חדשות

עצור
יעוץ פנסיוני
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מאפשרת לך ביטול הפסדים במאות אלפי שקלים, צלצל עכשיו וקבל אחריות לרווח מימימלי של 118,000 ש"ח בבדיקת תשלומים לחברות ביטוח וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
זכויות רטרואקטיביות לגרושים
בעקבות חקיקה החדשה, יוכלו בני זוג פרודים אשר במהלך חייהם המשותפים לא צברו בעצמם סכומים פנסיוניים בתוכניות פנסיוניות שלהם, לקבל סכומים ולממש זכויות גם באופן רטרואקטיבי שנצברו בחסכון בן זוגם לשעבר וללא אפשרות טענת התיישנות .לקבל מהחברה מנהלת (של הגוף הפנסיוני(, יישום בפועל של העברת זכויותיו שנקבעו בהסכם הגרושין ובפס"ק הדין שנקבע.
א.ה מכפר סבא
כתוצאה מהפחתת עלויות הרווחתי 246,000 ש"ח וגם משפחתי מבוטחת כהלכה
סיפורים מהחיים-וייעוץ פנסיוני
שלומית ביטחה את עצמה על אובדן כושר בסך של 14,000 ₪ לחודש, ולצורך כך שילמה תמורת כמה פוליסות לכמה חברות ביטוח. מניתוח הביטוח שלה עלה כי על פי חוק היא ממילא לא תהיה זכאית ליותר מ–4,700 שקלים לחודש, בשל גובה המשכורת שלה. את כל יתר ההפרשים המיותרים היא שילמה סתם!
( כ- 275 ₪ מיותרים לחודש שערכם במידה והיתה חוסכת אותם כ- 130,000 ₪ !!! )
א.מ. ממושב במרכז
התאמת הכיסויים לצרכים וטיפול בכספי החסכון הניבו למשפחתי רווח של 496,000 ש"ח,תודה.
ב.ע מישוב במרכז
418,000 ש"ח היוו רווח ראוי להשקעה של 5330 ש"ח ושעתיים וחצי .
ב.י מחיפה
היום ברור לנו שהשקעה של 1650 שח בייעוץ ביטוחי בריאות וסיעוד היתה כדאית ביותר, בעיקר לנוכח העובדה שאנו מבוטחים היום הלכה וגם חסכנו 92,000 שח בפרמיות מיותרות לאורך השנים.
א. י מנתניה
לדני היקר! בזכותכך ובזכות עיקשותך ויושרך,ניצלנו מחרפה..כשפנינו אליך כשבועיים לפני הפציעה בתאונה, ברוך השם שבזכותך לא נזקקנו לאיש ,המשך בשליחות זו.
ייעוץ פנסיוני פורשור
רק בפורשור תוכלו לקבל את שירות הניתוח ביטוח שיבטיח שתשלמו רק הסכומים המתאימים ולא "תורמים" לחברות הביטוח על לא כלום! יבטיח שהפוליסות שקניתם תתאמנה לצרכים שלכם ותקפות, כלומר, ברות מימוש בעת הצורך! יבטיח שאתם מקבלים ייעוץ ביטוחי ופנסיוני חוצה חברות – נקי מהסדרים ושיתופי פעולה ובלתי תלוי בעמלות! אנחנו נשווה בשבילכם בין כל המוצרים בשוק ונבחר בעבורכם את המוצר שמתאים לכם ביותר! (לכם ולא לסוכני הביטוח שלכם...)
ניתוח ביטוח חיים
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מתן יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית- עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.
א.א. מקיבוץ בצפון
תודה על הפסקת תשלום עבור כפילויות ותשלום בגין ביטוח ללא תוקף שחסכו לי 369,000 ש"ח אותם אחסוך לפנסיה שלי.
דמי העמילות שישולמו לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר ככל שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו גבוהים יותר
עקב מספר פניות שהופנו לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נבחנו לאחרונה מספר חוזים של גופים מוסדיים עם בעלי רישיון, ונמצא כי גופים מוסדיים נוהגים לשלם לבעלי רישיון (ייעוץ ושיווק פנסיוני)דמי עמילות שנגזרים מדמי הניהול שמשלם העמית או המבוטח. בהתאם לחוזים אלה, דמי העמילות שישולמו לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר ככל שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו גבוהים יותר
תודה...
אופיר ודני
נפגשנו לראשונה באפריל 2008 עקב רצוננו לבדוק את תוכניות הפנסיה שלנו. מהרגע הראשון נתקלנו במערכת רצינית, מקצועית וביחד עם זאת קשובה וסבלנית. הרושם הראשוני לא הכזיב. מצאתם פתרון יצירתי לשדרוג התוכנית הפנסיונית ובעזרתכם גם יישרנו קו בביטוחי בריאות וסיעוד מותאמים עבורנו. די מהר הבנו את חשיבות המעקב והווידוי של ביצוע ההמלצות והחלטנו למסד את הקשר, היינו, ועדיין, נודניקים לא קטנים, מתעקשים להבין כל דבר ומקבלים תשובות. אפילו סוכן הביטוח שלנו כבר אומר: "תעבירו ליועץ לאישור ולאחר מכן נבצע".
מעבר לחיסכון הכספי זכינו גם בשקט נפשי ועל כך תודתנו.
"אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד.." ,נעמי שמר.
תודה רבה
אביבית ובני

תודה
הבעת תודה והערכה.
ברצוני למסור לכל צוות חברת פורשור יועצים את הערכתי הרבה על המאמץ והזמן שהושקע בהכנת הדו"ח
אין ספק שסללתם בפניי דרך חדשה מבלי לפגוע בכיסוי הביטוחי לי ולמשפחתי.
מיקצועיותכם עוזרת לחסוך סכומי כסף לא מבוטלים ומחזירה את הביטחון לתא המשפחתי ללא חשש.
ושוב תודה למנכ"ל דני, לאופיר וכל צוות המשרד כולל המזכירות תודה רבה מכל הלב. יהודה.ה

המפקח על הביטוח קובע
פרופ' שריג הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, פרסם הבהרה בה הוא מחייב את הגופים להעביר מידע כולל על הלקוח ליועץ פנסיוני בעל רישיון גם במקרים בהם נמסר רק שמו ומספר תעודות הזהות של הלקוח לגביו מבוקש המידע.

שריג מבקש לחייב את הגופים למסור מידע מלא על הלקוח גם אם הבקשה אינה כוללת פרטים בדבר המוצר המסוים המנוהל עבור הלקוח.
איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני - הבהרה
חל איסור על גוף מוסדי או על מי מטעמו לתת טובת הנאה בין במישרין ובין בעקיפין, מלבד עמלת הפצה (להלן - "הטבה"), ליועץ פנסיוני לרבות לגורם אשר לו השפעה על מערך הייעוץ הפנסיוני של תאגיד שקבל רישיון יועץ פנסיוני (להלן - "יועץ פנסיוני"). מתן הטבה כאמור אסור, בין אם ההטבה אינה מותנית בפעילות מסוימת של מקבל ההטבה (לדוגמה, הטבה אחידה בגובה דמי ניהול), וקל וחומר אם היא מותנית בפעילות או בתוצאה מסוימת מצד מקבל ההטבה (לדוגמה, הצטיינות בשיווק).
חוזר בנושא ביטוח סיעויד 2012


י"ז באדר התשע"ב
11 במרץ 2012חוזר ביטוח 2012-1-1
סיווג: בריאות

עריכת תכנית לביטוח סיעודיבתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) ו-42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

כללי

פוליסה לביטוח סיעודי נועדה לתת תמיכה כלכלית לאדם הנמצא במצב סיעוד, בו הוא אינו יכול לבצע פעולות יומיות חיוניות או הזקוק להשגחה. הרוב המכריע של המקרים הסיעודיים מתרחש בגיל הזקנה, לאחר גיל 75. לפיכך, עלות הסיכון של ביטוח סיעודי בגיל מבוגר גבוהה בהרבה מעלות הסיכון של ביטוח דומה בגיל צעיר, וזאת במקביל לכך שההסתברות להפוך לסיעודי עולה בגיל מבוגר. על כן, יש להתייחס אל פוליסה לביטוח סיעודי (פרט או קבוצתי) כאל מוצר לטווח ארוך, כך שיהיה זמין למבוטחים שרכשו אותו בגיל צעיר גם בהגיעם לגיל מבוגר.

כמו כן, חשוב להבטיח כי הגדרת מקרה הביטוח בפוליסה לביטוח סיעודי תקנה כיסוי ביטוחי סיעודי סביר.

להלן הוראות לעניין תכניות לביטוח סיעודי. הוראות אלה מתייחסות, בין היתר, לתנאי הכיסוי הביטוחי המינימלי בתכנית לביטוח סיעודי (פרט או קבוצתית), לאופן מכירת פוליסה לביטוח סיעודי, וכן לעקרונות הנוגעים לפרמיה בתכנית לביטוח סיעודי.

יובהר כי תכנית לביטוח סיעודי או שינוי בתכנית כאמור שאינם עומדים בהוראות המפורטות בחוזר זה, הינם תכנית או שינוי שהמפקח מתנגד להם, ועל כן יראו בהם כתכנית ביטוח או שינוי בתכנית ביטוח, לפי הענין, שהונהגו בניגוד להוראות סעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א)-1981, למעט אם אושרו מראש ובכתב בידי המפקח על הביטוח.1. הגדרות

בחוזר זה -

"ערך מסולק" - סכום הביטוח שבתוקף לאחר הפסקת תשלומי הפרמיה, הנגזר מהרזרבה שנצברה למבוטח מסוים;

"ערך פדיון" - סכום כספי שהמבוטח זכאי לו בעת ביטול הפוליסה, הנגזר מהרזרבה שנצברה לזכותו באותו מועד;

"פעולות ADL"- פעולות יומיומיות (Activities of Daily Living), כמפורט בסעיף 2א';

"פרמיה מוגדלת" - פרמיה המשתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, כאשר שיעור השינוי בפרמיה בין שנים עוקבות אינו עולה על 4%, טרם הצמדתה למדד;

"פרמיה קבועה" - פרמיה שאינה משתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, למעט שינוי הנובע מהצמדתה למדד;

"קופת חולים" - כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

"תקופתתשלום תגמולי הביטוח" - מספר השנים שנקבע בפוליסה לתשלום תגמולי ביטוח.2. הגדרת מקרה ביטוח

מקרה ביטוח יוגדר על פי הסטנדרטים המינימאליים שבסעיף זה. מבטח רשאי להציג גם שיטות אחרות לקביעת הזכאות למקרה הביטוח ובלבד שקיבל לכך את אישור המפקח מראש ובכתב. מקרה הביטוח יוגדר כקרות אחד משני האירועים הבאים לפחות:

א. מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה), של לפחות Xמתוך 6 הפעולות הבאות:

1. לקום ולשכב: יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ו/או לקום מכסא, כולל ביצוע פעולה זו מכסא גלגלים ו/או ממיטה.

2. להתלבש ולהתפשט:יכולתו העצמאית של מבוטח ללבוש ו/או לפשוט פריטי לבוש מכל סוג ובכלל
29 בינואר 2013 חוזר דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים - טיוטה
י"ח בשבט התשע"ג
29 בינואר 2013
שה. 2013-1530


לכבוד
מנהלי הגופים המוסדיים


הנדון: חוזר דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים - טיוטה

מצ"ב להערותיכם טיוטת חוזר דוח שנתי בדבר קיום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים (להלן – 'טיוטת החוזר').
לאור כוונת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון להחליף את הדוח בדבר קיום הוראות הדין (להלן – 'ח.ק 15 לשעבר') בדוח המוצע בטיוטת החוזר החל מהדיווח בגין שנת 2012, אין צורך, בשלב זה, לדווח את ח.ק 15 על ידי חברות מנהלות עבור קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולן.
נבקש לקבל את הערותיכם לטיוטת החוזר לא יאוחר מיום 28 בפברואר 2013.
שירות ללקוחות סוכנים ויועצים פנסיוניים
חוזר סוכנים ויועצים 2012-10-4 שירות ללקוחות סוכנים ויועצים פנסיוניים בעל רישיון נדרש לתת ללקוח שירות מקיף וכולל בכל ענין..
ייפוי כוח לבעל רישיון שיווק או ייעוץ פנסיוני
חוק הייעוץ הפנסיוני מסמיך בעלי רישיון לבצע פעולות מסוימות בעבור לקוח בכפוף לקבלת הסכמתו. בפרט, באפשרות בעל רישיון לבקש מגופים מוסדיים מידע אודות מוצרים פנסיוניים המנוהלים עבור לקוח, להעביר מידע אודות לקוח לגופים מוסדיים ולהעביר בקשות של לקוח לגופים מוסדיים לשם הצטרפות למוצר פנסיוני ולביצוע פעולות בו.
כיום, קיימים נוסחים שונים של ייפויי כוח, השונים זה מזה בהיקף הדרישות הקבועות בהן ובמהותן. ריבוי נוסחים של ייפוי כוח מקשה על תקשורת סדירה ויעילה בין בעלי רישיון לבין גופים מוסדיים.
חוזר זה קובע מבנה אחיד לטופס ייפוי כוח, באמצעותו יוכל לקוח לייפות את כוחו של בעל רישיון שיווק או ייעוץ פנסיוני לקבל מידע אודות החיסכון הפנסיוני המנוהל עבורו בגוף מוסדי
האוצר שוקל נסיגה ממסקנות בכר
האם חברי הכנסת הצעירים יבחנו מחדש את שוק ההון והעתיד הפנסיוני הצפוי להם בהעדר ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי- לקריא מעמרו של דני טל
העלת גיל פריש לגיל 68
נבחנת האפשרות להצעה של האוצר במסגרת חוק ההסדרים לשנים הקרובות לקביעת איחוד גיל הפרישה לגברים ולנשים והעמדתו על גיל 68 .
יועצים פנסיוניים רבים וגם חלק מנבחרי הציבור וביניהם יו"ר מפלגת ח"כ שלי יחימוביץ המתנגדים כליל לחוק ההסדרים בטענה כי הינו מהווה פגיעה במעמד הביניים...
יעוץ פנסיוני
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מתן יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית- עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.
ייעוץ פנסיוני מקצועי
רישיון ל"ייעוץ פנסיוני"- מאפשר יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון הפנסיוני, כשכיר, עצמאי או בעל שליטה, באמצעות מוצר ביטוחי או פנסיוני שאין לנותן הייעוץ עמלה ממנו.
דוחת פנסיוניים ברורים
פרופסור שריג עודד - הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במ. האוצר, פרסם טיוטת הנחיות למבנה הדוחות השנתיים שיידרשו הגופים הפנסיוניים לספק בידי לקוחותיהם ושואף לשפר את המודעות של הציבור לחיסכון מושכל ופניה לייעוץ פנסיוני מקצועי ובלתי מוטה.
תקנות צפויות בחיסכון פנסיוני
אם בעבר יהגו העוסקים בייעוץ פנסיוני להשתמש במושגים של "זיכוי" וניכוי", הרי שמעתה ההטבה להפקדות לביטוח פנסיוני תינתן הן בגין שכר עד תקרה חדשה נמוכה מכיום, תינתן לסכום הפקדה שלא יעלה על ..
מה לדעתך סוג יעוץ הריווחי ביותר ביחס עלות תועלת?


לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך
ביטוח לאובדן כושר עבודה - למה ואיך

 

 

ביטוח אובדן כושר עבודה

 

א. מהו אובדן כושר עבודה ?

 

אובדן כושר עבודה הוא הביטוח הכי בעייתי שיש מבחינת ההגדרה שלו.

יש כ 900 סוגים של ביטוחי אובדן כושר עבודה, כולם גרועים, חלקם גרועים טיפה פחות. ממה זה נובע?

 

 

1.      הקושי להגדיר מה זה אובדן כושר עבודה – אתה צריך לאבד לפחות 75% מכושרך

לעבוד כדי שתחשב במצב של אובדן כושר עבודה (נניח – יכול לעבוד רק יום וחצי בשבוע במקום 5 ימים) .

במקרים רבים חוות הדעת של הרופא שלי תגיד שאיבדתי 76% ושל רופא חברת הביטוח 74%.

כשמגיעות הסוגיות האלה לבתי המשפט, בד"כ השופט פוסק לטובת חברות הביטוח, כשהוא פוסק שהן

 עמדו בתנאי החוזה, למרות שהוא מסכים שהחוזה לא טוב למבוטח.

 

2.      ביטוח אובדן כושר עבודה יקר – לא רק שהפרמיות משתנות מדי שנה, גם סכום הפיצוי הולך וקטן.

למה? אם בביטוח חיים הפרמיות אומנם עולות כל הזמן, אבל סכום הפיצוי נשאר קבוע (נניח מליון שקל),

 הרי שכאן הסיכון/סכום הפיצוי הולך ויורד כל הזמן. כי יש לביטוח הזה סוף תקופה. אם בגיל 20 ביטחתי

את כל שנות עבודתי, הרי שבגיל 60 ביטחתי רק את התקופה הנותרת, למרות ששילמתי פי כמה פרמיה.

 

לכן, צריך לזכור שזה ביטוח שעולה כסף רב, כאמור  בעייתי מבחינת אפשרות ההוכחה והגדרת אי-כושר,

ולכן לעיתים כרוך במאבק משפטי  לקבלת תגמול-כסף מחברת הביטוח בעת המקרה.

אך יש לקחת בחשבון כי קיימים מקרים בהם אדם אינו יכול להתמודד עם מצב של אובדן הכנסה

ולכן חייב לרכוש כיסוי זה על אף המגבלות.

 

החליטו האם אתם מעוניינים לרכוש כיסוי ביטוחי למקרה אובדן כושר עבודה :       _______

 

 

ב. הרחבות הביטוח :

 

לכיסוי למקרה אבדן כושר עבודה  קיימות 3 הרחבות :

 

1.א.כ.ע חלקי - מ 25% עד 75% המכונה א.כ.ע מורחב :

 

סוכן הביטוח יגיד לכם שתמורת תוספת לא משמעותית לפרמיה (עוד כמה עשרות שקלים...),

תוכל לפתוח תביעת אובדן כושר עבודה כבר כשאיבדת מכושרך 25% (נניח - כבר כאשר אתה לא יכול

לעבוד רק יום אחד בשבוע, או נאלץ לצמצם את שעות העבודה השבועיות ב 25%). רוב הציבור יחשוב

שזה מצוין, אבל הם לא מבינים שאם תאבד 25% מכושר העבודה לא תקבל 75% מהשכר, אלא

 רק 25% מתוך 75% מהשכר (כלומר פחות מ 20% מהשכר המלא). זה יביא אותך למצב בו אומנם

תקבל צ'ק זעום מחברת הביטוח, אבל לא תוכל ללכת לעבודה.  רוב הלקוחות שלנו חושבים שזה מיותר,

כי אם אצטרך לצמצם את שעות העבודה שלי ב 25% (נניח אוכל לעבוד שעתיים פחות ביום – 6 שעות במקום 8),

אני לא אשב בבית ואסתפק בפחות מ 20% מהשכר שלי, אלא אלך לעבוד.

 

האם אתם חושבים שצריך את ההרחבה הזו?      __________

 

 

2.פרנצ'יזה:

בעיה נוספת שקיימת עם ביטוח אובדן כושר עבודה, שלא ציינתי קודם, היא העובדה שברובם

קיימת תקופת המתנה של 3 חודשים ראשונים מאז תחילת אובדן הכושר עבודה בהם בכל מקרה

לא מקבלים כסף. כלומר, מתחילים לקבל כסף החל מהחודש הרביעי.

כאן בא סוכן הביטוח ומציע לרכוש עבור עוד כמה עשרות שקלים את האפשרות לקבל כסף החל מהחודש

השני (מה שנקרא "פרנצ'יזה").  זה נשמע נחמד, אבל חשוב לשים לב:

 

·         הוא לא מציין כי זה פיצוי רטרואקטיבי, רק בתנאי שאובדן הכושר נמשך מעל 3 חודשים.

      אם לא עבדת חודשיים ו 25 יום, לא תקבל כלום.

·         אתה משלם כ 10% תוספת לפרמיה, עבור מה? כיסוי של 75% מהשכר עבור 2  חודשי עבודה,

     מקסימום (במידה ועברתם את כל הבעייתיות ובכלל זכיתם לאישור של אובדן כושר עבודה).

 

האם אתם חושבים שצריך את ההרחבה הזו?                 __________ 

 

 

 

3.אובדן כושר עבודה עיסוקי :

 

סוכן הביטוח יאמר: "מכיוון שאתה שייך לצווארון הלבן, לא מספיק שתעשה ביטוח אובדן כושר עבודה רגיל.

עדיף שתקנה ביטוח עיסוקי (עבור עורכי דין וכד'). אז תחשב לאובדן כושר עבודה כבר אם לא תוכל לעבוד

בעיסוק הספציפי בו עסקת לפני קרות האירוע, וחברת הביטוח לא תוכל לחייב אותך לעבוד בהרכבת פלסטיקים

אם תהיה באובדן כושר עבודה".

 

האמת היא כזו: חברת הביטוח היא לא לשכת התעסוקה ולא מחייבת לעבוד בשום מקום. גם הביטוח הרגיל

מדבר על הכרה באובדן כושר כבר כאשר לא ניתן לעבוד בעיסוק סביר המתאים להשכלה והניסיון.

אובדן הכושר העסוקי נמכר רק לבעלי הצווארון הלבן, ולא סתם. כי להם הכי קשה להוכיח אובדן כושר עבודה. עורך דין,

רואה חשבון וכד' כמעט ולא יכולים להוכיח אובדן כושר עבודה (יכולים לעבוד גם על כסא גלגלים, או אם איבדו יד).

הרבה יותר קל לפועל הבניין להוכיח אובדן כושר - כבר כאשר קצת רועדת לו הרגל הוא לא יכול לטפס על הפיגומים.

 

מתי כן יש לזה חשיבות? כאשר עבור העיסוק הספציפי שאתה עוסק בו, ניתן באמת להוכיח אובדן כושר עבודה.

למשל: רופא מנתח – מספיק רעד קל ביד שלו כדי שלא יוכל לעסוק כמנתח. עבורו מתאים הביטוח העיסוקי.

עבור רופא משפחה רגיל – הביטוח העיסוקי, היקר יותר, מיותר.

 

האם העיסוק שלכם הוא כזה שאכן מצריך ביטוח אובדן כושר עיסוקי, כלומר אכן תוכלו להוכיח שאתם לא יכולים

לעבוד בעיסוק הספציפי בו אתם עוסקים כעת בעוד הינכם יכולים אך לא רוצים לעבוד בעיסוק שונה שהינו מתאים

להכשרתכם וכישרונכם?

 

האם אתם חושבים שצריך את ההרחבה הזו?   ___________

 

 

 

להמשך דרך עמוד מרכז כל אחד יכול!

 

 

 

 

*
*
*
*
checked

 

         1-700-700-913 

צור קשר


בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל