בעיה ישנה בניסוי חדש שאולי יצליח, ואולי לא. בשנים הקרובות מכל מקום, סביר שתימשך חוסר התחרות בתחום הייעוץ והמכירה של תוכניות פנסיה. את המחיר, עד שתושג התחרות המיוחלת, ישלמו הצרכנים שלא יעניקו לנושא החיסכון לפנסיה את החשיבות הראויה.

המדינה שרצתה מצד אחד לספק לציבור את האפשרות לקבל יעוץ פנסיוני אובייקטיבי, התירה לבנקים לעסוק בייעוץ מכיוון שכיום הם הגוף היחיד שיש לו את התשתית (סניפים פזורים)  לספק יעוץ לכלל האוכלוסיה. מצד שני, בגלל החשש שהריכוזיות שמאפיינת את ענף הבנקאות תחלחל גם לענף הביטוח, הוגבל הייעוץ שיספקו הבנקים לשני סוגים של מוצרים פנסיוניים: קופות גמל וקרנות פנסיה. על הסוג השלישי של מוצרים פנסיוניים, ביטוחי מנהלים, נאסר על הבנקים לספק יעוץ בשנים הקרובות.
התוצאה: בשנים הקרובות יספקו הבנקים יעוץ רק על תת קבוצה של המוצרים הפנסיוניים. לפיכך, הייעוץ שינתן על ידי הבנקים לא יוכל להיות שלם ולכן רק לעיתים הוא יהיה אופטימאלי.

בנוסף לכך, בנקים פועלים בשוק המאופיין על ידי תחרות בין מעטים. בתור שכאלו, בנקים עתידים לגבות עבור הייעוץ מחיר גבוה יותר מהמחיר שהיה נגבה בשוק תחרותי ויספקו שירות פחות טוב מזה שהיה מסופק בשוק תחרותי. רעיון זה הוא אחד הרעיונות הבסיסיים ביותר בכלכלה והוא מצוין במילים כאלו ואחרות יותר מאשר פעם אחת בדו"ח של ועדת בכר שהוביל לרפורמה החדשה בשוק ההון.

הרפורמה אומנם מנסה לשנות את המבנה הנוכחי של ענף הבנקאות, אבל שינוי כזה לא מתרחש ביום אחד. על רקע העובדה שיותר מעשרים שנים ישנן ועדות שונות שבוחנות את הצורך ברפורמה בשוק ההון (כדוגמת ועדת בייסקי ב- 1986 וועדת בן-בסט ב- 2000), ושוק ההון רק הולך ונעשה תחרותי פחות- כמצויין בדו"ח של ועדת בכר- יש סיבה טובה להאמין ששינוי משמעותי במבנה הנוכחי של ענף הבנקאות לא יהיה מהיר ורק במקרה הטוב הוא יתרחש בעשור הקרוב.

למזלנו אין צורך בהוכחות מסובכות כדי לחזק את הטענה שבנקים יגבו מחיר יקר מידי עבור הייעוץ שינתן על ידם, ועדות לכך ניתן למצוא כבר בישום המיידי של המלצות ועדת בכר כפי שהן באות לידי ביטוי בתקנות שקבע שר האוצר במרץ 2006.

ועדת בכר המליצה שהבנקים לא יקבלו כל תמורה מהגופים שמנהלים את תוכניות הפנסיה (מכונים גם "גופים מוסדיים") למעט "דמי הפצה", ואת הכסף עבור השירות שאותו הם מעניקים ללקוח הם יגבו ישירות מהלקוח. המלצה זו ניתנה כדי למנוע אפשרות שהבנקים יעדיפו גוף מוסדי אחד על פני אחר ושטובת הלקוח תהיה הדבר היחיד שיעמוד לנגד עיניהם.

דמי ההפצה שהציעה ועדת בכר לאפשר לבנקים לגבות מהגופים המוסדיים הם תשלום לבנק עבור מילוי טפסי הגוף המוסדי והעברתם לגוף המוסדי. כלומר, תגמול עבור שרותי מנהלה. בשוק תחרותי התשלום עבור שירות זה צריך להיות שווה לעלות העבודה והתשתית הדרושים כדי לספק את השירות. סדרי הגודל של דמי ההפצה צריכים לפיכך להיות כמה עשרות שקלים להפצה של תוכנית פנסיה בודדת.

בדו"ח של ועדת בכר לא מצוין דבר על סדרי הגודל של דמי ההפצה. דמי ההפצה פורסמו מאוחר יותר ב"תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים – קופות גמל, עמלות הפצה" שנקבעו על ידי שר האוצר, אהוד אולמרט, במרץ 2006. לפי תקנות אלו הוגבלו דמי ההפצה ל- 0.25% מהכספים הצבורים בחיסכון כלומר, בכל חודש ישלם הגוף המוסדי לבנק 0.25%/12 מהסכום הצבור בחיסכון של הלקוח נכון לסוף אותו החודש.

האופן בו נקוב המחיר שישולם לבנקים עבור הפצה אינו מאפשר לשפוט במהירות האם מדובר במחיר גבוה או נמוך. נכון שהמחיר ישולם לבנקים על ידי הגופים המוסדיים, אבל הוא משולם מהסכומים שנצברו ללקוחות בחיסכון ולכן מי שבעצם משלם את דמי ההפצה הם הלקוחות. מי שקורא את הדו"ח של ועדת בכר לא יכול שלא להתרשם מהדאגה הכנה של חברי הועדה לרווחת הציבור. עם זאת, בעניין תגמול הבנקים עבור הייעוץ, משהו מדאגה זו התפוגג ביישום ההמלצות על ידי האוצר והיישום אינו יכול שלא לעורר את שתי השאלות הבאות:
1. היכן השקיפות ביישום המלצות הוועדה בעניין תגמול היועצים?
2. כיצד הגיע האוצר לתעריף של 0.25% מהחיסכון הצבור?
אנו לא מצאנו תשובות לשתי השאלות ואנו משאירים לכם לחשוב על תשובות אפשריות. אבל, אנו כן יכולים לומר שהתעריף שנקבע על ידי שר האוצר בהחלט לא מקשה על הבנקים לגבות מחיר גבוה מידי.

כדי שנוכל ביתר קלות לשפוט את המחיר שישולם לבנקים כעמלת הפצה חישבנו את ערכה במונחים בהם אנו רגילים להשתמש, מונחי כסף. טבלה 1 מציגה את התוצאות שקיבלנו עבור אדם בן 30 שיחסוך לפנסיה בקופת גמל או בקרן פנסיה (שני הסוגים לגביהם מותר לבנקים לייעץ) עד ליציאתו לפנסיה בגיל 67.

 

טבלה 1: העמלה המשולמת לבנקים עבור הפצת מוצרים פנסיוניים
             
  שכיר המרויח 15,000 ₪ לחודש   שכיר המרויח 7,000 ₪ לחודש  
             
  (₪) מהוון (₪) מצטבר   (₪) מהוון (₪) מצטבר   סוג התוכנית  
             
  24,610 63,643   11,483 29,693   קרן פנסיה  
             
  35,186 85,899   15,289 40,193   קופת גמל  
             
        ההוון בוצע תוך שימוש בשיעור תשואה אלטרנטיבי של 4%*


לנוחיותכם הצגנו בטבלה 1 גם את הערכים המהוונים. ערכים אלו מאפשרים לכם לומר מהו התשלום החד פעמי שתסכימו לשלם עכשיו כדמי הפצה, במקום לשלם את דמי ההפצה מדי חודש לאורך כל חיי החיסכון.

נכון להיום הבנקים מצהירים שהם לא יגבו תשלום עבור הייעוץ.
התוצאות המוצגות בטבלה 1 מסבירות לדעתנו מדוע: התשלום עבור הייעוץ נבלע למעשה בתוך עמלת ההפצה. הרף הגבוה שקבע האוצר לעמלת ההפצה מאפשר לבנקים לכסות באמצעות דמי ההפצה הן את ההפצה, הן את עלות הייעוץ והן את הרווח הנדרש על ידי הבנקים, ויש כאן הרבה רווח. שכן, אם לשפוט לפי כישורי כוח האדם שהבנקים מגייסים לביצוע המשימה, עלות הייעוץ תהיה נמוכה בהרבה מהערך הנמוך ביותר בטבלה 1.
סוכני הביטוח ימשיכו כנראה לספק "ייעוץ" מוטה במסגרת שיווק ( למרות שעפ"י)  ולגבות עמלות מופרזות

ועדת בכר המליצה לפתור את בעיית הייעוץ המוטה והעמלות הגבוהות שאפיינו עד כה את השירות שהעניקו סוכני הביטוח בנושא המוצרים הפנסיוניים על ידי שלושה אמצעים: הכנסת הבנקים כמתחרה נוסף במכירת תוכניות פנסיה (השם שהעניקו לכך הוא "הפצה" אך מדובר בעצם במכירה לכל דבר), הטלת חובת גילוי נאות על סוכני הביטוח, והגבלת הסוכנים למכירת מוצרים של שני גופים מוסדיים בלבד. בהינתן חוסר התחרות המאפיין את המערכת הבנקאית ובהינתן העובדה שביישום המלצות הועדה בחר האוצר להתעלם מהאמצעי השלישי, קיים ספק גדול באשר לאפקטיביות של הרפורמה במניעת ייעוץ מוטה וביצירה מהירה של תחרות שתוריד את העמלות.

כדי למנוע אפשרות זו, הציעה הוועדה להגביל את סוכני הביטוח לשיווק מוצרים של שני גופים מוסדיים בלבד. ביישום המלצות הוועדה כפי שהוא בה לידי ביטוי ב"חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני" מאוגוסט 2005 התעלמו מהמלצה זו ובכך ויתרו על אמצעי יעיל נגד החשיפה של הלקוח לאותו שיווק אגרסיבי אליו הוא היה חשוף לפני הרפורמה.

נכון שאותו חוק פיקוח על שירותים פיננסיים מטיל על סוכני הביטוח חובת גילוי נאות במסגרתו עליהם לספר ללקוח שהם סוכן פנסיוני ולא יועץ פנסיוני וכל עניין מהותי אחר הקשור לשיווק הפנסיוני הניתן על ידו. אבל מה שכנראה עתיד לקרות הוא שסוכני הביטוח יציינו בשפה יבשה ומהירה את המידע שהחוק מחייב אותם לומר ויפנו משם לשים את הדגש על המכירה. למה? הקטע הבא מתוך הדו"ח של ועדת בכר מטיב לנסח את התשובה:

לוועדת בכר היה ברור ששיווק מוצרים של מספר גדול של גופים מוסדיים על ידי סוכני הביטוח עשוי להטעות את הלקוח ולגרום לו לחשוב שהמשווק הוא יועץ אובייקטיבי.


לוועדת בכר היה ברור ששיווק מוצרים של מספר גדול של גופים מוסדיים על ידי סוכני הביטוח עשוי להטעות את הלקוח ולגרום לו לחשוב שהמשווק הוא יועץ אובייקטיבי.


לוועדת בכר היה ברור ששיווק מוצרים של מספר גדול של גופים מוסדיים על ידי סוכני הביטוח עשוי להטעות את הלקוח ולגרום לו לחשוב שהמשווק הוא יועץ אובייקטיבי.


 

"הניסיון מלמד כי במצב דברים זה (של ניגוד עניינים בין פעילות הייעוץ לתמריץ העסקי), נדחקת הסביבה החוקית למקום משני, ולמעשה במקרים רבים, הייעוץ בישראל הינו, הלכה למעשה, שיווק אגרסיבי במסווה של ייעוץ אובייקטיבי"

 


אנו מאמינים שבנוגע לסוכני הביטוח, המצב אחרי הרפורמה, לא הולך להיות שונה מזה שנתקיים לפניה.

באשר למחירים המופרזים, בקשר לכך שעד כה לא נגבו מחירים תחרותיים – ברור. שכן, אילו מלכתחילה היה שוק תוכניות הפנסיה תחרותי, לא הייתה ועדת בכר ממליצה להכניס את הבנקים כמתחרה נוסף. עם זאת, למרות הוספת הבנקים כמתחרה, המחירים ימשיכו להיות גבוהים מידי ולהלן הסיבה לכך:
הבנקים יהיו אומנם שחקן נוסף בתחום אבל מכיוון שהמערכת הבנקאית מאופיינת בחוסר תחרות ובגלל שמרבית סוכנויות הביטוח הגדולות נמצאות בבעלותן של חברות הביטוח המאופיינות אף הן בחוסר תחרות, לא תהיה שום דרך למנוע מצב בו הבנקים וחברות הביטוח יגיעו להסכמה שבשתיקה באשר לתעריפים. תעריפים אלו יהיו אומנם נמוכים מאלו שנתקיימו עד כה, אבל הם עדיין יהיו רחוקים מהתעריפים שהיו מתקיימים אילו היתה תחרות, ולפיכך יהיו רחוקים מתעריפים שמהם יפיק הציבור את מירב התועלת. בתנאים אלו, בהם החלק הארי של הפעילות בתחום מבוצע על ידי כמה פירמות לא תחרותיות, יכולות לחלוף לא מעט שנים עד שהשוק יגיע למתכונת תחרותית.

בהקשר של מחיר מופרז חשוב לציין שאף העמלה שגובים סוכני הביטוח מחושבת כאחוז (מהפרמיה החודשית ומהחיסכון הצבור) ולא נקובה במונחי כסף. אך בשונה מאצל הבנקים, עמלה זו נקבעת ברקע בין הסוכן לגוף המוסדי והיא נסתרת לחלוטין מעינו של הלקוח. דבר זה מונע מהלקוחות לראות כמה גבוה המחיר הנדרש מהם עבור התיווך, זה בתורו פוגע במוטיבציה של הלקוח להשוות מחירים ולהתמקח על המחיר וזה בתורו, מאט את השתנות מבנה השוק לשוק תחרותי יותר.

יישום המלצות ועדת בכר גרם לשינויים משמעותיים בתחום קופות הגמל, קרנות ההשתלמות והחיתום. מעטים יחלקו על כך שכתוצאה משינויים אלו תצמח לציבור תועלת רבה. אך בכל הנוגע להשפעה של יישום ההמלצות על הייעוץ הפנסיוני, קיימת לא מעט אי-ודאות באשר למשך הזמן שיחלוף עד שיעוץ פנסיוני ראוי יהיה נחלתם של מרבית האזרחים. חוסר ודאות זה נובע במידה מסוימת מחוסר הבהירות בה נקטו חברי ועדת בכר באשר להפרדה בין "יעוץ" ל"מכירה", אך גם מכך שבישום ההמלצות נוצל לרעה הרעיון של דמי הפצה ליצירת חוסר שקיפות.

הפיכת תחומי הייעוץ והמכירה הפנסיוניים לתחרותיים יותר בעתיד תלויה במידה רבה בנכונות של המדינה להמשיך ולדחוף אותם לכוון תחרותי יותר. דבר זה יוכל להיעשות על ידי הטלה של מגבלה מציאותית יותר על עמלות ההפצה, הטלת בהירות על האופן בו נקובה העמלה והגבלת סוכני הביטוח למכירת מוצרים של מספר קטן של ספקים. כל זה יקדם את שוק התוכניות הפנסיוניות למצב שבו תתקיימנה חברות ייעוץ רבות העוסקות בפנסיה ולא יהיה צורך במתווכים יקרים כמו בנקים או סוכני ביטוח ואפשר יהיה לקנות תוכנית פנסיונית כמוצר מדף בדואר, בחנויות ספרים ובאתרי האינטרנט של הגופים המוסדיים עצמם. בעולם מושלם כזה, בנקים יהיו יעילים ויתמחו במתן שירותים בנקאיים, וסוכני הביטוח במכירת תוכניות ביטוח. תוכניות פנסיוניות שהן מוצר הרחוק מלהיות רק עוד פיקדון, או רק עוד ביטוח, תהיינה שייכות לתחום אחר לגמרי. העתיד הזה יגיע- מתישהו. אבל עד אז, צרכנים רבים עתידים לשלם את המחיר הנובע מכך ששוק התוכניות הפנסיוניות אינו תחרותי.
לראש הדף     >>

מהן האפשריות הקיימות כיום לרכישת תוכנית פנסיה?

נכון להיום ניצבות בפני הציבור שלוש אפשרויות לרכוש תוכנית פנסיה:

הראשונה, דרך הבנק: ללכת לבנק, לקבל יעוץ על תת קבוצה של מוצרים פנסיוניים המאופיין בשירות פחות מידי טוב ובמחיר יותר מידי גבוה, ולרכוש דרכו תוכנית.

השניה, דרך סוכן ביטוח: ללכת לסוכן ביטוח, להיחשף למניפולציות שיווקיות שמטרתן בראש ובראשונה לגרום לסוכן להרוויח יותר, לשלם מחיר גבוה מידי עבור השירות, ולרכוש דרכו תוכנית.

והשלישית, היחידה המבטיחה שתרכוש את התוכנית המתאימה ביותר לצרכיך במחיר הנמוך ביותר שיש לשוק להציע: ללכת לגוף העוסק בייעוץ פנסיוני בלבד (ולא גם בייעוץ וגם בהפצה),לקבל ייעוץ אופטימאלי המשרת אך ורק את מטרת הלקוח בתמורה למחיר הנקוב בשקלים המשולם פעם אחת בזמן הייעוץ (ולא לאורך כל חיי התוכנית). משם ללכת לסוכן הביטוח בידיעה מה בדיוק לבקש וכמה בדיוק לשלם.
לראש הדף   >>

 

 • לדעת בדיוק מה מעניקה תוכנית הפנסיה שלהם
 • לא לשלם מחירים מופרזים עבור תוכנית הפנסיה
 • לשמור על תוכנית אופטימאלית גם כאשר משתנות ההעדפות
  הלקוח או התנאים בשוק הפנסיה

 

 

 

נפלאות הייעוץ הפנסיוני

אנשים רבים, שכירים ועצמאיים, המעוניינים להתחיל להפריש כספים לגיל הפנסיה, מתלבטים כיצד הכי נכון לעשות זאת - ובצדק. הנתונים הפיננסיים על הגופים השונים המספקים אפשרויות רבות לחיסכון פנסיוני מבלבלים. ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי יאפשר ניתוח ברור ונטול אינטרסים וזיהוי תכניות החיסכון האופטימאליות לכל חוסך

סדנאות במחיר מסובסד לבדיקת ביטוחים

סדנאות מסובסדות וסדנאות חינם לבדיקת ביטוחים

סובל ?

מצגת אודות פורשור מומחים תאגיד ייעוץ פנסיוני וניתוח ביטוח

לדוגמת דוח מצומצמת נא הקש כאן

אופטימלית - מערכות תומכות החלטה לייעוץ פנסיוני בעת עריכת חוו"ד וייעוץ ביטוח פורשור מומחים

מערכת ממוחשבת פרי יצירתו של רו"ח משבנק צביקה

50 ש"ח מיותרים..

שירות ניתוח ביטוח שמציעה לכם חברת פורשור נועד כדי:

חדש בישראל ניתוח ביטוח

מושגי יסוד ומונחים

מושגי ייסוד ומונחים בעולם הביטוח והחיסכון הפנסיוני לעזרת הציבור
לנוחותך ניתן גם לאתר כל מושג במנוע החיפוש הנוח הנמצא בדף הבית של אתר פורשור מומחים בע"מ
www.forsure.org
בצידו הימני העליון של דף הבית
במיקרה חוסר של מונחים או מושגים שלח שאלתך בטופס צור קשר ונשמח לעזור

מגיע לך כסף

יתכן שמגיעים לכם עשרות אלפי שקלים מחברות הביטוח !
ממס הכנסה ! מהבנקים !
חברת פורשור מומחים מציעה לכם:
בדיקת עמלות על החשבונות בנקים

צור קשר


רישיון ייעוץ אובייקטיבי

עולים או יורדים? המועצה להגנת הצרכן

בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל