חדשות

עצור
יעוץ פנסיוני
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מאפשרת לך ביטול הפסדים במאות אלפי שקלים, צלצל עכשיו וקבל אחריות לרווח מימימלי של 118,000 ש"ח בבדיקת תשלומים לחברות ביטוח וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
זכויות רטרואקטיביות לגרושים
בעקבות חקיקה החדשה, יוכלו בני זוג פרודים אשר במהלך חייהם המשותפים לא צברו בעצמם סכומים פנסיוניים בתוכניות פנסיוניות שלהם, לקבל סכומים ולממש זכויות גם באופן רטרואקטיבי שנצברו בחסכון בן זוגם לשעבר וללא אפשרות טענת התיישנות .לקבל מהחברה מנהלת (של הגוף הפנסיוני(, יישום בפועל של העברת זכויותיו שנקבעו בהסכם הגרושין ובפס"ק הדין שנקבע.
א.ה מכפר סבא
כתוצאה מהפחתת עלויות הרווחתי 246,000 ש"ח וגם משפחתי מבוטחת כהלכה
סיפורים מהחיים-וייעוץ פנסיוני
שלומית ביטחה את עצמה על אובדן כושר בסך של 14,000 ₪ לחודש, ולצורך כך שילמה תמורת כמה פוליסות לכמה חברות ביטוח. מניתוח הביטוח שלה עלה כי על פי חוק היא ממילא לא תהיה זכאית ליותר מ–4,700 שקלים לחודש, בשל גובה המשכורת שלה. את כל יתר ההפרשים המיותרים היא שילמה סתם!
( כ- 275 ₪ מיותרים לחודש שערכם במידה והיתה חוסכת אותם כ- 130,000 ₪ !!! )
א.מ. ממושב במרכז
התאמת הכיסויים לצרכים וטיפול בכספי החסכון הניבו למשפחתי רווח של 496,000 ש"ח,תודה.
ב.ע מישוב במרכז
418,000 ש"ח היוו רווח ראוי להשקעה של 5330 ש"ח ושעתיים וחצי .
ב.י מחיפה
היום ברור לנו שהשקעה של 1650 שח בייעוץ ביטוחי בריאות וסיעוד היתה כדאית ביותר, בעיקר לנוכח העובדה שאנו מבוטחים היום הלכה וגם חסכנו 92,000 שח בפרמיות מיותרות לאורך השנים.
א. י מנתניה
לדני היקר! בזכותכך ובזכות עיקשותך ויושרך,ניצלנו מחרפה..כשפנינו אליך כשבועיים לפני הפציעה בתאונה, ברוך השם שבזכותך לא נזקקנו לאיש ,המשך בשליחות זו.
ייעוץ פנסיוני פורשור
רק בפורשור תוכלו לקבל את שירות הניתוח ביטוח שיבטיח שתשלמו רק הסכומים המתאימים ולא "תורמים" לחברות הביטוח על לא כלום! יבטיח שהפוליסות שקניתם תתאמנה לצרכים שלכם ותקפות, כלומר, ברות מימוש בעת הצורך! יבטיח שאתם מקבלים ייעוץ ביטוחי ופנסיוני חוצה חברות – נקי מהסדרים ושיתופי פעולה ובלתי תלוי בעמלות! אנחנו נשווה בשבילכם בין כל המוצרים בשוק ונבחר בעבורכם את המוצר שמתאים לכם ביותר! (לכם ולא לסוכני הביטוח שלכם...)
ניתוח ביטוח חיים
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מתן יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית- עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.
א.א. מקיבוץ בצפון
תודה על הפסקת תשלום עבור כפילויות ותשלום בגין ביטוח ללא תוקף שחסכו לי 369,000 ש"ח אותם אחסוך לפנסיה שלי.
דמי העמילות שישולמו לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר ככל שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו גבוהים יותר
עקב מספר פניות שהופנו לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נבחנו לאחרונה מספר חוזים של גופים מוסדיים עם בעלי רישיון, ונמצא כי גופים מוסדיים נוהגים לשלם לבעלי רישיון (ייעוץ ושיווק פנסיוני)דמי עמילות שנגזרים מדמי הניהול שמשלם העמית או המבוטח. בהתאם לחוזים אלה, דמי העמילות שישולמו לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר ככל שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו גבוהים יותר
תודה...
אופיר ודני
נפגשנו לראשונה באפריל 2008 עקב רצוננו לבדוק את תוכניות הפנסיה שלנו. מהרגע הראשון נתקלנו במערכת רצינית, מקצועית וביחד עם זאת קשובה וסבלנית. הרושם הראשוני לא הכזיב. מצאתם פתרון יצירתי לשדרוג התוכנית הפנסיונית ובעזרתכם גם יישרנו קו בביטוחי בריאות וסיעוד מותאמים עבורנו. די מהר הבנו את חשיבות המעקב והווידוי של ביצוע ההמלצות והחלטנו למסד את הקשר, היינו, ועדיין, נודניקים לא קטנים, מתעקשים להבין כל דבר ומקבלים תשובות. אפילו סוכן הביטוח שלנו כבר אומר: "תעבירו ליועץ לאישור ולאחר מכן נבצע".
מעבר לחיסכון הכספי זכינו גם בשקט נפשי ועל כך תודתנו.
"אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד.." ,נעמי שמר.
תודה רבה
אביבית ובני

תודה
הבעת תודה והערכה.
ברצוני למסור לכל צוות חברת פורשור יועצים את הערכתי הרבה על המאמץ והזמן שהושקע בהכנת הדו"ח
אין ספק שסללתם בפניי דרך חדשה מבלי לפגוע בכיסוי הביטוחי לי ולמשפחתי.
מיקצועיותכם עוזרת לחסוך סכומי כסף לא מבוטלים ומחזירה את הביטחון לתא המשפחתי ללא חשש.
ושוב תודה למנכ"ל דני, לאופיר וכל צוות המשרד כולל המזכירות תודה רבה מכל הלב. יהודה.ה

המפקח על הביטוח קובע
פרופ' שריג הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, פרסם הבהרה בה הוא מחייב את הגופים להעביר מידע כולל על הלקוח ליועץ פנסיוני בעל רישיון גם במקרים בהם נמסר רק שמו ומספר תעודות הזהות של הלקוח לגביו מבוקש המידע.

שריג מבקש לחייב את הגופים למסור מידע מלא על הלקוח גם אם הבקשה אינה כוללת פרטים בדבר המוצר המסוים המנוהל עבור הלקוח.
איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני - הבהרה
חל איסור על גוף מוסדי או על מי מטעמו לתת טובת הנאה בין במישרין ובין בעקיפין, מלבד עמלת הפצה (להלן - "הטבה"), ליועץ פנסיוני לרבות לגורם אשר לו השפעה על מערך הייעוץ הפנסיוני של תאגיד שקבל רישיון יועץ פנסיוני (להלן - "יועץ פנסיוני"). מתן הטבה כאמור אסור, בין אם ההטבה אינה מותנית בפעילות מסוימת של מקבל ההטבה (לדוגמה, הטבה אחידה בגובה דמי ניהול), וקל וחומר אם היא מותנית בפעילות או בתוצאה מסוימת מצד מקבל ההטבה (לדוגמה, הצטיינות בשיווק).
חוזר בנושא ביטוח סיעויד 2012


י"ז באדר התשע"ב
11 במרץ 2012חוזר ביטוח 2012-1-1
סיווג: בריאות

עריכת תכנית לביטוח סיעודיבתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) ו-42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

כללי

פוליסה לביטוח סיעודי נועדה לתת תמיכה כלכלית לאדם הנמצא במצב סיעוד, בו הוא אינו יכול לבצע פעולות יומיות חיוניות או הזקוק להשגחה. הרוב המכריע של המקרים הסיעודיים מתרחש בגיל הזקנה, לאחר גיל 75. לפיכך, עלות הסיכון של ביטוח סיעודי בגיל מבוגר גבוהה בהרבה מעלות הסיכון של ביטוח דומה בגיל צעיר, וזאת במקביל לכך שההסתברות להפוך לסיעודי עולה בגיל מבוגר. על כן, יש להתייחס אל פוליסה לביטוח סיעודי (פרט או קבוצתי) כאל מוצר לטווח ארוך, כך שיהיה זמין למבוטחים שרכשו אותו בגיל צעיר גם בהגיעם לגיל מבוגר.

כמו כן, חשוב להבטיח כי הגדרת מקרה הביטוח בפוליסה לביטוח סיעודי תקנה כיסוי ביטוחי סיעודי סביר.

להלן הוראות לעניין תכניות לביטוח סיעודי. הוראות אלה מתייחסות, בין היתר, לתנאי הכיסוי הביטוחי המינימלי בתכנית לביטוח סיעודי (פרט או קבוצתית), לאופן מכירת פוליסה לביטוח סיעודי, וכן לעקרונות הנוגעים לפרמיה בתכנית לביטוח סיעודי.

יובהר כי תכנית לביטוח סיעודי או שינוי בתכנית כאמור שאינם עומדים בהוראות המפורטות בחוזר זה, הינם תכנית או שינוי שהמפקח מתנגד להם, ועל כן יראו בהם כתכנית ביטוח או שינוי בתכנית ביטוח, לפי הענין, שהונהגו בניגוד להוראות סעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א)-1981, למעט אם אושרו מראש ובכתב בידי המפקח על הביטוח.1. הגדרות

בחוזר זה -

"ערך מסולק" - סכום הביטוח שבתוקף לאחר הפסקת תשלומי הפרמיה, הנגזר מהרזרבה שנצברה למבוטח מסוים;

"ערך פדיון" - סכום כספי שהמבוטח זכאי לו בעת ביטול הפוליסה, הנגזר מהרזרבה שנצברה לזכותו באותו מועד;

"פעולות ADL"- פעולות יומיומיות (Activities of Daily Living), כמפורט בסעיף 2א';

"פרמיה מוגדלת" - פרמיה המשתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, כאשר שיעור השינוי בפרמיה בין שנים עוקבות אינו עולה על 4%, טרם הצמדתה למדד;

"פרמיה קבועה" - פרמיה שאינה משתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, למעט שינוי הנובע מהצמדתה למדד;

"קופת חולים" - כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

"תקופתתשלום תגמולי הביטוח" - מספר השנים שנקבע בפוליסה לתשלום תגמולי ביטוח.2. הגדרת מקרה ביטוח

מקרה ביטוח יוגדר על פי הסטנדרטים המינימאליים שבסעיף זה. מבטח רשאי להציג גם שיטות אחרות לקביעת הזכאות למקרה הביטוח ובלבד שקיבל לכך את אישור המפקח מראש ובכתב. מקרה הביטוח יוגדר כקרות אחד משני האירועים הבאים לפחות:

א. מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה), של לפחות Xמתוך 6 הפעולות הבאות:

1. לקום ולשכב: יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ו/או לקום מכסא, כולל ביצוע פעולה זו מכסא גלגלים ו/או ממיטה.

2. להתלבש ולהתפשט:יכולתו העצמאית של מבוטח ללבוש ו/או לפשוט פריטי לבוש מכל סוג ובכלל
29 בינואר 2013 חוזר דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים - טיוטה
י"ח בשבט התשע"ג
29 בינואר 2013
שה. 2013-1530


לכבוד
מנהלי הגופים המוסדיים


הנדון: חוזר דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים - טיוטה

מצ"ב להערותיכם טיוטת חוזר דוח שנתי בדבר קיום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים (להלן – 'טיוטת החוזר').
לאור כוונת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון להחליף את הדוח בדבר קיום הוראות הדין (להלן – 'ח.ק 15 לשעבר') בדוח המוצע בטיוטת החוזר החל מהדיווח בגין שנת 2012, אין צורך, בשלב זה, לדווח את ח.ק 15 על ידי חברות מנהלות עבור קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולן.
נבקש לקבל את הערותיכם לטיוטת החוזר לא יאוחר מיום 28 בפברואר 2013.
שירות ללקוחות סוכנים ויועצים פנסיוניים
חוזר סוכנים ויועצים 2012-10-4 שירות ללקוחות סוכנים ויועצים פנסיוניים בעל רישיון נדרש לתת ללקוח שירות מקיף וכולל בכל ענין..
ייפוי כוח לבעל רישיון שיווק או ייעוץ פנסיוני
חוק הייעוץ הפנסיוני מסמיך בעלי רישיון לבצע פעולות מסוימות בעבור לקוח בכפוף לקבלת הסכמתו. בפרט, באפשרות בעל רישיון לבקש מגופים מוסדיים מידע אודות מוצרים פנסיוניים המנוהלים עבור לקוח, להעביר מידע אודות לקוח לגופים מוסדיים ולהעביר בקשות של לקוח לגופים מוסדיים לשם הצטרפות למוצר פנסיוני ולביצוע פעולות בו.
כיום, קיימים נוסחים שונים של ייפויי כוח, השונים זה מזה בהיקף הדרישות הקבועות בהן ובמהותן. ריבוי נוסחים של ייפוי כוח מקשה על תקשורת סדירה ויעילה בין בעלי רישיון לבין גופים מוסדיים.
חוזר זה קובע מבנה אחיד לטופס ייפוי כוח, באמצעותו יוכל לקוח לייפות את כוחו של בעל רישיון שיווק או ייעוץ פנסיוני לקבל מידע אודות החיסכון הפנסיוני המנוהל עבורו בגוף מוסדי
האוצר שוקל נסיגה ממסקנות בכר
האם חברי הכנסת הצעירים יבחנו מחדש את שוק ההון והעתיד הפנסיוני הצפוי להם בהעדר ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי- לקריא מעמרו של דני טל
העלת גיל פריש לגיל 68
נבחנת האפשרות להצעה של האוצר במסגרת חוק ההסדרים לשנים הקרובות לקביעת איחוד גיל הפרישה לגברים ולנשים והעמדתו על גיל 68 .
יועצים פנסיוניים רבים וגם חלק מנבחרי הציבור וביניהם יו"ר מפלגת ח"כ שלי יחימוביץ המתנגדים כליל לחוק ההסדרים בטענה כי הינו מהווה פגיעה במעמד הביניים...
יעוץ פנסיוני
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מתן יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית- עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.
ייעוץ פנסיוני מקצועי
רישיון ל"ייעוץ פנסיוני"- מאפשר יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון הפנסיוני, כשכיר, עצמאי או בעל שליטה, באמצעות מוצר ביטוחי או פנסיוני שאין לנותן הייעוץ עמלה ממנו.
דוחת פנסיוניים ברורים
פרופסור שריג עודד - הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במ. האוצר, פרסם טיוטת הנחיות למבנה הדוחות השנתיים שיידרשו הגופים הפנסיוניים לספק בידי לקוחותיהם ושואף לשפר את המודעות של הציבור לחיסכון מושכל ופניה לייעוץ פנסיוני מקצועי ובלתי מוטה.
תקנות צפויות בחיסכון פנסיוני
אם בעבר יהגו העוסקים בייעוץ פנסיוני להשתמש במושגים של "זיכוי" וניכוי", הרי שמעתה ההטבה להפקדות לביטוח פנסיוני תינתן הן בגין שכר עד תקרה חדשה נמוכה מכיום, תינתן לסכום הפקדה שלא יעלה על ..
מה לדעתך סוג יעוץ הריווחי ביותר ביחס עלות תועלת?


לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
ביטוחי ניתוחים (בחו"ל, בארץ, פרטי, ציבורי...)

 

 

 ביטוחי בריאות

 

 

א.מערכת בריאות פרטית מול ממלכתית

בדקו עם עצמכם האם הינכם שוללים שימוש במערכת בריאות פרטית ?               .

 

ב.ניתוחים פרטיים בארץ

 

ניתוחים שניתן לבצע אותם בארץ, וניתן לבצעם במסגרת מערכת הבריאות הממלכתית,

למשל ניתוח מעקפים או ניתוח פריצת דיסק וכדומה.

ניתוחים מסוג זה, שמבוצעים בעולם הפרטי, אינם עולים סכומים אסטרונומיים.

ניתוחים מורכבים בישראל בעלות של כ 70-80 אלף שקל .

 

חשוב להבין שיש 2 סוגי ביטוחים עבור עולם הניתוחים בישראל:

 

1.      ביטוח פרטי – עולה כ 100 ₪ לחודש בגיל צעיר 

      (בפרמיה משתנה, ועלות מצטברת ריאלית  כ- 155 אלף ב 20 שנה)

 

2.      "שירותי בריאות נוספים" (שב"ן) = "ביטוח משלים" של קופות החולים,

       שכולל עוד מגוון של נושאים ושאנחנו בכל מקרה נציין בחוות הדעת שמומלץ לרכוש אותו.


                  בשניהם ניתן לקבל כיסוי לניתוח פרטי בארץ.

 

בביטוח השב"ן ("מושלם" וכו') בקופ"ח קיים כיסוי לניתוחים פרטיים. הניתנים לביצוע במערכת הבריאות הציבורית,

 אך הביטוח מאפשר ביצועם באופן פרטי תוך בחירת המנתח והמרכז הרפואי בהשתתפות עצמית סבירה

של כ- 5-10% (בדר"כ כ- 300 עד 5000 ₪)  במידה ובחרתם באופציה זו.


ביטוח פרטי בנושא זה שעלותו ההתחלתית הנוספת לאדם במשפחה כ-100 ₪

 (בפרמיה משתנה ובמשמעות הוצאה כאמור בהסבר המקדים בעמוד זה. לדעת משרד האוצר ולדעתנו מדובר

 בתשלום כפל בהיקף של כ-80% על הביטוח בשב"ן (מושלם) ולכן הורה המפקח על נציגי חב' ביטוח לידע

אתכם הצרכנים בנושא זה.


אז מה ההבדל ביניהם?

ננתח זאת מנקודת הראות של סוכן הביטוח שבא למכור לכם את הביטוח הפרטי:

 

·         הוא יאמר: "בפרטי מקבלים אפשרות לבחור מנתח מתוך 100% מהרופאים בישראל, ואילו במשלים רק

      מתוך רשימה של כ 75% מהרופאים המנתחים". זה נכון, אבל לא מדויק. גם בכיסוי הפרטי יש רשימה,

      של כ 70% מהרופאים המנתחים בישראל, עבורם תקבלו כיסוי מלא של כל עלות הניתוח. לגבי היתר,

      אומנם ניתן לבחור אותם, אבל אז תצטרכו לשלם תוספת של ההפרש בין התעריף הרשום בחברת הביטוח

     עבור אותו הניתוח לבין התעריף שלוקח המנתח. הדבר נועד למנוע "קומבינה" בין המטופל למנתח של חלוקת

      כסף שמתקבל מחברת הביטוח.

 

·         "בביטוח המשלים של קופת החולים יש השתתפות עצמית". זה נכון, אבל מדובר בכ 5% מסכום הניתוח.

       סכום קטן יחסית, שוודאי ואינו מצדיק תשלום של כ 100 ₪ מדי חודש (פרמיה משתנה). כפי שאמרנו, צריך לזכור

       שגם בפרטי יש השתתפות עצמית, גדולה בהרבה, אם בוחרים במנתח שאינו ברשימה של חברת הביטוח.

 

·         "אם רכשתם ביטוח פרטי, ובחרתם שלא לנצל אותו ולבצע את הניתוח במסגרת הציבורית או בבית חולים פרטי

      באמצעות השב"ן, אז תקבלו "מתנה" – צ'ק של 50% מסכום עלות הניתוח". זה נכון, אבל לא מדויק. עבור ניתוח

      של 80 אלף, נצפה לקבל צ'ק של 40 אלף, אבל בפועל נקבל הרבה פחות, אולי כ 15 אלף. מפני שמדובר

      בעלות על פי שכר מנתח או טופס 17, ולא העלות הכללית של כל הניתוח. בנוסף, אנחנו כיועצים מתנגדים עקרונית

      לגישה הזו של עריכת ביטוח לצורך קבלת "מתנות", אם לא ננצל את הביטוח.

 

גם המפקח על הביטוח הבין שקיימת כפילות של לפחות 85% בין שני סוגי הביטוחים, והוציא חוזר בו הוא מחייב את חברות

הביטוח ליידע את המבוטחים על הכפילות הזו. בדו"ח השנתי, החברות אכן מציינות זאת, אבל באותיות קטנות, עמוק בתוך

 פרטי הדו"ח.

 

אנשים רבים נמשכים לביטוח הפרטי בגלל שהם חושבים שהם יקבלו את הניתוח במהירות גדולה יותר,

למרות שבפועל זה ממש לא נכון בהכרח ועשויות להתעורר בעיות של עיכובים (סבירים בדר"כ) בשני המנגנונים.

חלק מלקוחותינו סבורים שסכומים כאלה (עלות הניתוחים) לא מהווים קטסטרופה כלכלית מבחינתם, ולדעתם יחס

התשלום של  100 ₪ בחודש, שכזכור לכם הם כ 155 אלף במשך 20 שנה אינו מצדיק את רכישת הכיסוי.מעדיפים לנצל  

את האפשרות לעשות את הניתוחים הללו במסגרת המערכת הממלכתית, ואם בכל זאת ירצו דווקא כן לבחור בפרטית,

עדיין בטוחים  יוכלו לעמוד בבעלות הסבירה של ניתוח כזה גם באופן פרטי.

 

לאור כל זאת – האם אתם חושבים שיש לכם צורך בביטוח לניתוחים בישראל?    

 

האם ברצונכם לרכוש ביטוח לניתוחים פרטיים (הניתנים לביצוע בארץ) בנוסף לכיסוי ביטוח "המושלם"?           

 

 

ג.ניתוחים וטיפולים בחו"ל שלא ניתן לבצע בארץ

לצערנו, במסגרת הרפואה הציבורית מגבלות חמורות לביצוע השתלות ולעיתים אין מענה
לצורך בניתוח הניתן לביצוע  רק בחו"ל. עלות ניתוחים כאלה הינה יקרה בחו"ל ועשויה להגיע לעלות של

מאות אלפי דולרים!
חלק מחברות הביטוח מאפשרות ביטוח מוגבל בנושא השתלות וכיסוי סביר למימון                       
ניתוחים וטיפולים שאינם ניתנים לביצוע בארץ קיימים סוגי ניתוחים אותם לא ניתן לבצע בארץ,

אך ניתן לבצע אתם בחו"ל מסיבות טכניות שונות.

ביטח זה כולל בחובו גם כיסוי חלקי להשתלות המבוצעות בחו"ל עקב בעיית התורים הארוכים בנושא זה בארץ.

משום שאין מענה מלא בסל הבריאות בנושאים אלה, חלק מהציבור רוכש כיסוי ביטוחי בנושא זה,

 

עלות הביטוח בדר"כ (לשלושת הנושאים יחד: טיפולים, ניתוחים והשתלות)  הינה כ- 12 ₪ לבוגר

וכ- 6 ₪  לילד  - בפרמיות קבועות או שהשתנותן מתונה.

 

האם תרצה לשלם בגין ביטוח מסוג ניתוחים וטיפולים בחו"ל שאינם ניתנים לביצוע בארץ?                

 

 

ד.ניתוחים פרטיים בחו"ל שניתן לבצע בארץ אך הלקוח רוצה לבצע בחו"ל.

 

קיימים סוגי ניתוחים אותם ניתן לבצע בארץ, אך הלקוח היה מעוניין לבצע אתם בחו"ל מסיבות שונות.
עלות ניתוחים כאלה למרות האפשרות לבצעם בארץ הינה יקרה בחו"ל לכן חלק מהציבור רוכש כיסוי ביטוחי

בנושא זה , עלות הביטוח בדר"כ עשרות שקלים לאדם אך יש לשים לב לכך שקיימת בדר"כ  מגבלה הקושרת

 

את סכום השיפוי לעלות אותו ניתוח בישראל, לדוגמא:

במידה והניתוח בחול בעלות 200,000 ₪ ובישראל מחירו (בטופס 17 ) הינו 20,000 ₪ והביטוח מקנה שיפוי

של עד 200% , הרי הלקוח יקבל רק כ- 40,000 ₪ שהינם רק כ- 10,0000 $ מתוך הסכום הנחוץ ויצטרך

להשלים מכספו האיש סכומים לא מבוטלים שעשויים להוות בעיה בביצוע הניתוח.

 

האם תרצה לשלם בגין ביטוח מסוג ניתוחים בחו"ל שניתנים לביצוע גם בארץ?                     

 

(במסגרת המגבלות בכיוסי כמתואר)

 

ה.מחלות קשות

לעיתים אירוע בריאותי משמעותי עלול ליצור נזק כלכלי מעבר לטיפול רפואי או אובדן השתכרות.

לדוגמא: בעל עסק שחולה במשך מספר חודשים, למרות שמקבל את שכרו וגם את כל הטיפולים הדרושים

לו מביטוח או מסל הבריאות ,לעיתים  מתברר כי בזמן שנעדר מהעסק נוצר לו נזק כלכלי חודשי כמו למשל עקב

גניבת חלפים/ כסף ע"י עובדיו.

 

רשמו לפניכם האם במקרה מחלה קשה חו"ח יוצר נזק כלכלי חודשי לאחד מכם ומה היקפו החודשי המשוער:

 

לקוח "אב"  :_____________ ₪  לחודש,            ב/זוג : :_____________ ₪  לחודש, 

 

אנו במהלך ייעוץ פנסיוני נוהגים להכפיל את הסכום החודש פי 8 לצורף חישוב הצורך ההוני.

 

 

ו.תרופות שמחוץ לסל

 

בסל התרופות בישראל קיים מחסור חמור בכיסוי לתרופות חדישות מצילות חיים,

הכיסוי אינו קיים גם בביטוחים ה"משלימים" של קופ"ח.

עלות חודשית לתרופה מסוגים אלה עשויה להגיע גם לאלפי ועשרות אלפי שקלים בחודש אך בדר"כ

הצורך נפסק לאחר תקופה משום הצלחת או אי-הצלחת הטיפול. ביטוח פרטי מסוג זה מכסה בדר"כ כ95%

מעלות התרופות.

 

בחרו אחת מהאופציות המתאימה לכם:

  אינני מעוניין בביטוח פרטי מסוג זה
  אני מעוניין ביטוח מסוג זה לבני משפחתי ע"ס כ- 1 מיליון ₪ לאדם בעלות של כ- 10 ₪ לאדם 
  אני מעוניין ביטוח מסוג זה לבני משפחתי ע"ס מעל- 3 מיליון ₪ לאדם בעלות ממוצעת של כ- 35 ₪ לאדם  

 

 

 

 

ז.פיצוי לימי אשפוז

ימי אשפוז בבי"ח ציבורי אינם עולים כסף וביטוח ניתוחים מכיל כיסוי לעלות אשפוז.
למרות זאת, מציעים משווקי הביטוח פוליסות לפיצוי בגין ימי אשפוז המבטיחות סכום פיצוי של

מספר מאות ₪ בגין כל יום.
שימו לב, יש לבחון האם יש צורך כלל בכיסוי זה במעגל חייכם, להבין כי מדובר בפיצוי מוגבל רק במקרה אשפוז

מסוג "חירום", שהביטוח אינו מכסה מספר ימי אשפוז ראשונים (בדר" כ 4-5),

שאינו מכסה בדר"כ שהות ממושכת (בדר"כ מעל 30 יום) ושעלותו המשתנה הינה בדר"כ מספר עשרות ₪

לכל אדם במשפחה.

 

חשבו האם תרצו לשלם בגין ביטוח מסוג פיצוי בגין ימי אשפוז ?                                              

 

 

ח.חוות דעת מומחה

במסגרת ביטוחי משלימים של קופ"ח הינך מבוטח בנושא חוות דעת רפואית,

משמעות הכיסוי הינה כי במידה ותשלם באופן פרטי לרופא מומחה בגין פגישה /חוות דעת ,

תזוכה ע"י הביטוח על כ- 80% מהסכום ששילמת ועד מגבלה של כ-600 ₪ , כיסוי זה ניתן לניצול

במרבית קופ"ח כ-3 פעמים בשנה לפחות לכל אחד מבני המשפחה.

 

האם תרצה לשלם בנוסף גם  עבור ביטוח פרטי בנושא חוות דעת ?                                             

 

ט.טיפולים אלטרנטיביים ואמבולטוריים


(טיפול אַמְבּוּלָטוֹרי הינו טיפול הכולל ייעוץ או התערבות רפואית אחרת הניתנת למטופל בבית חולים/ מרפאה,

החולה משתחרר מהמתקן הרפואי באותו היום. בדיקות וטיפולים רפואיים למחלות, רפואה מונעת כולל ניתוחים קטנים

והליכים רפואיים אחרים כמו טיפולי שיניים, אבחונים וכו')

 

במסגרת ביטוחי משלימים של קופ"ח הינך מבוטח בנושא טיפולים אלטרנטיביים (כגון: שיאצו, דיקור סיני, פסיכולוגי),

משמעות הכיסוי הינה כי במידה ותשלם באון פרטי למטפל ברשימת המטפלים הפרטיים בקופה, ותזוכה

על כ- 70% מהסכום ששילמת, כיסוי זה ניתן לניצול במרבית קופ"ח בהיקף של 10-20 טיפולים בשנה לפחות

לכל אחד מבני המשפחה.

 

חשוב האם תרצה לשלם בנוסף גם  עבור ביטוח פרטי בנושא טיפולים אלטרנטיביים ?                               

 

 

 ביטוחי סיעוד

 

א. מהו מצב סיעודי ?

 

כיסוי למקרה סיעוד לא רלוונטי רק לגיל מבוגר. יתכן וילד נולד סיעודי. ההסתברות למצב סיעודי אומנם עולה

 עם הגיל, אבל סיעוד זה לא עניין של גיל אלא של חוסר תפקוד ברמה מסוימת כלומר אי יכולת לבצע מספר

 פעולות כגון 1. לקום ולשכב 2. להתלבש ולהתפשט 3. להתרחץ 4. לאכול ולשתות 5. להיות נייד 6.

לשלוט על הסוגרים .

 

ב. המשמעות של מצב סיעודי

 

מקרה סיעוד גורם לנו מבחינה כלכלית לשני דברים:

1.      אם האדם עדיין משתכר, אז לעיתים זה גורם לאובדן ההשתכרות שלו. יוצר חוסר הכנסה לבית.

2.      הגדלת ההוצאות בבית לצורך הטיפול באדם הסיעודי.

עלות טיפול באדם סיעודי היא לא פחותה מ 8,000 שקל בחודש, אם הוא בבית, ולא זקוק לפיליפינית למשך 24 שעות

 ביממה במשך 7 ימים בשבוע. אם נזקקים למוסד סיעודי, אז זה יכול לקפוץ ל 17 אלף שקל, ואם רוצים גם הידור של

רמת 5 כוכבים לסיעודיים, אז זה גם יכול להגיע ל 40 אלף שקל בחודש.

 

בכל מקרה ברור לנו שמדובר בסכומים גבוהים מאוד, שלאורך השנים מאוד קשה לנו להתמודד איתם.

 

בנוסף – ישנה גם בעיה חמורה מבחינה משפטית:

 

אם במקרה של צורך בתרופה מאוד יקרה שמחוץ לסל הבריאות, או צורך בניתוח יקר בחו"ל אני יכול ללכת ולהתחנן

בתקשורת שיעזרו לי או לבקש תרומות, ובינתיים לתת לאשתי למות, הרי שמקרה סיעודי כפוף ל"חוק להגנה על חסר

ישע". כלומר, זה לא משנה אם מדובר בילד בן 9 שהפך לסיעודי  כי קיבל מכה בראש מנדנדה, או קשיש בן 85,

הרי שההורים או בן זוג חייבים על פי החוק לממן לו עזרה, אפילו אם צריך למכור את הבית בשביל זה. אם ההורים

או בן הזוג לא יכול לממן, פונים לילדים הבגירים, ואם גם הם לא יכולים, פונים לאחים ואפילו עד לקרבה של גיסים ודודים.

 

 

ג.מה מקבלים מהמדינה?

 

בכדי בכלל לקבל סיוע מהמדינה במקרה סיעוד צריך לעמוד בשלושה תנאים עיקריים:

1.      מבחן הגילרק לאחר גיל פרישה (67 גבר 62 אישה). ברור לנו שסיעודי ניתן להפוך בכל גיל.

2.      מבחן ההכנסה – עד לרמת השכר הממוצע במשק מקבלים גמלה מלאה (שתכף נראה מהי),

      ומעבר לזה רק 50% גמלה.

3.      מבחן הזכאות – לפי החוק "הוא נמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות יום יומיות" 

      מדובר במבחן שבאמת רק מי נמצא במצב סיעודי מאוד קשה עובר אותו.

 

מהי אותה גמלה שנקבל (אם בכלל נקבל)?

 

·         אם מדובר בסיעודי השוהה בביתו – ביטוח לאומי מעניק עזרה של מטפל שיגיע לביתו לשעות שבועיות

      אחדות: בין 9 שעות שבועיות לרמת הזכאות הנמוכה ביותר (מוגבלות קלה) ועד ל-18 שעות שבועיות

      לרמת הזכאות הגבוהה ביותר (מוגבלות קשה). אם מעל השכר הממוצע, מקבלים רק חצי מזה ( 4 עד 9).

ברור לנו שמדובר בסיוע עלוב בהיקפו שאין בו מענה לאדם אשר זקוק להשגחה במרבית שעות היממה.

·         אם מדובר בסיעודי השוהה במוסד – משרד הבריאות מסייע במימון רק אם מדובר במוסד שיש עימו הסכם 

     ויש בו מיטות פנויות (לא בהכרח מוסד שתרצו לשכן בו את קרוב משפחתכם...). כמו כן, בודקים רמת הכנסה

      של הסיעודי + של ילדיו הבגירים, ורק אם לא יכולים לממן את השהייה במוסד, ישנה השתתפות של המדינה.

ברור לנו שגם כאן מדובר בעזרה מאוד עלובה, אם בכלל נוכל לקבל אותה.

 

גם מבחינת קופות החולים והשב"ן – אין לזה מענה. לא חשוב מה כתוב בכל מיני פרוספקטים צבעוניים.

 

ד. עולם הביטוח הסיעודי הפרטי

 

את המענה האיכותי היחיד לנושא הסיעודי ניתן לקבל כיום רק בעולם הביטוחים הפרטיים.

תפקידנו לבחון עבור כל אחד מבני המשפחה באיזו חברת ביטוח הוא יקבל את הכיסוי האיכותי

ביותר ובמחיר הטוב ביותר (מבחינת המין והגיל), ועל זה נמליץ.

חשוב לנו להגיד מראש, שזה ביטוח שעולה הרבה כסף, אבל הוא לא יקר. למה הכוונה?

 

זה יכול לעלות כמה מאות שקלים מדי חודש (תלוי בגיל, במין וכד'), אבל זה לא יקר, מכיוון שכבר

 הבנו שמדובר כאן בסיכון עצום. אם בביטוחים אחרים אנחנו משלמים 100 שקל לחודש כדי לכסות

 סכום של 10,000 שקל, הרי שכאן מדובר תמיד בסכומים אדירים, עד למיליונים.

 

ביטוח סיעודי מתייקר למצטרפים החדשים מדי 4-5 שנים ב 100%. למה זה קורה? מפני שתוחלת

החיים עולה כל הזמן, אנשים חיים יותר שנים במצב סיעודי, וזה אומר שסכום הסיכון של חברת הביטוח

 לשלם קצבה עבור סיעוד הולך וגדל.

 

מה המשמעות של ההתייקרות הזו? דוגמא:

 

בחור בן 20 שמצטרף היום לביטוח סיעוד ורוצה לקנות כיסוי של 10,000 שקלים לחודש,

ישלם 100 שקלים לחודש.

בחור בן 30 שמצטרף באותה עת צריך לשלם 200 שקלים לחודש.

אם אותו בחור בן 20 ידחה את הקנייה לגיל 30, אז לכאורה הוא חסך כסף

(במידה ולא הפך לסיעודי ב 10 שנים הללו כמובן). אבל למעשה זה לא נכון.

 

גם אם לא קרה לו כלום, הוא לא חסך כסף. למה?

 

מפני שכאשר הוא יגיע לגיל 30, עוד 10 שנים, הוא כבר לא ישלם 200 שקל אלא 600 שקל.

ואז מה קרה? – אם ביטחת בגיל 20, אתה תשלם כל החיים סכום של 100 שקל לחודש,

ובפועל תשלם הרבה פחות מאשר אם תצטרף לביטוח בגיל 30, אז אומנם תשלם 10 שנים

פחות אבל למעשה בגלל ה 600 שקל לחודש זה יצא בסה"כ לאורך השנים הרבה יותר.

 

בנוסף לזה – יש גם עניין של צבירת זכויות (ערכי סילוק), כך שיש משמעות גם למס' שנות הוותק ב

ביטוח הזה. שוב יתרון לזה שמצטרף בגיל צעיר יותר.

לכן, זה ביטוח שאנחנו תמיד אומרים ש"צריך לעשות אותו אתמול", למי שחושב שהסיכון אכן מצריך

ביטוח שכזה.

לגבי סכום הכיסוי לצורך הוצאות סיעוד, אנחנו מציעים (לחשב כמה תצטרכו לקנות ביטוח בכדי שתוכלו

להגן על כל אחד מבני המשפחה החישוב יותר מורכב. אמרנו שכשאשר אדם הופך לסיעודי, הוא אולי לא משתכר יותר,

ואז זה לא רק ההוצאה אלא גם אובדן הכנסה שצריך להוסיף, אם יש לו אובדן כושר עבודה צריך להחסיר את זה

מהחישוב. אם האישה עובדת והכנסתה נפגעת או לא נפגעת בעקבות מקרה סיעוד של הבעל, זה משנה את כל התמונה, וכד'.

 

 

השאלה היא מהוא הסכום הבסיסי לחישוב הקצבה מתאימה לכם?

יש כאלו שיגידו שהם רוצים שיובטח להם 20 אלף שקל לכל אחד, לכיסוי הוצאות סיעוד, או יותר,

תלוי כפי שאמרנו ברמת ההידור אותו רוצים במקרה סיעוד.

 

בחרו בחלופה המתאימה לכם לחישוב הצורך בכיסו זה:

 

  אינני מעוניין לבדוק הצורך בביטוח מסוג סיעוד.
    אני מעוניין שתבצעו בדיקה כאמור עפ"י נתון טיפול ישיר _______________    לאדם 

 

 

להמשך דרך עמוד מרכז כל אחד יכול!

 

 

 

*
*
*
*
checked

1-700-700-913

 

 

 

צור קשר


בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל