.

נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני והפעלת מערכת סליקה פנסיונית) (תיקון מס'...), תשע"א-2010

בימים אלו מוקמת המסלקה לחיסכון לטווח ארוך בע"מ (להלן- 'המסלקה'), אשר מטרתה לספק שירותי העברת מידע וסליקה כספית לגופים השונים בתחום החיסכון הפנסיוני, ובכללם לגופים המוסדיים, ל יועצים פנסיוניים, לסוכנים הפנסיוניים ולמעסיקים.

 

מסלקה פנסיונית תייעל את תהליכי העבודה הקשורים בהעברת מידע וכספים, על ידי קביעת מכנה משותף טכנולוגי לכל הגופים המעורבים בשוק הפנסיוני, והסדרת תהליכי העבודה. כפועל יוצא, מסלקה תגביר את מהימנות המידע וזמינותו לכל הגורמים הפועלים בשוק, ותגביר את השקיפות בניהול חסכונותיו של הציבור.

  תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני והפעלת מערכת סליקה פנסיונית

צור קשר


1-700-700-913

.

ייעוץ רווחי באחריות

בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל