חדשות

עצור
יעוץ פנסיוני
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מאפשרת לך ביטול הפסדים במאות אלפי שקלים, צלצל עכשיו וקבל אחריות לרווח מימימלי של 118,000 ש"ח בבדיקת תשלומים לחברות ביטוח וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
זכויות רטרואקטיביות לגרושים
בעקבות חקיקה החדשה, יוכלו בני זוג פרודים אשר במהלך חייהם המשותפים לא צברו בעצמם סכומים פנסיוניים בתוכניות פנסיוניות שלהם, לקבל סכומים ולממש זכויות גם באופן רטרואקטיבי שנצברו בחסכון בן זוגם לשעבר וללא אפשרות טענת התיישנות .לקבל מהחברה מנהלת (של הגוף הפנסיוני(, יישום בפועל של העברת זכויותיו שנקבעו בהסכם הגרושין ובפס"ק הדין שנקבע.
א.ה מכפר סבא
כתוצאה מהפחתת עלויות הרווחתי 246,000 ש"ח וגם משפחתי מבוטחת כהלכה
סיפורים מהחיים-וייעוץ פנסיוני
שלומית ביטחה את עצמה על אובדן כושר בסך של 14,000 ₪ לחודש, ולצורך כך שילמה תמורת כמה פוליסות לכמה חברות ביטוח. מניתוח הביטוח שלה עלה כי על פי חוק היא ממילא לא תהיה זכאית ליותר מ–4,700 שקלים לחודש, בשל גובה המשכורת שלה. את כל יתר ההפרשים המיותרים היא שילמה סתם!
( כ- 275 ₪ מיותרים לחודש שערכם במידה והיתה חוסכת אותם כ- 130,000 ₪ !!! )
א.מ. ממושב במרכז
התאמת הכיסויים לצרכים וטיפול בכספי החסכון הניבו למשפחתי רווח של 496,000 ש"ח,תודה.
ב.ע מישוב במרכז
418,000 ש"ח היוו רווח ראוי להשקעה של 5330 ש"ח ושעתיים וחצי .
ב.י מחיפה
היום ברור לנו שהשקעה של 1650 שח בייעוץ ביטוחי בריאות וסיעוד היתה כדאית ביותר, בעיקר לנוכח העובדה שאנו מבוטחים היום הלכה וגם חסכנו 92,000 שח בפרמיות מיותרות לאורך השנים.
א. י מנתניה
לדני היקר! בזכותכך ובזכות עיקשותך ויושרך,ניצלנו מחרפה..כשפנינו אליך כשבועיים לפני הפציעה בתאונה, ברוך השם שבזכותך לא נזקקנו לאיש ,המשך בשליחות זו.
ייעוץ פנסיוני פורשור
רק בפורשור תוכלו לקבל את שירות הניתוח ביטוח שיבטיח שתשלמו רק הסכומים המתאימים ולא "תורמים" לחברות הביטוח על לא כלום! יבטיח שהפוליסות שקניתם תתאמנה לצרכים שלכם ותקפות, כלומר, ברות מימוש בעת הצורך! יבטיח שאתם מקבלים ייעוץ ביטוחי ופנסיוני חוצה חברות – נקי מהסדרים ושיתופי פעולה ובלתי תלוי בעמלות! אנחנו נשווה בשבילכם בין כל המוצרים בשוק ונבחר בעבורכם את המוצר שמתאים לכם ביותר! (לכם ולא לסוכני הביטוח שלכם...)
ניתוח ביטוח חיים
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מתן יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית- עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.
א.א. מקיבוץ בצפון
תודה על הפסקת תשלום עבור כפילויות ותשלום בגין ביטוח ללא תוקף שחסכו לי 369,000 ש"ח אותם אחסוך לפנסיה שלי.
דמי העמילות שישולמו לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר ככל שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו גבוהים יותר
עקב מספר פניות שהופנו לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נבחנו לאחרונה מספר חוזים של גופים מוסדיים עם בעלי רישיון, ונמצא כי גופים מוסדיים נוהגים לשלם לבעלי רישיון (ייעוץ ושיווק פנסיוני)דמי עמילות שנגזרים מדמי הניהול שמשלם העמית או המבוטח. בהתאם לחוזים אלה, דמי העמילות שישולמו לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר ככל שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו גבוהים יותר
תודה...
אופיר ודני
נפגשנו לראשונה באפריל 2008 עקב רצוננו לבדוק את תוכניות הפנסיה שלנו. מהרגע הראשון נתקלנו במערכת רצינית, מקצועית וביחד עם זאת קשובה וסבלנית. הרושם הראשוני לא הכזיב. מצאתם פתרון יצירתי לשדרוג התוכנית הפנסיונית ובעזרתכם גם יישרנו קו בביטוחי בריאות וסיעוד מותאמים עבורנו. די מהר הבנו את חשיבות המעקב והווידוי של ביצוע ההמלצות והחלטנו למסד את הקשר, היינו, ועדיין, נודניקים לא קטנים, מתעקשים להבין כל דבר ומקבלים תשובות. אפילו סוכן הביטוח שלנו כבר אומר: "תעבירו ליועץ לאישור ולאחר מכן נבצע".
מעבר לחיסכון הכספי זכינו גם בשקט נפשי ועל כך תודתנו.
"אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד.." ,נעמי שמר.
תודה רבה
אביבית ובני

תודה
הבעת תודה והערכה.
ברצוני למסור לכל צוות חברת פורשור יועצים את הערכתי הרבה על המאמץ והזמן שהושקע בהכנת הדו"ח
אין ספק שסללתם בפניי דרך חדשה מבלי לפגוע בכיסוי הביטוחי לי ולמשפחתי.
מיקצועיותכם עוזרת לחסוך סכומי כסף לא מבוטלים ומחזירה את הביטחון לתא המשפחתי ללא חשש.
ושוב תודה למנכ"ל דני, לאופיר וכל צוות המשרד כולל המזכירות תודה רבה מכל הלב. יהודה.ה

המפקח על הביטוח קובע
פרופ' שריג הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, פרסם הבהרה בה הוא מחייב את הגופים להעביר מידע כולל על הלקוח ליועץ פנסיוני בעל רישיון גם במקרים בהם נמסר רק שמו ומספר תעודות הזהות של הלקוח לגביו מבוקש המידע.

שריג מבקש לחייב את הגופים למסור מידע מלא על הלקוח גם אם הבקשה אינה כוללת פרטים בדבר המוצר המסוים המנוהל עבור הלקוח.
איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני - הבהרה
חל איסור על גוף מוסדי או על מי מטעמו לתת טובת הנאה בין במישרין ובין בעקיפין, מלבד עמלת הפצה (להלן - "הטבה"), ליועץ פנסיוני לרבות לגורם אשר לו השפעה על מערך הייעוץ הפנסיוני של תאגיד שקבל רישיון יועץ פנסיוני (להלן - "יועץ פנסיוני"). מתן הטבה כאמור אסור, בין אם ההטבה אינה מותנית בפעילות מסוימת של מקבל ההטבה (לדוגמה, הטבה אחידה בגובה דמי ניהול), וקל וחומר אם היא מותנית בפעילות או בתוצאה מסוימת מצד מקבל ההטבה (לדוגמה, הצטיינות בשיווק).
חוזר בנושא ביטוח סיעויד 2012


י"ז באדר התשע"ב
11 במרץ 2012חוזר ביטוח 2012-1-1
סיווג: בריאות

עריכת תכנית לביטוח סיעודיבתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) ו-42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

כללי

פוליסה לביטוח סיעודי נועדה לתת תמיכה כלכלית לאדם הנמצא במצב סיעוד, בו הוא אינו יכול לבצע פעולות יומיות חיוניות או הזקוק להשגחה. הרוב המכריע של המקרים הסיעודיים מתרחש בגיל הזקנה, לאחר גיל 75. לפיכך, עלות הסיכון של ביטוח סיעודי בגיל מבוגר גבוהה בהרבה מעלות הסיכון של ביטוח דומה בגיל צעיר, וזאת במקביל לכך שההסתברות להפוך לסיעודי עולה בגיל מבוגר. על כן, יש להתייחס אל פוליסה לביטוח סיעודי (פרט או קבוצתי) כאל מוצר לטווח ארוך, כך שיהיה זמין למבוטחים שרכשו אותו בגיל צעיר גם בהגיעם לגיל מבוגר.

כמו כן, חשוב להבטיח כי הגדרת מקרה הביטוח בפוליסה לביטוח סיעודי תקנה כיסוי ביטוחי סיעודי סביר.

להלן הוראות לעניין תכניות לביטוח סיעודי. הוראות אלה מתייחסות, בין היתר, לתנאי הכיסוי הביטוחי המינימלי בתכנית לביטוח סיעודי (פרט או קבוצתית), לאופן מכירת פוליסה לביטוח סיעודי, וכן לעקרונות הנוגעים לפרמיה בתכנית לביטוח סיעודי.

יובהר כי תכנית לביטוח סיעודי או שינוי בתכנית כאמור שאינם עומדים בהוראות המפורטות בחוזר זה, הינם תכנית או שינוי שהמפקח מתנגד להם, ועל כן יראו בהם כתכנית ביטוח או שינוי בתכנית ביטוח, לפי הענין, שהונהגו בניגוד להוראות סעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א)-1981, למעט אם אושרו מראש ובכתב בידי המפקח על הביטוח.1. הגדרות

בחוזר זה -

"ערך מסולק" - סכום הביטוח שבתוקף לאחר הפסקת תשלומי הפרמיה, הנגזר מהרזרבה שנצברה למבוטח מסוים;

"ערך פדיון" - סכום כספי שהמבוטח זכאי לו בעת ביטול הפוליסה, הנגזר מהרזרבה שנצברה לזכותו באותו מועד;

"פעולות ADL"- פעולות יומיומיות (Activities of Daily Living), כמפורט בסעיף 2א';

"פרמיה מוגדלת" - פרמיה המשתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, כאשר שיעור השינוי בפרמיה בין שנים עוקבות אינו עולה על 4%, טרם הצמדתה למדד;

"פרמיה קבועה" - פרמיה שאינה משתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, למעט שינוי הנובע מהצמדתה למדד;

"קופת חולים" - כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

"תקופתתשלום תגמולי הביטוח" - מספר השנים שנקבע בפוליסה לתשלום תגמולי ביטוח.2. הגדרת מקרה ביטוח

מקרה ביטוח יוגדר על פי הסטנדרטים המינימאליים שבסעיף זה. מבטח רשאי להציג גם שיטות אחרות לקביעת הזכאות למקרה הביטוח ובלבד שקיבל לכך את אישור המפקח מראש ובכתב. מקרה הביטוח יוגדר כקרות אחד משני האירועים הבאים לפחות:

א. מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה), של לפחות Xמתוך 6 הפעולות הבאות:

1. לקום ולשכב: יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ו/או לקום מכסא, כולל ביצוע פעולה זו מכסא גלגלים ו/או ממיטה.

2. להתלבש ולהתפשט:יכולתו העצמאית של מבוטח ללבוש ו/או לפשוט פריטי לבוש מכל סוג ובכלל
29 בינואר 2013 חוזר דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים - טיוטה
י"ח בשבט התשע"ג
29 בינואר 2013
שה. 2013-1530


לכבוד
מנהלי הגופים המוסדיים


הנדון: חוזר דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים - טיוטה

מצ"ב להערותיכם טיוטת חוזר דוח שנתי בדבר קיום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים (להלן – 'טיוטת החוזר').
לאור כוונת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון להחליף את הדוח בדבר קיום הוראות הדין (להלן – 'ח.ק 15 לשעבר') בדוח המוצע בטיוטת החוזר החל מהדיווח בגין שנת 2012, אין צורך, בשלב זה, לדווח את ח.ק 15 על ידי חברות מנהלות עבור קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולן.
נבקש לקבל את הערותיכם לטיוטת החוזר לא יאוחר מיום 28 בפברואר 2013.
שירות ללקוחות סוכנים ויועצים פנסיוניים
חוזר סוכנים ויועצים 2012-10-4 שירות ללקוחות סוכנים ויועצים פנסיוניים בעל רישיון נדרש לתת ללקוח שירות מקיף וכולל בכל ענין..
ייפוי כוח לבעל רישיון שיווק או ייעוץ פנסיוני
חוק הייעוץ הפנסיוני מסמיך בעלי רישיון לבצע פעולות מסוימות בעבור לקוח בכפוף לקבלת הסכמתו. בפרט, באפשרות בעל רישיון לבקש מגופים מוסדיים מידע אודות מוצרים פנסיוניים המנוהלים עבור לקוח, להעביר מידע אודות לקוח לגופים מוסדיים ולהעביר בקשות של לקוח לגופים מוסדיים לשם הצטרפות למוצר פנסיוני ולביצוע פעולות בו.
כיום, קיימים נוסחים שונים של ייפויי כוח, השונים זה מזה בהיקף הדרישות הקבועות בהן ובמהותן. ריבוי נוסחים של ייפוי כוח מקשה על תקשורת סדירה ויעילה בין בעלי רישיון לבין גופים מוסדיים.
חוזר זה קובע מבנה אחיד לטופס ייפוי כוח, באמצעותו יוכל לקוח לייפות את כוחו של בעל רישיון שיווק או ייעוץ פנסיוני לקבל מידע אודות החיסכון הפנסיוני המנוהל עבורו בגוף מוסדי
האוצר שוקל נסיגה ממסקנות בכר
האם חברי הכנסת הצעירים יבחנו מחדש את שוק ההון והעתיד הפנסיוני הצפוי להם בהעדר ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי- לקריא מעמרו של דני טל
העלת גיל פריש לגיל 68
נבחנת האפשרות להצעה של האוצר במסגרת חוק ההסדרים לשנים הקרובות לקביעת איחוד גיל הפרישה לגברים ולנשים והעמדתו על גיל 68 .
יועצים פנסיוניים רבים וגם חלק מנבחרי הציבור וביניהם יו"ר מפלגת ח"כ שלי יחימוביץ המתנגדים כליל לחוק ההסדרים בטענה כי הינו מהווה פגיעה במעמד הביניים...
יעוץ פנסיוני
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מתן יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית- עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.
ייעוץ פנסיוני מקצועי
רישיון ל"ייעוץ פנסיוני"- מאפשר יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון הפנסיוני, כשכיר, עצמאי או בעל שליטה, באמצעות מוצר ביטוחי או פנסיוני שאין לנותן הייעוץ עמלה ממנו.
דוחת פנסיוניים ברורים
פרופסור שריג עודד - הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במ. האוצר, פרסם טיוטת הנחיות למבנה הדוחות השנתיים שיידרשו הגופים הפנסיוניים לספק בידי לקוחותיהם ושואף לשפר את המודעות של הציבור לחיסכון מושכל ופניה לייעוץ פנסיוני מקצועי ובלתי מוטה.
תקנות צפויות בחיסכון פנסיוני
אם בעבר יהגו העוסקים בייעוץ פנסיוני להשתמש במושגים של "זיכוי" וניכוי", הרי שמעתה ההטבה להפקדות לביטוח פנסיוני תינתן הן בגין שכר עד תקרה חדשה נמוכה מכיום, תינתן לסכום הפקדה שלא יעלה על ..
לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
מושגי יסוד ומונחים

תכניות ביטוח / כיסויים ביטוחים

ביטוח ריסק וכיסויי ריסק : ביטוח למקרה מוות בלבד. הפרמיה עולה מדי תקופה בהתאם לתכנית הנרכשת לתכנית הנרכשת. סוג ביטוח זה נקרא בשמות: הכ"י 1, הכ"י 5, מגן 1 , מגן 6, מגן 7, מגן 10, מגן 12 , מגן לבני זוג ( מגן ליד שם התוכנית מציין את מועדי שינוי שיעור הפרמיה בשנים שלמות .
חודשית – הכנסה למשפחה : תכנית לתשלום קצבה חודשית למקרה מוות.
במות המבוטח ישלם למוטבים סכום חודשי שנקבע מראש החל ממועד פטירת המבוטח ובמשך תקופת התשלום שנקבעה בפוליסה.

ביטוחים לכל החיים : תכנית ביטוח המשלבת ביטוח למקרה מוות וצבירה של חסכון. הביטוח הנו עד גיל 95. סכום הביטוח ישולם לאחר פטירתו של המבוטח ללא תלות בגילו בזמן הפטירה. בתוכנית זאת המבוטח משלם פרמיה לכל ימי חייו וקיימת אופציה  לשלם את הפרמיה עד גיל מסוים ולאחר מכן המבוטח יהיה פטור מתשלום פרמיות וימשיך להיות מבוטח.
ביטוח מעורב: תכנית זו משלבת ביטוח למקרה מוות וצבירה של חסכון . סכום הביטוח ישולם באחד משני המקרים (לפי המוקדם מבינהם):
• פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח .
• תום תקופת הביטוח .
בביטוח זה יש ערכי פדיון וערכי סילוק.

סב: תוכנית זאת באה ליצור חיסכון למוטב עד שיגיע לגיל מסוים (התוכנית מתאימה בעיקר לחסכון עבור ילדים לרכישת השכלה גבוהה או לכל מטרה אחרת) אם המבוטח נפטר במהלך תקופת הביטוח, תשלום הפרמיות יפסק והמטוב יקבל את מלא סכום הביטוח בתום תקופת הביטוח . תוכנית זאת , נקראת גם "הכשרה להשכלה גבוהה".
דורון פלוס: תוכנית זו דומה לתכנית ביטוח מעורב . אך למבוטח ישולם מענק בנוסף לסכום הביטוח. במהלך תקופת הביטוח במועד הזכאות .

הכ"י  לילד: בתכנית זו הילד הוא המבוטח . התכנית כוללת חיסכון וריסק והיא מסתיימת בגיל 65 של הילד. לילד יש אפשרות בבגרותו להגדיל באופן משמעותי את סכום הביטוח והחיסכון ללא תלות במצב בריאותו , במועדים קבועים מראש.

ביטוחי משכנתא: בתכנית זו סכום הביטוח יורד לאורך תקופת הביטוח. בהתאם לירידה ביתרת ההלוואה בלוח . במות המבוטח , החברה תשלם למוטב , הבנק, את יתרת חוב ההלוואה וסכום הביטוח הנותר ישלום למוטבים. תכנית זו נקראצ הכ"י למשתכן והכ"י -1 למשכנתא.

ביטוחי גימלא: בכל סוגי הגמלאות משלם המבוטח פרמיות לצבירת ערך חסכון שישמש לתשלום גמלא חודשית בתום תקופת הביטוח. עם הגיע המבוטח לגיל תום הביטוח, החברה תשלם למבטוח גמלא חודשית במשך כל ימי חייו, כאשר בכל מקרה מובטח תשלום של מינימום מספר גמלאות , בהתאם לתנאי הפוליסה.

ביטוחי עדיף: (מיטב) פוליסות לביטוח חיים , המשלבות בין חיסכון לריסק בהתאם לתמהיל שבחר המבוטח. חלק מהפרמיה מיועד לצורך רכישת ריסק, בעוד חלק אחר מופנה לצורך צבירת חיסכון. תכניות עדיף מיועדות למנהלים , לעצמאים ולפרט.

ביטוחי עדיף – קצבה/ עדיף קצבה פלוס/ עדיף קצבה לעצמאיים: פוליסת קצבה המשלבת ביטוח למקרה מוות וצבירה של חסכון בהתאם לתמהיל שקבע המבוטח.בהגיע המבוטח לגיל הזכאות תשולם קצבה חודשית בהתאם לתנאי הפוליסה .

ביטוח עדיף הוני /פלוס פרט/עצמאי / מנהלים: פוליסת הונית המשלבת ביטוח למקרה מוות וצבירה של חסכון בהתאם לתמהיל שקבע המבוטח. בהגיע המבוטח לגיל הזכאות ישולם החיסכון כסכום חד פעמי בהתאם לתנאי הפוליסה.

ביטוח מסלולית / מסלולית ירדן : פוליסת ביטוח חיים משולבת עם חסכון. כספי החיסכון מושקעים במסלולי השקעה על פי בחירה של בעל הפוליסה או המבוטח, לפי עניין.
קיימת מספר סוגי פוליסות מסלולית : מסלולית מנהלים, לעצמאיים , לפיצויים ואישית (אישית לא מוכרת כקופת גמל )

מסלולית ירדן מנהלים\ ירדן לעצמאים וירדן אישית (ירדן אישית לא מוכרת כקופת גמל).

ביטוח הכי מוגן :חבילה ביטוחית המעניקה בטחון למקרה מוות , נכות מתאונה , מוות מתאונה , גילוי מחלות קשות , הקדמת סכום ביטוח במקרה של מחלה סופנית ושחרור מפרמיה במקרה של אובדן כושר עבודה.

ביטוח פיצוי חודשי במקרה אובדן כושר עבודה: בתכנית זו ישולם פיצוי חודשי למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה ממחלה או תאונה , בכפוף להגדרות בתנאי הפוליסה , משך התשלום מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשך אי הכושר של המבוטח ולכל המאוחר עד מועד תום תקופת הביטוח של התוכנית . בנוסף לקבלת הפיצוי מחברת הביטוח , יהיה המבוטח משוחרר מתשלום הפרמיה כל עוד נמשך אי כושר העבודה , וכל המאוחר עד תום תקופת הביטוח בתכנית. סוג ביטוח זה נקרא בשמות : שלב , שלב בפעולה , הכ"י להכנסה והכ"י להכנסה בפעולה.

שחרור מתשלום פרמיות במקרה אובדן כושר עבודה : בתכנית זו ישוחרר בעל הפוליסה מתשלום הפרמיה במקרה של אובדן כושר עבודה , ממחלה או מתאונה. משך "השחרור" מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשך אי הכושר של המבוטח ולכל המאוחר עד מועד תום תקופת הביטוח.

נכות מתאונה: ביטוח נוסף למקרה נכות צמיתה , מלאה או חלקית מתאונה בלבד.
שיעור התשלום למבוטח מסכום הביטוח נקבע בהתאם לאחוזי הנכות כמוגדר בפוליסה.

נכות רגילה: כיסוי בו ישולם סכום הביטוח בתשלום חד פעמי במקרה והמבוטח יאבד באופן מוחלט ותמידי את כושר העבודה ולא יוכל לעסוק בשום עיסוק אחר.

נכות מקצועית : תוכנית דומה לנכות רגילה , אולם סכום הביטוח ישולם במקרה שנשלל מהבוטח באופן תמידי ומוחלט היכולת לעסוק בעיסוק סביר אחר בהתאם למוגדר בפוליסה.
מוות מתאונה : ביטוח נוסף למקרה מות המבוטח כתוצאה מתאונה בלבד.

מחלות קשות : ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות . עם גילוי המחלה ישולם סכום הביטוח כמוגדר בפוליהץ תכנית זו נקראת : "בריאות ב"ר", " בריאות פלוס" , "גילוי מחלות קשות".

סרטני נשים – פיצוי חודשי: תוכנית ביטוח לנשים במקרה גילוי מחלת סרטן השד ו/או הרחם. עם גילוי המחלה ישולם פיצוי חודשי שנקבע בפוליסה לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים.
הכ"י להשתלות : כיסוי להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל שלא ניתנים בישראל עד לתקרות הנקובות בפוליסה.

סל תרופות: כיסוי לרכישת תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות הממלכתי עד לתקרה הנקובה בפוליסה .

בריאותית : ביטוח לניתוחים המעניק למבוטח תשלום פיצוי , במקרה של ניתוח , בגובה הסכומים המצוינים ברשימת הניתוחים בפוליסה.

הכ"י סיעוד: ביטוח המעניק למבוטח פיצוי חודשי בהיות המבוטח בעל צורך סיעודי כמוגדר בפוליסה.סכום הביטוח ישולם בתשלומים מתום תקופת ההמתנה לתקופה כפי שהוגדרה בפוליסה וכל עוד המבוטח במצב סיעודי.

כל חייך : תכנית זו מבטיחה תשלום למבוטח במקרה שהמבוטח הוגדר כסיעודי. התשלום החודשי ישולם למבוטח מתום תקופת ההמתנה למשך תקופת התשלום שנקבע בפוליסה.
הקדמת סכום ביטוח במקרה של מחלה סופנית: תכנית ביטוח המבטיחה תשלום מחתית סכום הביטוח למקרה מוות אם המבוטח חלה במחלה סופנית כמשמעה בתוכנית הביטוח. לאחר התלשום הנ"ל יוקטן סכום הביטוח למקרה מוות בסכום ששולם.
מושגים כלליים ונתוני הפוליסה

סכום ביטוח למקרה הביטוח : סכום הביטוח שישולם בקרות אירוע הביטוח – מקרה מוות , נכות או מחלה קשה וכד'.

מוטב : הזכאי לתגמולי הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה בקרות מקרה הביטוח.

מקרה הביטוח: המאורע כמוגדר בפוליסה (כגון : מקרה מוות , ניתוח , סיעוד , נכות , מחלה קשה וכו' לפי העניין ) אשר התרחשותו מזכה את המוטב או המבוטח לפי העניין בקבלת תגמולי הביטוח.
פוליסה פעילה: פוליסה שהפרמיות (דמי הביטוח) בגינה משולמות כסדרן , נכון למועד הדו"ח.

בונוס / מאלוס: סכום חסכון נוסף שנצבר לזכות או לחובת הפוליסה בפוליסה משתתפת ברווחי תיק השקעות הכוללת חסכון. סכום זה נכלל בדווח ערך הפדיון ובדווח הערך המסולק של הפוליסה.
פוליסה מסולקת/ מוקפאת : פליסה בשילוב חסכון שתשלום הפרמיות בגינה הופסק תחשב כפוליסה מוקפאת , עם הקפאת הפוליסה יבוטלו כל הכיסויים הביטוחיים הכלולים בפוליסה.

פוליסה משתתפת ברווחים – רב רווח : בפוליסה זאת , חלק הפרמיה המופנה לחסכון מושקע בתיק השקעות שמנוהל בנפרד מייתר ההשקעות של חברת הביטוח לפי תקנות ההשקעה. ( איגרת זו כוללת את הרכב תיק ההשקעות ושיעור התשואה ליום הדוח ) שיעור הרווח נטו מהשקעות נזקף לפרמיה המופנית לחסכון.

נספח הוני : יעוד חלקי או מלא של הזכויות בתוכנית הקצבה לסכום הוני חד פעמי.

נספח קצבה : יעוד חלקי או מלא של הזכויות בתוכנית הונית לטובת מסלול קצבה , כך שבתום תקופת הביטוח יימשכו הכספים אלו בדרל של קצבה חודשית.
משכורת מבוטחת : משכורתו של העובד כמשמעותה בתקנות מס הכנסה , שהוסכם בין בעל הפוליסה , המבוטח והחברה כי תשולם לפיה הפרמיה הנובעת מהפרשות התגמולים והפיצויים לתוכניות הביטוח השונות (הון /קצבה).

% החסכון בפוליסה מסוד "עדיף": היחס בין חלק הפרמיה המופנה לחסכון בעדיף יסודי ועוד חלק הפרמיה המופנית לחסכון טהור לבין סה"כ הפרמיה השוטפת ששולמה לפוליסה עדיף ללא כיסויים נוספים לרבות הפרמיות ששולמו לסיכוני מוות בתוכנית עדיף , פרמיה שוטפת לחסכון גורם פוליסה וגורם גביה.

תקופת ביטוח : תוכנית ביטוח המנוהלת על ידי מבטח ואשר אושרה כקופת גמל לתגמולים , לפיצויים או קצבה.

קנס משיכה : סכום המנוכה מהכספיים שנצברו בתכנית הביטוח, בגין משיכה מוקדמת של הכספים , בהתאם לתנאי הפוליסה.

ריכוז זכויות

ערך פדיון מנהלים :הערך הכספי שעומד לזכות המבוטח , בביטוח מנהלים , במקרה של עזיבת עבודה , בהתאם לתנאי הפוליסה.

ערך פדיון תגמולי מבוטח שכיר: ערך פדיון מנהלים בגין הפרות העובד למרכיב התגמולים.

ערך פדיון תגמולי מעביד: ערך פדיון מנהלים בגין הפרשות המעביד למרכיב התגמולים.

ערך פדיון פיצויים (כולל מעביד נוכחי): ערך פדיון מנהלים בגין הפרות המעביד (לברות מעביד נוכחי) למרכיב הפיצויים.

ערך פדיון תגמולי מבוטח עצמאי: הערך הכספי העומד לזכות מבוטח במעמד עצמאי בהתאם לתנאי הפוליסה.

ערך פדיון לפרט: הערך הכספי שעומד לזכות המבוטח בפוליסת פרט , בהתאם לתנאי הפוליסה.
חסכון מצטבר הוני : החסכון ההוני אשר נצבר לזכות המבוטח נכון למועד הדו"ח ושישולם כסכום
הוני /חד פעמי.

חסכון מצטבר לקצבה : הצבירה למרכיב הקצבה אשר נצברה לזכות המבוטח נכון למועד הדוח ושתשולם בתום תקופת הביטוח , אשר חושבה לפי תנאי הפוליסה למועד הדוח.

סך ערך מסולק: סכום החיסכון שיהיה במועד סיום תקופת הביטוח, ללא המשך תשלומים לפוליסה . בפוליסה מסוג "מעורב" סכום החסכון שיהיה במועד סיום תקופת הביטוח ,ללא המשך תשלומים לפוליסה , וסכום ביטוח חיים למקרה פטירה לפני מועד סיום תקופת הביטוח. בפוליסה מסוג "גמלא" סכום הגמלא החודשית , שתהיה במועד סיום תקופת הביטוח , ללא המשך תשלומים לפוליסה.

בביטוח מנהלים – סכום הביטוח המוקטן בפוליסה הכולל מרכיב חסכון במקרה של הפסקת תשלום הפרמיות כתוצאה מעזיבת עבודה.

ריסק למקרה מוות : סכום תגמולי הביטוח שישולמו למוטבים במקרה במות המבוטח , נכון למועד הדוח.

אובדן כושר עבודה : גובה סכום תגמולי הביטוח (פיצוי חודשי) נכון למועד הדוח שישולמו למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה – ראה פירוט בחלק "תכנית/ כיסויים ביטוחיים".
דמי ניהול

דמי ניהול :דמי ניהול בפוליסות שהונפקו החל משנת 2004 המנוכים מהפרמיה ומהחיסכון המצטבר בהתאם למצוין בדף פרטי הביטוח.

דמי ניהול מפרמיה: סכומים המנוכים ע"י החברה מהפרמיה השוטפת בתוכניות מסלולית למינהן , בשיעורים המצוינים בתנאי הפוליסה / דף פרטי הביטוח.

דמי ניהול קבועים מהחיסכון מצטבר (מצבירה) : סכומים המנוכים ע"י החברה מהחיסכון המצטבר בכל מסלולי השקעה בשיעורים קבועים המצוינים בתנאי הפוליסה / דף בפרטי הביטוח.

דמי ניהול משתנים מהחסכון המצטבר : דמי ניהול המנוכים מהחיסכון המצטבר בפוליסות המשתתפות ברווחי תיק השקעות ושהונפקו עד 31.12.2003 , בהתאם לתנאי הפוליסה.
דמי העברת מסלול : בפוליסות המונפקות החל מ- 1.1.2004 העברת החיסכון המצטבר בין מסלולי ההשקעה השונים מעל 4 פעמים בשנה יחויב בעל הפוליסה ו/או המבוטח לפי העניין בשיעור 0.25% מהחיסכון המועבר.

דמי ניהול חשבון / גורם פוליסה : פרמיה שנתית נוספת לכיסוי הוצאות בגין הגביה והטיפול השוטף .

מסלול השקעה : כספי החיסכון מושקעים מסלולי השקעה שונים המאופיינים ברמות סיכון שונות . המבוטח /בעל הפוליסה לפי עניין בוחר את תמהיל השקעות המתאים לצרכיו, המסלולים הקיימים מנייתי , אג"ח ממשלתי , מט"ח וכללי כפוף לתנאי הפוליסה ונספחי השקעות .
מיסוי רווחי קופות גמל לתגמולים

רפורמה במיסוי קופות הגמל : היום 1.1.2003 נכנס לתוקף תיקון 132 לפקודת מס הכנסה שעיגן בחוק את המלצות ועדת רבינוביץ – עיקרי הרפורמה למיסוי רווחי הון של כספים בקופות גמל לתגמולים.
ברפורמה נקבע כי רווחים ריאליים ( מעבר לעליית מדד המחירים לצרכן) , בגין הפקדות שתחילתן ביום 1.1.2003 ואילך , מעל לסכומים מסוימים הקרויים "תקרת הפקדה מוטבת" , יחויבו במס רווחי הון בשיעור 15% ריאלי בעת משיכה מקופת גמל לתגמולים במעמד "עצמאי" ובמעמד "שכיר" . על הפקדות מ- 1.1.2006 שיעור המס נקבע ל- 20% על הרווח הריאלי.
תקרת הפקדה מוטבת : תקרה זו מתייחסת לסך כל הפקדות שהפקיד המבוטח בשנת המס, לכל קופות הגמל לתגמולים שלו , הן במעמד "שכיר" והן במעמד "עצמאי". תקרת ההפקדה ליום 1.1.2006 19,920 ₪.

בדיקת פדיון פוליסות

לעיתים כאשר אדם פודה  כסף  מחברות  הביטוח נופלות טעויות  לרעתו,
ובעצם נוצר מצב בו ללא ידיעתו השאיר חלק מכספו בידי חברת הביטוח.
הניסיון מלמד שאחוז הטעויות לרעת המבוטח הינו גדול ולכן הבדיקה חשובה.
לכן בנוסף לפעילות בתחום ייעוץ הביטוח ייעוץ פנסיוני ופיננסי חשוב מקומו של שירות
בדיקת פוליסות ביטוח בדיקת פידיון פוליסות אותו נשמח להגיש לך הלקוח לשם הגדלת החזרים בפוליסות הביטוח שלך.

לא עזרנו ? נשמח להפגש

 

 

צור קשר


רישיון ייעוץ אובייקטיבי

עולים או יורדים? המועצה להגנת הצרכן

בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל