חדשות

עצור
יעוץ פנסיוני
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מאפשרת לך ביטול הפסדים במאות אלפי שקלים, צלצל עכשיו וקבל אחריות לרווח מימימלי של 118,000 ש"ח בבדיקת תשלומים לחברות ביטוח וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
זכויות רטרואקטיביות לגרושים
בעקבות חקיקה החדשה, יוכלו בני זוג פרודים אשר במהלך חייהם המשותפים לא צברו בעצמם סכומים פנסיוניים בתוכניות פנסיוניות שלהם, לקבל סכומים ולממש זכויות גם באופן רטרואקטיבי שנצברו בחסכון בן זוגם לשעבר וללא אפשרות טענת התיישנות .לקבל מהחברה מנהלת (של הגוף הפנסיוני(, יישום בפועל של העברת זכויותיו שנקבעו בהסכם הגרושין ובפס"ק הדין שנקבע.
א.ה מכפר סבא
כתוצאה מהפחתת עלויות הרווחתי 246,000 ש"ח וגם משפחתי מבוטחת כהלכה
סיפורים מהחיים-וייעוץ פנסיוני
שלומית ביטחה את עצמה על אובדן כושר בסך של 14,000 ₪ לחודש, ולצורך כך שילמה תמורת כמה פוליסות לכמה חברות ביטוח. מניתוח הביטוח שלה עלה כי על פי חוק היא ממילא לא תהיה זכאית ליותר מ–4,700 שקלים לחודש, בשל גובה המשכורת שלה. את כל יתר ההפרשים המיותרים היא שילמה סתם!
( כ- 275 ₪ מיותרים לחודש שערכם במידה והיתה חוסכת אותם כ- 130,000 ₪ !!! )
א.מ. ממושב במרכז
התאמת הכיסויים לצרכים וטיפול בכספי החסכון הניבו למשפחתי רווח של 496,000 ש"ח,תודה.
ב.ע מישוב במרכז
418,000 ש"ח היוו רווח ראוי להשקעה של 5330 ש"ח ושעתיים וחצי .
ב.י מחיפה
היום ברור לנו שהשקעה של 1650 שח בייעוץ ביטוחי בריאות וסיעוד היתה כדאית ביותר, בעיקר לנוכח העובדה שאנו מבוטחים היום הלכה וגם חסכנו 92,000 שח בפרמיות מיותרות לאורך השנים.
א. י מנתניה
לדני היקר! בזכותכך ובזכות עיקשותך ויושרך,ניצלנו מחרפה..כשפנינו אליך כשבועיים לפני הפציעה בתאונה, ברוך השם שבזכותך לא נזקקנו לאיש ,המשך בשליחות זו.
ייעוץ פנסיוני פורשור
רק בפורשור תוכלו לקבל את שירות הניתוח ביטוח שיבטיח שתשלמו רק הסכומים המתאימים ולא "תורמים" לחברות הביטוח על לא כלום! יבטיח שהפוליסות שקניתם תתאמנה לצרכים שלכם ותקפות, כלומר, ברות מימוש בעת הצורך! יבטיח שאתם מקבלים ייעוץ ביטוחי ופנסיוני חוצה חברות – נקי מהסדרים ושיתופי פעולה ובלתי תלוי בעמלות! אנחנו נשווה בשבילכם בין כל המוצרים בשוק ונבחר בעבורכם את המוצר שמתאים לכם ביותר! (לכם ולא לסוכני הביטוח שלכם...)
ניתוח ביטוח חיים
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מתן יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית- עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.
א.א. מקיבוץ בצפון
תודה על הפסקת תשלום עבור כפילויות ותשלום בגין ביטוח ללא תוקף שחסכו לי 369,000 ש"ח אותם אחסוך לפנסיה שלי.
דמי העמילות שישולמו לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר ככל שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו גבוהים יותר
עקב מספר פניות שהופנו לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נבחנו לאחרונה מספר חוזים של גופים מוסדיים עם בעלי רישיון, ונמצא כי גופים מוסדיים נוהגים לשלם לבעלי רישיון (ייעוץ ושיווק פנסיוני)דמי עמילות שנגזרים מדמי הניהול שמשלם העמית או המבוטח. בהתאם לחוזים אלה, דמי העמילות שישולמו לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר ככל שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו גבוהים יותר
תודה...
אופיר ודני
נפגשנו לראשונה באפריל 2008 עקב רצוננו לבדוק את תוכניות הפנסיה שלנו. מהרגע הראשון נתקלנו במערכת רצינית, מקצועית וביחד עם זאת קשובה וסבלנית. הרושם הראשוני לא הכזיב. מצאתם פתרון יצירתי לשדרוג התוכנית הפנסיונית ובעזרתכם גם יישרנו קו בביטוחי בריאות וסיעוד מותאמים עבורנו. די מהר הבנו את חשיבות המעקב והווידוי של ביצוע ההמלצות והחלטנו למסד את הקשר, היינו, ועדיין, נודניקים לא קטנים, מתעקשים להבין כל דבר ומקבלים תשובות. אפילו סוכן הביטוח שלנו כבר אומר: "תעבירו ליועץ לאישור ולאחר מכן נבצע".
מעבר לחיסכון הכספי זכינו גם בשקט נפשי ועל כך תודתנו.
"אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד.." ,נעמי שמר.
תודה רבה
אביבית ובני

תודה
הבעת תודה והערכה.
ברצוני למסור לכל צוות חברת פורשור יועצים את הערכתי הרבה על המאמץ והזמן שהושקע בהכנת הדו"ח
אין ספק שסללתם בפניי דרך חדשה מבלי לפגוע בכיסוי הביטוחי לי ולמשפחתי.
מיקצועיותכם עוזרת לחסוך סכומי כסף לא מבוטלים ומחזירה את הביטחון לתא המשפחתי ללא חשש.
ושוב תודה למנכ"ל דני, לאופיר וכל צוות המשרד כולל המזכירות תודה רבה מכל הלב. יהודה.ה

המפקח על הביטוח קובע
פרופ' שריג הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, פרסם הבהרה בה הוא מחייב את הגופים להעביר מידע כולל על הלקוח ליועץ פנסיוני בעל רישיון גם במקרים בהם נמסר רק שמו ומספר תעודות הזהות של הלקוח לגביו מבוקש המידע.

שריג מבקש לחייב את הגופים למסור מידע מלא על הלקוח גם אם הבקשה אינה כוללת פרטים בדבר המוצר המסוים המנוהל עבור הלקוח.
איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני - הבהרה
חל איסור על גוף מוסדי או על מי מטעמו לתת טובת הנאה בין במישרין ובין בעקיפין, מלבד עמלת הפצה (להלן - "הטבה"), ליועץ פנסיוני לרבות לגורם אשר לו השפעה על מערך הייעוץ הפנסיוני של תאגיד שקבל רישיון יועץ פנסיוני (להלן - "יועץ פנסיוני"). מתן הטבה כאמור אסור, בין אם ההטבה אינה מותנית בפעילות מסוימת של מקבל ההטבה (לדוגמה, הטבה אחידה בגובה דמי ניהול), וקל וחומר אם היא מותנית בפעילות או בתוצאה מסוימת מצד מקבל ההטבה (לדוגמה, הצטיינות בשיווק).
חוזר בנושא ביטוח סיעויד 2012


י"ז באדר התשע"ב
11 במרץ 2012חוזר ביטוח 2012-1-1
סיווג: בריאות

עריכת תכנית לביטוח סיעודיבתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) ו-42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

כללי

פוליסה לביטוח סיעודי נועדה לתת תמיכה כלכלית לאדם הנמצא במצב סיעוד, בו הוא אינו יכול לבצע פעולות יומיות חיוניות או הזקוק להשגחה. הרוב המכריע של המקרים הסיעודיים מתרחש בגיל הזקנה, לאחר גיל 75. לפיכך, עלות הסיכון של ביטוח סיעודי בגיל מבוגר גבוהה בהרבה מעלות הסיכון של ביטוח דומה בגיל צעיר, וזאת במקביל לכך שההסתברות להפוך לסיעודי עולה בגיל מבוגר. על כן, יש להתייחס אל פוליסה לביטוח סיעודי (פרט או קבוצתי) כאל מוצר לטווח ארוך, כך שיהיה זמין למבוטחים שרכשו אותו בגיל צעיר גם בהגיעם לגיל מבוגר.

כמו כן, חשוב להבטיח כי הגדרת מקרה הביטוח בפוליסה לביטוח סיעודי תקנה כיסוי ביטוחי סיעודי סביר.

להלן הוראות לעניין תכניות לביטוח סיעודי. הוראות אלה מתייחסות, בין היתר, לתנאי הכיסוי הביטוחי המינימלי בתכנית לביטוח סיעודי (פרט או קבוצתית), לאופן מכירת פוליסה לביטוח סיעודי, וכן לעקרונות הנוגעים לפרמיה בתכנית לביטוח סיעודי.

יובהר כי תכנית לביטוח סיעודי או שינוי בתכנית כאמור שאינם עומדים בהוראות המפורטות בחוזר זה, הינם תכנית או שינוי שהמפקח מתנגד להם, ועל כן יראו בהם כתכנית ביטוח או שינוי בתכנית ביטוח, לפי הענין, שהונהגו בניגוד להוראות סעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א)-1981, למעט אם אושרו מראש ובכתב בידי המפקח על הביטוח.1. הגדרות

בחוזר זה -

"ערך מסולק" - סכום הביטוח שבתוקף לאחר הפסקת תשלומי הפרמיה, הנגזר מהרזרבה שנצברה למבוטח מסוים;

"ערך פדיון" - סכום כספי שהמבוטח זכאי לו בעת ביטול הפוליסה, הנגזר מהרזרבה שנצברה לזכותו באותו מועד;

"פעולות ADL"- פעולות יומיומיות (Activities of Daily Living), כמפורט בסעיף 2א';

"פרמיה מוגדלת" - פרמיה המשתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, כאשר שיעור השינוי בפרמיה בין שנים עוקבות אינו עולה על 4%, טרם הצמדתה למדד;

"פרמיה קבועה" - פרמיה שאינה משתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, למעט שינוי הנובע מהצמדתה למדד;

"קופת חולים" - כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

"תקופתתשלום תגמולי הביטוח" - מספר השנים שנקבע בפוליסה לתשלום תגמולי ביטוח.2. הגדרת מקרה ביטוח

מקרה ביטוח יוגדר על פי הסטנדרטים המינימאליים שבסעיף זה. מבטח רשאי להציג גם שיטות אחרות לקביעת הזכאות למקרה הביטוח ובלבד שקיבל לכך את אישור המפקח מראש ובכתב. מקרה הביטוח יוגדר כקרות אחד משני האירועים הבאים לפחות:

א. מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה), של לפחות Xמתוך 6 הפעולות הבאות:

1. לקום ולשכב: יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ו/או לקום מכסא, כולל ביצוע פעולה זו מכסא גלגלים ו/או ממיטה.

2. להתלבש ולהתפשט:יכולתו העצמאית של מבוטח ללבוש ו/או לפשוט פריטי לבוש מכל סוג ובכלל
29 בינואר 2013 חוזר דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים - טיוטה
י"ח בשבט התשע"ג
29 בינואר 2013
שה. 2013-1530


לכבוד
מנהלי הגופים המוסדיים


הנדון: חוזר דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים - טיוטה

מצ"ב להערותיכם טיוטת חוזר דוח שנתי בדבר קיום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים (להלן – 'טיוטת החוזר').
לאור כוונת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון להחליף את הדוח בדבר קיום הוראות הדין (להלן – 'ח.ק 15 לשעבר') בדוח המוצע בטיוטת החוזר החל מהדיווח בגין שנת 2012, אין צורך, בשלב זה, לדווח את ח.ק 15 על ידי חברות מנהלות עבור קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולן.
נבקש לקבל את הערותיכם לטיוטת החוזר לא יאוחר מיום 28 בפברואר 2013.
שירות ללקוחות סוכנים ויועצים פנסיוניים
חוזר סוכנים ויועצים 2012-10-4 שירות ללקוחות סוכנים ויועצים פנסיוניים בעל רישיון נדרש לתת ללקוח שירות מקיף וכולל בכל ענין..
ייפוי כוח לבעל רישיון שיווק או ייעוץ פנסיוני
חוק הייעוץ הפנסיוני מסמיך בעלי רישיון לבצע פעולות מסוימות בעבור לקוח בכפוף לקבלת הסכמתו. בפרט, באפשרות בעל רישיון לבקש מגופים מוסדיים מידע אודות מוצרים פנסיוניים המנוהלים עבור לקוח, להעביר מידע אודות לקוח לגופים מוסדיים ולהעביר בקשות של לקוח לגופים מוסדיים לשם הצטרפות למוצר פנסיוני ולביצוע פעולות בו.
כיום, קיימים נוסחים שונים של ייפויי כוח, השונים זה מזה בהיקף הדרישות הקבועות בהן ובמהותן. ריבוי נוסחים של ייפוי כוח מקשה על תקשורת סדירה ויעילה בין בעלי רישיון לבין גופים מוסדיים.
חוזר זה קובע מבנה אחיד לטופס ייפוי כוח, באמצעותו יוכל לקוח לייפות את כוחו של בעל רישיון שיווק או ייעוץ פנסיוני לקבל מידע אודות החיסכון הפנסיוני המנוהל עבורו בגוף מוסדי
האוצר שוקל נסיגה ממסקנות בכר
האם חברי הכנסת הצעירים יבחנו מחדש את שוק ההון והעתיד הפנסיוני הצפוי להם בהעדר ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי- לקריא מעמרו של דני טל
העלת גיל פריש לגיל 68
נבחנת האפשרות להצעה של האוצר במסגרת חוק ההסדרים לשנים הקרובות לקביעת איחוד גיל הפרישה לגברים ולנשים והעמדתו על גיל 68 .
יועצים פנסיוניים רבים וגם חלק מנבחרי הציבור וביניהם יו"ר מפלגת ח"כ שלי יחימוביץ המתנגדים כליל לחוק ההסדרים בטענה כי הינו מהווה פגיעה במעמד הביניים...
יעוץ פנסיוני
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מתן יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית- עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.
ייעוץ פנסיוני מקצועי
רישיון ל"ייעוץ פנסיוני"- מאפשר יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון הפנסיוני, כשכיר, עצמאי או בעל שליטה, באמצעות מוצר ביטוחי או פנסיוני שאין לנותן הייעוץ עמלה ממנו.
דוחת פנסיוניים ברורים
פרופסור שריג עודד - הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במ. האוצר, פרסם טיוטת הנחיות למבנה הדוחות השנתיים שיידרשו הגופים הפנסיוניים לספק בידי לקוחותיהם ושואף לשפר את המודעות של הציבור לחיסכון מושכל ופניה לייעוץ פנסיוני מקצועי ובלתי מוטה.
תקנות צפויות בחיסכון פנסיוני
אם בעבר יהגו העוסקים בייעוץ פנסיוני להשתמש במושגים של "זיכוי" וניכוי", הרי שמעתה ההטבה להפקדות לביטוח פנסיוני תינתן הן בגין שכר עד תקרה חדשה נמוכה מכיום, תינתן לסכום הפקדה שלא יעלה על ..
מה לדעתך סוג יעוץ הריווחי ביותר ביחס עלות תועלת?


לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך
כמה צריך להפריש לפנסיה וכמה לביטוח?

 

  חלק א' – עולם הביטוח והחיסכון הפנסיוני.

 

א."מהו ביטוח" ?

אנחנו משלמים מדי חודש לחברת הביטוח כדי לקבל את ה"זכות" להשתמש בכסף שלהם במידה וקרה

לנו משהו שסיכמנו עליו. 

אבל, רוב הסיכויים שהמקרה לא יקרה – הסתברות לקרות מקרה ביטוח "קלאסי" בשנות הביטוח בפוליסה

נמוכה מהאפשרות שנגיע לגיל פנסיה ונחיה חיים ארוכים בהם נזדקק בוודאי לכסף רב מידי חודש ולאורך

 שנים,

איך אנחנו יודעים זאת?  - פשוט מכך שבמצב שונה חברות הביטוח היו פושטות רגל. הן יודעות לחשב

היטב את הסיכונים ולתמחר בהתאם את הפרמיות.

לכאורה זה אומר שאנחנו משלמים לחינם, אבל זה כמובן לא מדויק... ולכן חשוב לתכנן נכון מהו הסכום

שאנו מוכנים לשלם מידי חודש לביטוח קלאסי ומה יוותר לתשלום לחיסכון שהינו בעצם "ביטוח נגד עוני"

לאחר הפרישה ולאורך תוחלת החיים הצפויה לנו.

 

ב. כמה באמת עולה לנו הביטוח:

סוכן הביטוח מגיע לביתנו, לא מעונב, ומציע לנו עסקה מאוד זולה לכאורה של סה"כ 100 שקלים,

וזה המחיר שאותו אנחנו אח"כ זוכרים כעלות הביטוח. בפועל, מדובר בסכום המשולם מדי חודש, במשך

 עשרות שנים, צמוד למדד ובנוסף לכך, עמוק בתוף הפוליסה מתחבאת לה טבלת השתנות הפרמיות.

השתנות כזו עבור פרמיה של 100 שקלים עשויה בחלק מהמקרים לעלות עם השנים עד פי 80 !!  ברור

שלא נגיע למצב הזה בפועל של תשלום 8000 ₪ פרמיה בחודש, וכבר הרבה לפני כן, כאשר

התשלומים מתחילים להכביד לנו על כרטיס האשראי, אנחנו פונים לסוכן הביטוח בשאלה: "הביטוח לא

 עלה לנו בזמנו רק 100 שקלים?? " והוא משיב שיש הצמדה למדד, ואם הוא יותר הגון אולי גם יסביר

על השתנות הפרמיה כל שנה, 3 או 5 שנים, אבל אנחנו מהלחץ של התשלום במקרים רבים נבטל את

הפוליסה. לא בטוח שעשינו את הפעולה הנכונה, אבל התוצאה: שילמנו שנים רבות הרבה מאוד כסף

לחברת הביטוח, ודווקא בגיל מבוגר יותר, כשהסיכון למקרה ביטוח גבוהה יחסית, נשארנו ללא הביטוח. 

 

כדי לקבל משמעות מלאה ואמיתית של עלות ה 100 שקלים הללו:

 

נניח שאנחנו משלמים זאת רק ל 20 שנה, לא לכל החיים כפי שבפועל עושים עם ביטוחים רבים,

והפרמיה משתנית רק פי 4 במהלך הזמן הזה, הרי שאם היינו שמים את זה בתוכנית סולידית נושאת

ריבית של 3.5%,  היינו מקבלים חסכון של 155 אלף שקל!!

 

המספרים הללו ממש לא דמיוניים.

 

פתאום אנחנו מבינים שהעסקה הזאת לא הייתה של 100 שקלים אלא של 155 אלף שקלים!

גם הסוכן עצמו לא תמיד מבין למה עבור עסקה של 100 ₪, הוא קיבל תגמול של 5000 ₪ מחברת הביטוח.

החברה יודעת כמובן את השווי האמיתי של העסקה עבורה...

לפעמים אנחנו אפילו לא מרגישים בכרטיס האשראי את השתנות הפרמיה. איך זה קורה?:

בתוכניות ביטוח פנסיוניות – שמעורב בהן גם חסכון וגם ביטוח יחד כ"עסקת חבילה", שם אנחנו משלמים סכום

 קבוע פחות או יותר, אחוז קבוע מהשכר. נניח שמפרישים כל חודש 1000 ₪ מהשכר, כשאנחנו צעירים יחסית

הכסף מתחלק 100 ₪ לביטוחים (חיים, אובדן כושר עבודה) ו 900 ₪ לחיסכון, לאחר מכן הביטוח עולה

ל 200 ₪ והחיסכון יורד ל 800 ₪, עד שלאחר 30 שנה עלויות הביטוחים יכולות לעלות על גודל ההפרשה

החודשית, ואז עלות הביטוח נלקחת מהצבירה הקיימת. אנחנו מדי חודש כאילו מפקידים כסף לחסכון לפנסיה,

ובפועל אנחנו מקטינים לעצמנו את החיסכון!!

 

מטרת כל ההסבר הזה: שנבין שיש לתת כבוד לכל 10 או 100 שקלים שאנחנו משלמים על ביטוח

ולבדוק את נחיצות הביטוח (כלומר אי-האפשרות להתמודד כלכלית עם האירוע הביטוחי מול העלות

 והפגיעה בחיסכון).

אם אני משלם 100 שקלים כדי לבטח טלוויזיית LED שעלותה 10,000 שקלים, הרי שזה נראה לי סביר,

אבל אם אני מבין שאני משלם ב 20 שנה הבאות למעשה 155 אלף שקלים עבור אותה הטלוויזיה,

אז ברור שכדאי לי לקחת סיכון, ולא לבטח את הטלוויזיה., ואם היא תשבר אז אקנה חדשה ב 36 תשלומים,

אבל לפחות לא שילמתי הון לביטוחים.

 

ג. תקופת השתכרות למול צורכי פרישה:

 

החיים מתחלקים ל 3 תקופות עיקריות: ילדות/נערות – ללא השתכרות, לאחר מכן תקופת הבגרות-

תקופת ההשתכרות, ולאחר מכן תקופת הפרישה- שוב ללא השתכרות, תקופה שהולכת ומתארכת עם השנים,

לאור העלייה בתוחלת החיים. לכן, שנות ההשתכרות אמורות לאפשר לנו לחסוך די כסף לתקופה ההולכת

ומתארכת של שנות הפרישה, אלא אם כן אנחנו מתכוונים לחיות על קצבאות הזקנה. המגמה הברורה

כיום בעולם היא של הורדת קצבאות הזקנה פשוט מכיוון שהמדינות לא יכולות לעמוד בזה כלכלית לאור

 העלייה בתוחלת החיים. האחריות נופלת לכן על באזרח  ועליו למקסם את חסכונותיו לטובת גיל הפרישה.

בנוסף, מעבר לכסף שאנחנו צריכים להפריש בתקופת ההשתכרות לטובת החיסכון, אנחנו צריכים גם

להפריש כסף לטובת רכישת ביטוח לשמירה על רמת החיים גם במקרי קטסטרופה כגון אובדן כושר עבודה,

 צורך במימון של תרופה יקרה שנמצאת מחוץ לסל הבריאות וכד'.

 

אנחנו רוצים לבטח הכול, אבל הבעיה שזה עולה הרבה כסף, ואנחנו צריכים כאמור לחסוך ככל יכולנו למקרה

 הביטוח בעל ההסתברות הגבוה ביותר שבו לא יקרה לנו כלום עד גיל הפרישה, ונחיה חיים ארוכים ובריאים,

ולזה נזדקק להרבה מאוד כסף.

ברור לנו שאנחנו צריכים לבטח עצמנו, אבל כדי לחסוך ככל שניתן בעלויות הביטוח, זה צריך להיעשות עבור

רמת החיים המינימאלית שאותה אנחנו נוכל להרשות לעצמנו בעת קרות מקרה ביטוח כלשהו.

 

ד. "רשת ביטחון"

 

בואו  ננסה יחד להבין מהי אותה רמת חיים מינימאלית "רשת ביטחון"  עבורכם, שאותה חייבים לבטח.

כדי שיהיה קל יותר להבין את הכוונה, ניקח את הדוגמה הבאה:

אני טס מדי חודש לכנס מקצועי במינכן. אני מזמין כל פעם מראש מלון ברמת 5 כוכבים, 5 דקות הליכה מהכנס,

כדי שאוכל לסחוב בקלות את כל הפרוספקטים שמחלקים שם תמיד. אני יודע שעד היום הכול דפק כמו שעון,

אבל שמעתי, שאצל מישהו אחר הוא כשהוא הגיע לדלפק במלון, ולמרות שהזמין הכול באופן מסודר מראש,

 הייתה תקלה ואין חדר עבורו. במקרה כזה, נשאל את עצמנו מהו רף הפתרון הנמוך ביותר המקובל עלינו

– יש כאלו שיגידו שאין להם בעיה לישון עם ההומלסים בתחנת הרכבת, אבל הרוב יעדיפו רף בטחון גבוהה יותר,

מלון 3 כוכבים, וכד'.

סוכן הביטוח יציע למקרים כאלה ביטוח שעלותו 40 יורו, אותם אשלם כל חודש לפני כל נסיעה,

ואז אם קרה אותו מקרה, שהסבירות שיקרה מאוד נמוכה, אז אני מרים טלפון, מגיעה מונית תוך 10 דקות

ולוקחת אותי למלון ברמה זהה של 5 כוכבים, ובמרחק זהה של 5 דקות הליכה מהכנס, מתוך מלאי החירום

של החדרים שמשוריינים לחברת הביטוח.

 

הלקוח מחליט לקנות את הביטוח הזה, או שמחליט לוותר עליו, אבל הוא לא יודע לשאול השאלה הבאה:

האם יש ביטוח זול מזה, ומה ההבדל?  - אז מתברר שיש ביטוח שעלותו חצי - 20 יורו, וההבדל הוא

שהמונית לא מגיעה תוך 10 דקות אלא תוך חצי שעה, המלון הוא 4 כוכבים, והמרחק הוא 20 דקות הליכה מהכנס.

ואז, אנחנו נשאל את אותו הלקוח, האם זה אכן רף הביטחון המינימאלי עבורו, עבור אותו המקרה שסביר

שלא יקרה כלל. ואז יתכן שניתן לרכוש עבורו ביטוח עוד יותר זול, בעלות של 5 יורו, כאשר אין מונית, אלא

הוא צריך להגיע לבדו למלון 3 כוכבים, הנמצא 2 תחנות מטרו ממקום הכנס.

ואז, אם אותו מלון 3 כוכבים הוא אכן פתרון מבחינתי לאותו המקרה הנדיר שסביר שלא יקרה, 

הרי שחסכנו כאן 35 יורו, שכפי שכבר הבנתם הוא כ 155 אלף ₪ לאורך 20 שנה.

לכן, מטרת חלק מהשאלות בשאלון תהיה לנסות ולהבין מהי אותה רמת הביטחון המינימאלית אותה אתם

רוצים לבטח (ומוכנים לשלם תמורת הבטחתה).

 

ה. רמת חיים מינימאלית

 

אם כיום רמת ההוצאות החודשית היא XXX ₪, שזה מלון ה 5 כוכבים לפי הדוגמא שלנו, מהי רמת ההוצאות

החודשית המינימאלית בה תהיו מוכנים לחיות, במידה ויקרה מקרה עצוב כלשהו? מהו מלון ה 3 כוכבים שלכם ?

שעבור ההבטחה הזו, אתם מוכנים לשלם כל החיים לחברת הביטוח, למרות שזה כאילו בחינם,

כי רוב הסיכויים שזה לא יקרה.

נציין כי לא סביר שרמת החיים במקרה כזה בה תבחר זהה לרמת החיים כיום מכיוון שכיום תאלץ לשלם לביטוחים סכומים

לא מבוטלים ולרדת ברמת חיים נוכחית או לפגוע באפשרויות החיסכון. 

מהי רמת החיים המינימאלית ביותר בה אתם מוכנים לחיות במקרה כזה?      

____ ₪.

(קחו בחשבון כי הבטחה לרמת חיים הינה בעלות חודשית כיום)

ו. יעד לפרישה

מהי רמת החיים/ההוצאה המינימאלית עבור גיל הפרישה? שוב, מדובר ביעד רחוק, אבל חשוב לנו

לדעת כבר כיום אם אנחנו בכיוון – יתכן שנוכל להגיד בדו"ח ללקוח שהוא הרבה מעבר ליעד שהציב,

אבל חשוב לנו לדעת מה הרף המינימאלי עבור גיל הפרישה.

 

יעד הפרישה שלכם המינימאלי (במונחי תקציב חודשי לרמת חיים )  הינו :   

 , ___ ₪.

 

(נציין כי לא סביר שרמת החיים בה תבחר זהה לרמת החיים כיום מכיוון שלשם כך  אתה תאלץ

לרדת ברמת חיים הנוכחית  עקב סכומים לא מבוטלים אותם לא תאלץ לחסוך לשמירה על רמת חיים גבוהה בפרישה). 

 

יכולת התמודדות מיקרי ביטוח

מכיוון שכאמור, ביטוח הינו מוצר יקר (סכום בלתי מוחזר המשולם לאורך שנים רבות),

חשוב לא לשלם בגין כיסויים עימם נוכל להתמודד בכוחות עצמנו.  מהו הסכום אותו תוכלו לדעתכם "לארגן"

במקרה מצוקה (הלוואה, שימוש בחסכונות, תמיכה משפחתית וכו' :  

 

            לא אוכל לגייס שום סכום, 

            50,000 ₪,         70,000 ₪, 
           100,000 ₪,          150,000 ₪,  

           200,000 ₪,        250,000 ₪,     יותר 

 

 

ז.עדפת רמת סיכון

ניתן כיום להנחות את חברות הביטוח ובתי ההשקעות כיצד לנהל את כספי החיסכון שלנו לגיל הפרישה.

באיזה מסלול- עם איזו רמת סיכון לשים את הכסף שלנו. מרבית האנשים שמים את הכסף במסלול

הבסיסי/ברירת המחדל/המסלול הכללי, ואין להם מושג מהי רמת הסיכון בה נמצא הכסף שלהם, ו

לעיתים זה סותר לחלוטין את העדפותיהם.

 

רקע קצר על שוק ההון: בארה"ב במהלך 200 שנה אחרונות, שוק ההון הביס כל אפיק השקעה אחר,

על אף כל העליות והמורדות בו. גם בישראל, למרות שמדובר בטווח זמן קצר יותר, שוק ההון ניצח כל אפיק אחר.

 אבל, חשוב להדגיש שמדובר בעבר, ואי אפשר להיות בטוחים שכך יהיה גם בעתיד.

 

יועצי ההשקעות אינם נביאים. עדיין, רוב האנשים מתבססים על נתוני העבר ומעריכים שיש מקום חשוב

 

לשוק ההון בחסכונותיהם, ואז ישנן מס' אסטרטגיות השקעה מקובלות:

האחת, שידועה גם בכינוי "המודל הצ'יליאני" - התאמת מידת הסיכון לגיל החוסך.

ככל שצעירים יותר, כך נשקיע יותר בשוק ההון כי יש לנו מספיק שנים לתקן הפסדים אם יגרמו,

ונקטין החשיפה עם הגיל.

מודל אחר, יגיד שאין כל כך טעם לסכן הרבה בגיל צעיר כי אז הצבירות קטנות, וגם אם נשיג תשואות גבוהות

עדיין הסכומים לא יהיו משמעותיים, ואולי כדאי להגדיל הסיכון דווקא בגיל מאוחר יותר

גישה שלישית תגיד שמה שחשוב הוא טווח השנים מגיל הפרישה, כאשר עד נניח 5-7 שנים לגיל הפרישה

ניתן לסכן הרבה בשוק ההון, כי יש די זמן לתיקוני הפסדים, ואז לעבור למסלול סולידי יותר.

 

האפשרויות הן כאלה:

 

  אינני יודע מעדיף ברירת מחדל שנקבעה עפ"י משרד האוצר.
  אני מעוניין בהשקעה של עד 10% מכספי החיסכון במכשירים מסוכנים. 
  אני מעוניין בהשקעה של עד 30% מכספי החיסכון במכשירים מסוכנים. 

  אני מעוניין בהשקעה של עד 50% מכספי החיסכון במכשירים מסוכנים. 
  אני מעוניין בהשקעה של מעל 50% מכספי החיסכון במכשירים מסוכנים.

 

יש לשים לב ש"עד", הכוונה לכך שמנהל ההשקעות יכול להחזיק הרבה פחות מניות אם מעריך שהשוק

מסוכן מדי. מדובר על רמת הסיכון המקסימאלית המותרת לו.

כמו כן, יש לזכור שזה ניתן לעדכון בכל רגע.

 

נא לסמן את רמת הסיכון המבוקשת.

 

ח.העדפת בדבר גיל פרישה ושנות עבודה.

 

 

עקב התארכות תוחלת  החיים, הצורך בחיסכון רב יותר וכן עקב האמונה כי אדם עסוק/עובד חי חיים

בריאים יותר הן בהיבט הגופני והן בהיבט הנפשי. בוחרים רבים באפשרות לעבוד גם לאחר גיל הפרישה

 שנקבע בחוק.

נא ציינו לכם את העדפתכם בנושא זה (רק במידה ונבחרה אופציה של פרישה מאוחרת מגיל הפרישה החוקי )  :

 

אב-        מעדיף/ה לפרוש בגיל הפרישה        או       בשלב זה מעדיף לפרוש בגיל______

 

ב/ז-        מעדיף/ה לפרוש בגיל הפרישה       או        בשלב זה מעדיף לפרוש בגיל______

 

להמשך דרך עמוד מרכז כל אחד יכול!

 

 

 

 

*
*
*
*
checked

 

 

 

 

 

צור קשר


בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל