חדשות

עצור
יעוץ פנסיוני
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מאפשרת לך ביטול הפסדים במאות אלפי שקלים, צלצל עכשיו וקבל אחריות לרווח מימימלי של 118,000 ש"ח בבדיקת תשלומים לחברות ביטוח וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
זכויות רטרואקטיביות לגרושים
בעקבות חקיקה החדשה, יוכלו בני זוג פרודים אשר במהלך חייהם המשותפים לא צברו בעצמם סכומים פנסיוניים בתוכניות פנסיוניות שלהם, לקבל סכומים ולממש זכויות גם באופן רטרואקטיבי שנצברו בחסכון בן זוגם לשעבר וללא אפשרות טענת התיישנות .לקבל מהחברה מנהלת (של הגוף הפנסיוני(, יישום בפועל של העברת זכויותיו שנקבעו בהסכם הגרושין ובפס"ק הדין שנקבע.
א.ה מכפר סבא
כתוצאה מהפחתת עלויות הרווחתי 246,000 ש"ח וגם משפחתי מבוטחת כהלכה
סיפורים מהחיים-וייעוץ פנסיוני
שלומית ביטחה את עצמה על אובדן כושר בסך של 14,000 ₪ לחודש, ולצורך כך שילמה תמורת כמה פוליסות לכמה חברות ביטוח. מניתוח הביטוח שלה עלה כי על פי חוק היא ממילא לא תהיה זכאית ליותר מ–4,700 שקלים לחודש, בשל גובה המשכורת שלה. את כל יתר ההפרשים המיותרים היא שילמה סתם!
( כ- 275 ₪ מיותרים לחודש שערכם במידה והיתה חוסכת אותם כ- 130,000 ₪ !!! )
א.מ. ממושב במרכז
התאמת הכיסויים לצרכים וטיפול בכספי החסכון הניבו למשפחתי רווח של 496,000 ש"ח,תודה.
ב.ע מישוב במרכז
418,000 ש"ח היוו רווח ראוי להשקעה של 5330 ש"ח ושעתיים וחצי .
ב.י מחיפה
היום ברור לנו שהשקעה של 1650 שח בייעוץ ביטוחי בריאות וסיעוד היתה כדאית ביותר, בעיקר לנוכח העובדה שאנו מבוטחים היום הלכה וגם חסכנו 92,000 שח בפרמיות מיותרות לאורך השנים.
א. י מנתניה
לדני היקר! בזכותכך ובזכות עיקשותך ויושרך,ניצלנו מחרפה..כשפנינו אליך כשבועיים לפני הפציעה בתאונה, ברוך השם שבזכותך לא נזקקנו לאיש ,המשך בשליחות זו.
ייעוץ פנסיוני פורשור
רק בפורשור תוכלו לקבל את שירות הניתוח ביטוח שיבטיח שתשלמו רק הסכומים המתאימים ולא "תורמים" לחברות הביטוח על לא כלום! יבטיח שהפוליסות שקניתם תתאמנה לצרכים שלכם ותקפות, כלומר, ברות מימוש בעת הצורך! יבטיח שאתם מקבלים ייעוץ ביטוחי ופנסיוני חוצה חברות – נקי מהסדרים ושיתופי פעולה ובלתי תלוי בעמלות! אנחנו נשווה בשבילכם בין כל המוצרים בשוק ונבחר בעבורכם את המוצר שמתאים לכם ביותר! (לכם ולא לסוכני הביטוח שלכם...)
ניתוח ביטוח חיים
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מתן יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית- עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.
א.א. מקיבוץ בצפון
תודה על הפסקת תשלום עבור כפילויות ותשלום בגין ביטוח ללא תוקף שחסכו לי 369,000 ש"ח אותם אחסוך לפנסיה שלי.
דמי העמילות שישולמו לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר ככל שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו גבוהים יותר
עקב מספר פניות שהופנו לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נבחנו לאחרונה מספר חוזים של גופים מוסדיים עם בעלי רישיון, ונמצא כי גופים מוסדיים נוהגים לשלם לבעלי רישיון (ייעוץ ושיווק פנסיוני)דמי עמילות שנגזרים מדמי הניהול שמשלם העמית או המבוטח. בהתאם לחוזים אלה, דמי העמילות שישולמו לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר ככל שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו גבוהים יותר
תודה...
אופיר ודני
נפגשנו לראשונה באפריל 2008 עקב רצוננו לבדוק את תוכניות הפנסיה שלנו. מהרגע הראשון נתקלנו במערכת רצינית, מקצועית וביחד עם זאת קשובה וסבלנית. הרושם הראשוני לא הכזיב. מצאתם פתרון יצירתי לשדרוג התוכנית הפנסיונית ובעזרתכם גם יישרנו קו בביטוחי בריאות וסיעוד מותאמים עבורנו. די מהר הבנו את חשיבות המעקב והווידוי של ביצוע ההמלצות והחלטנו למסד את הקשר, היינו, ועדיין, נודניקים לא קטנים, מתעקשים להבין כל דבר ומקבלים תשובות. אפילו סוכן הביטוח שלנו כבר אומר: "תעבירו ליועץ לאישור ולאחר מכן נבצע".
מעבר לחיסכון הכספי זכינו גם בשקט נפשי ועל כך תודתנו.
"אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד.." ,נעמי שמר.
תודה רבה
אביבית ובני

תודה
הבעת תודה והערכה.
ברצוני למסור לכל צוות חברת פורשור יועצים את הערכתי הרבה על המאמץ והזמן שהושקע בהכנת הדו"ח
אין ספק שסללתם בפניי דרך חדשה מבלי לפגוע בכיסוי הביטוחי לי ולמשפחתי.
מיקצועיותכם עוזרת לחסוך סכומי כסף לא מבוטלים ומחזירה את הביטחון לתא המשפחתי ללא חשש.
ושוב תודה למנכ"ל דני, לאופיר וכל צוות המשרד כולל המזכירות תודה רבה מכל הלב. יהודה.ה

המפקח על הביטוח קובע
פרופ' שריג הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, פרסם הבהרה בה הוא מחייב את הגופים להעביר מידע כולל על הלקוח ליועץ פנסיוני בעל רישיון גם במקרים בהם נמסר רק שמו ומספר תעודות הזהות של הלקוח לגביו מבוקש המידע.

שריג מבקש לחייב את הגופים למסור מידע מלא על הלקוח גם אם הבקשה אינה כוללת פרטים בדבר המוצר המסוים המנוהל עבור הלקוח.
איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני - הבהרה
חל איסור על גוף מוסדי או על מי מטעמו לתת טובת הנאה בין במישרין ובין בעקיפין, מלבד עמלת הפצה (להלן - "הטבה"), ליועץ פנסיוני לרבות לגורם אשר לו השפעה על מערך הייעוץ הפנסיוני של תאגיד שקבל רישיון יועץ פנסיוני (להלן - "יועץ פנסיוני"). מתן הטבה כאמור אסור, בין אם ההטבה אינה מותנית בפעילות מסוימת של מקבל ההטבה (לדוגמה, הטבה אחידה בגובה דמי ניהול), וקל וחומר אם היא מותנית בפעילות או בתוצאה מסוימת מצד מקבל ההטבה (לדוגמה, הצטיינות בשיווק).
חוזר בנושא ביטוח סיעויד 2012


י"ז באדר התשע"ב
11 במרץ 2012חוזר ביטוח 2012-1-1
סיווג: בריאות

עריכת תכנית לביטוח סיעודיבתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) ו-42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

כללי

פוליסה לביטוח סיעודי נועדה לתת תמיכה כלכלית לאדם הנמצא במצב סיעוד, בו הוא אינו יכול לבצע פעולות יומיות חיוניות או הזקוק להשגחה. הרוב המכריע של המקרים הסיעודיים מתרחש בגיל הזקנה, לאחר גיל 75. לפיכך, עלות הסיכון של ביטוח סיעודי בגיל מבוגר גבוהה בהרבה מעלות הסיכון של ביטוח דומה בגיל צעיר, וזאת במקביל לכך שההסתברות להפוך לסיעודי עולה בגיל מבוגר. על כן, יש להתייחס אל פוליסה לביטוח סיעודי (פרט או קבוצתי) כאל מוצר לטווח ארוך, כך שיהיה זמין למבוטחים שרכשו אותו בגיל צעיר גם בהגיעם לגיל מבוגר.

כמו כן, חשוב להבטיח כי הגדרת מקרה הביטוח בפוליסה לביטוח סיעודי תקנה כיסוי ביטוחי סיעודי סביר.

להלן הוראות לעניין תכניות לביטוח סיעודי. הוראות אלה מתייחסות, בין היתר, לתנאי הכיסוי הביטוחי המינימלי בתכנית לביטוח סיעודי (פרט או קבוצתית), לאופן מכירת פוליסה לביטוח סיעודי, וכן לעקרונות הנוגעים לפרמיה בתכנית לביטוח סיעודי.

יובהר כי תכנית לביטוח סיעודי או שינוי בתכנית כאמור שאינם עומדים בהוראות המפורטות בחוזר זה, הינם תכנית או שינוי שהמפקח מתנגד להם, ועל כן יראו בהם כתכנית ביטוח או שינוי בתכנית ביטוח, לפי הענין, שהונהגו בניגוד להוראות סעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א)-1981, למעט אם אושרו מראש ובכתב בידי המפקח על הביטוח.1. הגדרות

בחוזר זה -

"ערך מסולק" - סכום הביטוח שבתוקף לאחר הפסקת תשלומי הפרמיה, הנגזר מהרזרבה שנצברה למבוטח מסוים;

"ערך פדיון" - סכום כספי שהמבוטח זכאי לו בעת ביטול הפוליסה, הנגזר מהרזרבה שנצברה לזכותו באותו מועד;

"פעולות ADL"- פעולות יומיומיות (Activities of Daily Living), כמפורט בסעיף 2א';

"פרמיה מוגדלת" - פרמיה המשתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, כאשר שיעור השינוי בפרמיה בין שנים עוקבות אינו עולה על 4%, טרם הצמדתה למדד;

"פרמיה קבועה" - פרמיה שאינה משתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, למעט שינוי הנובע מהצמדתה למדד;

"קופת חולים" - כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

"תקופתתשלום תגמולי הביטוח" - מספר השנים שנקבע בפוליסה לתשלום תגמולי ביטוח.2. הגדרת מקרה ביטוח

מקרה ביטוח יוגדר על פי הסטנדרטים המינימאליים שבסעיף זה. מבטח רשאי להציג גם שיטות אחרות לקביעת הזכאות למקרה הביטוח ובלבד שקיבל לכך את אישור המפקח מראש ובכתב. מקרה הביטוח יוגדר כקרות אחד משני האירועים הבאים לפחות:

א. מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה), של לפחות Xמתוך 6 הפעולות הבאות:

1. לקום ולשכב: יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ו/או לקום מכסא, כולל ביצוע פעולה זו מכסא גלגלים ו/או ממיטה.

2. להתלבש ולהתפשט:יכולתו העצמאית של מבוטח ללבוש ו/או לפשוט פריטי לבוש מכל סוג ובכלל
29 בינואר 2013 חוזר דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים - טיוטה
י"ח בשבט התשע"ג
29 בינואר 2013
שה. 2013-1530


לכבוד
מנהלי הגופים המוסדיים


הנדון: חוזר דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים - טיוטה

מצ"ב להערותיכם טיוטת חוזר דוח שנתי בדבר קיום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים (להלן – 'טיוטת החוזר').
לאור כוונת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון להחליף את הדוח בדבר קיום הוראות הדין (להלן – 'ח.ק 15 לשעבר') בדוח המוצע בטיוטת החוזר החל מהדיווח בגין שנת 2012, אין צורך, בשלב זה, לדווח את ח.ק 15 על ידי חברות מנהלות עבור קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולן.
נבקש לקבל את הערותיכם לטיוטת החוזר לא יאוחר מיום 28 בפברואר 2013.
שירות ללקוחות סוכנים ויועצים פנסיוניים
חוזר סוכנים ויועצים 2012-10-4 שירות ללקוחות סוכנים ויועצים פנסיוניים בעל רישיון נדרש לתת ללקוח שירות מקיף וכולל בכל ענין..
ייפוי כוח לבעל רישיון שיווק או ייעוץ פנסיוני
חוק הייעוץ הפנסיוני מסמיך בעלי רישיון לבצע פעולות מסוימות בעבור לקוח בכפוף לקבלת הסכמתו. בפרט, באפשרות בעל רישיון לבקש מגופים מוסדיים מידע אודות מוצרים פנסיוניים המנוהלים עבור לקוח, להעביר מידע אודות לקוח לגופים מוסדיים ולהעביר בקשות של לקוח לגופים מוסדיים לשם הצטרפות למוצר פנסיוני ולביצוע פעולות בו.
כיום, קיימים נוסחים שונים של ייפויי כוח, השונים זה מזה בהיקף הדרישות הקבועות בהן ובמהותן. ריבוי נוסחים של ייפוי כוח מקשה על תקשורת סדירה ויעילה בין בעלי רישיון לבין גופים מוסדיים.
חוזר זה קובע מבנה אחיד לטופס ייפוי כוח, באמצעותו יוכל לקוח לייפות את כוחו של בעל רישיון שיווק או ייעוץ פנסיוני לקבל מידע אודות החיסכון הפנסיוני המנוהל עבורו בגוף מוסדי
האוצר שוקל נסיגה ממסקנות בכר
האם חברי הכנסת הצעירים יבחנו מחדש את שוק ההון והעתיד הפנסיוני הצפוי להם בהעדר ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי- לקריא מעמרו של דני טל
העלת גיל פריש לגיל 68
נבחנת האפשרות להצעה של האוצר במסגרת חוק ההסדרים לשנים הקרובות לקביעת איחוד גיל הפרישה לגברים ולנשים והעמדתו על גיל 68 .
יועצים פנסיוניים רבים וגם חלק מנבחרי הציבור וביניהם יו"ר מפלגת ח"כ שלי יחימוביץ המתנגדים כליל לחוק ההסדרים בטענה כי הינו מהווה פגיעה במעמד הביניים...
יעוץ פנסיוני
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מתן יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית- עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.
ייעוץ פנסיוני מקצועי
רישיון ל"ייעוץ פנסיוני"- מאפשר יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון הפנסיוני, כשכיר, עצמאי או בעל שליטה, באמצעות מוצר ביטוחי או פנסיוני שאין לנותן הייעוץ עמלה ממנו.
דוחת פנסיוניים ברורים
פרופסור שריג עודד - הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במ. האוצר, פרסם טיוטת הנחיות למבנה הדוחות השנתיים שיידרשו הגופים הפנסיוניים לספק בידי לקוחותיהם ושואף לשפר את המודעות של הציבור לחיסכון מושכל ופניה לייעוץ פנסיוני מקצועי ובלתי מוטה.
תקנות צפויות בחיסכון פנסיוני
אם בעבר יהגו העוסקים בייעוץ פנסיוני להשתמש במושגים של "זיכוי" וניכוי", הרי שמעתה ההטבה להפקדות לביטוח פנסיוני תינתן הן בגין שכר עד תקרה חדשה נמוכה מכיום, תינתן לסכום הפקדה שלא יעלה על ..
מה לדעתך סוג יעוץ הריווחי ביותר ביחס עלות תועלת?


נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
השוואת דמי ניהול פנסיה

השוואת דמי ניהול בתכניות פנסיה 

 

השוואת דמי ניהול קרן פנסיה הינה חלק מהליך ייעוץ פנסיוני מקצועי הנערך ע"י בעל רישיון יועץ פנסיוני מטעם משרד האוצר ומבוצע לרוב בחברות המובילות המספקות ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ללא משוא פנים וללא ניגוד אינטרסים, דהיינו ללא קבלת עלות או זיקה לקרנות הפנסיה והגופים המוסדיים.

 

דמי ניהול קרן פנסיה מתחלקים לשני סוגים, הראשון הינו דמי ניהול פנסיה מהתשלומים השוטפים והשני הינו דמי ניהול בקרן פנסיה הנגבים מכל הפקדה והפקדה. את צירוף שני סוגי דמי הניהול רצוי לבחון מול פרמטרים נוספים בעת השוואה בין קרנות פנסיה כגון עלות כיסויים ביטוחים, מסלולי השקעה תוך התאמה לצרכי המשפחה והשקפותיה.  מידע נוסף למטה.  

 

רוצה לבדוק את דמי הניהול שמשולמים בקרן הפנסיה שלך?

רוצה לדעת כמה כסף ניתן לחסוך לך בדמי ניהול ותשלומים נוספים לביטוח ופנסיה?

 

 1-700-700-913

 

לקבלת הנחה בפגישת יועץ ב-30 יום הקרובים יש לציין קוד הטבה 110424 בנושא או בשיחה עם נציגנו

                                   

*שם פרטי
*שם משפחה
*דואר אלקטרוני
*טלפון נייד
נושא

 

 

 

 

בדיקת דמי ניהול פנסיה השוואה מול קרונות פנסיה אחרות אינה הבדיקה היחידה המשפיעה על איכות חוות דעת פנסיונית הניתן על ידי יועץ פנסיוני. רצוי לבצע השוואת דמי ניהול פנסיה גם מול תכניות פנסיה אפשריות אחרות כגון ביטוח מנהלים קופות חיסכון ביטוח פנסיוני לעצמאים, ביטוח חיים במסגרת ביטוח פנסיה חובה הן לשכירים והן במסגרת פנסיה חובה לעצמאיים.

 

השוואת קרנות פנסיה הייעוץ  פנסיוני -מקובל לבצע בדיקת תשואות במסגרת בדיקת תכנית ביטוח פנסיה מסוג קרנות פנסיה  השוואה -בחינת דמי ניהול פנסיה השוואה שרצוי לבצע לטווח ארוך , כלומר  יש לבצע השוואה בין קרנות פנסיה לאורך חמש שנים לפחות, אך יש לקחת בחשבון שלהבדיל מהשוואת דמי ניהול פנסיה, בתשואות מדובר בבחינת תוצאות עבר שלא תמיד מלמדות על העתיד.

 

האמרה המקובלת בשוק הפנסיה הינה כי שליש מהפנסיה שלנו הולכת על דמי ניהול, דבר שלא תמיד הינו נכון, בפרט כאשר מדובר השוואת קרנות פנסיה והשוואה  בדמי ניהול בקרן פנסיה שהוזלו בעקבות ביצוע ייעוץ פנסיוני מקצועי שכלל השוואת דמי ניהול קרן פנסיה כחלק מהכנת חוות הדעת אך היווה מרכיב אחד מבין השוואות דמי ניהול בקופות גמל, השוואות דמי ניהול ביטוח מנהלים קרנות השתלמות ועוד.

 

בדיקת דמי ניהול קופות גמל והשתלמות חשובה לא פחות מבדיקת התאמת קופת גמל שלך לפילוסופיה ההשקעתית שלך, כלומר האם אחוז המניות בקופת גמל מתאימה להשקפתך בנושא רמת הסיכון בקופות גמל וחיסכון פנסיוני.

בפורשור תקבל בדיקה של קופת גמל וכן סקירת קופות גמל עדכנית עפ"י רמת הסיכון לצד תשואות קופות גמל והשתלמות, כך שתוכל לבדוק את קופות הגמל שלך ואת קרנות ההשתלמות שלך להתאמה זו וגם לקבל המלצות לגבי קרנות ההשתלמות המתאימות להשקפתך תוך טיפול בדמי הניהול הנגבים ממך.

 

ניתן לבצע השוואות דמי ניהול  קרנות פנסיה במערכות מחשוב ייעוץ פנסיוני של חברות ייעוץ וכן באתר משרד האוצר אגף שוק ההון ומערכת פנסיה-נט.

 

 השוואת דמי ניהול קרן פנסיה הינה חלק בלתי נפרד מהשוואה בין קרנות פנסיה. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Print  

 

 

 

לפניה לצוות - מהסמרטפון

         1-700-700-913 

בשנים האחרונות עקב פרסומי האוצר, עולה המודעות בציבור לכך שמשווקי הביטוח נמצאים בניגוד אינטרסים ללקוחות ושניתן  לחסוך מאות אלפי שקלים, להקטין תשלומים חודשיים לביטוחי בריאות סיעוד וכו'  ולהיות מבוטחים כהלכה באמצעות ייעוץ אוביקטיבי מקצועי ובלתי מוטה. מכיוון שמדובר במאות אלפי שקלים ... וגם בביטחון האישי!

בארצות מפותחות כגון אנגליה,מדינות אירופה וארה"ב מרבית הציבור (כ-80% )
פונה לאנשי מקצוע העוסקים בתכנון ביטוחי בלתי תלוי.
 

גם בישראל, הולכת ועולה המודעות בשנים האחרונות ומרבית הציבור (למעלהמ 85% ) נחשפים מידי יום לכתבות טלויזיה ועיתונות בנושאים אלה. 

 

   

 

פונים רבים ואיכותיים רואים בתקופה זו הזדמנות פז לבניית עסק רציני וריווחי , 

ללא צורך בהכשרה של שנים ארוכות וללא הון עצמי גדול  בבתחום הולך ומתפתח 

ומצטרפים ל קורס מנהלי סיכונים משפחתי (תכנון ובדיקת תשלומים לביטוחי אישי ומשפחתי. 

 

מכללת   ForSURE מכשירה אנשי מקצוע בתחום בדיקת תשלומים לביטוחים אישיים ומקנה לכם את הכלים על מנת ללוות לקוחות בעולם זה. כולל אפשרויות לשיתוף פעולה עם תאגיד הייעוץ המוביל בארץ . 

ומאפשרת לכם המקצועיות הדרושה להגשת חוות דעת ובדיקה אובייקטיבית לפונים אליכם הכוללת: המלצות כיצד לשנות תשלומים אלה באופן ריווחי המותאם לצרכיהם - ולא לצרכי חברות הביטוח! בעלויות הזולות ביותר ותוך וידוא תקפות וקיימות ביטוחים נחוצים בפועל .


הקורס מתמקד על היבטי ניתוח צרכי המשפחה, חוקי הביטוח, מושגים והגדרות, היבטים משפטיים ואתייםהמתייחסים לענף, אופן הכרות, איסוף חומר דרוש והגשת חוות-דעת,
אפשרויות שיווק ושת"פ ליצירת עסק ריווחי בענף ההולך וגדל בישראל. 

 

 

העשר את הידע שלך ובטל בעצמך תשלומים מיותרים לביטוח. 

הרשם כבר היום לקורס יועץ ביטוחים אישיים ומשפחתיים. 

נותרו עדיין מקומות בקורס הבא באיזור המרכז 

 

                           למועדים, תעריפים וטפסי הזמנה לקורסים 

                           לפניה לקבלת פרטים אודות הכשרות שונות בפורשור: 

 

 

 1-700-700-913

                                   

*שם פרטי
*שם משפחה
*דואר אלקטרוני
*טלפון נייד
נושא

 

לקבלת הנחה בפגישת יועץ ב-30 יום הקרובים יש לציין קוד הטבה 110424 בנושא או בשיחה עם נציגנו 

 

2.  בעל משרד ייעוץ מס, יועץ פנסיוני בעל רישיון מטעם משרד האוצר
בוא להגשים חלום ולפתוח עסק משלך בזכיינות
 

( מתאים גם לסוכן ביטוח המבקש להמיר לרישיון 

יועץ פנסיוני ולעסוק במתן ייעוץ אובייקטיבי ) 


  ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי, בדיקת תשלומים לחברות ביטוח
 

לחברת פורשור מומחים המובילה בתחום ייעוץ פנסיה  במסלול האובייקטיבי
 דרושים זכיינים להקמת סניפים ברחבי הארץ.
 

הזכיינות כוללת: 

הפניית לקוחת איכותיים,
מערך back office ומערכות מיחשוב יעוץ פנסיוני וביטוח משפחתי .
תמיכת צוות יועצים פנסיוניים ומערכת מוחים בתחומי ייעוץ השקעות,מיסוי פנסיוני ודינים.
אימון בניהול העסק
הדרכה וליווי אישי צמוד כולל ביצוע פגישות עם הלקוח
(פגישות ראשיוניות, פגישות ייעוץ ומסירת דו"ח עד שתהיו מוכנים) 

אנחנו דואגים לביצוע תהליך ייעוץ פנסיוני מלא!
האחריות המקצועית עלינו!
כל עבודות הפקידות, הזנת נתונים, הכנת דוחות יעוץ פנסיוני  והדפסתם עלינו!
הכנת מסמכי הנמקה והשוואה,מכתבי שינויים עלינו!
מעקב ממוחשב, ליווי ובקרה לצורך ייעוץ מתמשך ושימור לקוח  עלינו!
טיפול בפניות, שאלות, טלפונים ודוא"ל עלינו!
 

עליכם רק להיות אנשים שאוהבים אנשים,    (ההצעה לבעלי רישיון בתחום בלבד*)
רציניים ונחושים להטיב עם לקוחותיכם
וחולמים להיות בעלים של עסק מניב וריווחי בהשקעה מינימלית ורווח ללא תחרות.
(*
 לפרטים אודות התמחות בייעוץ פנסיוני בחברת פורשור מומחים - לחץ כאן!) 

 לפניה לקבלת פרטים אודות הכשרות שונות בפורשור: 

 

 

 1-700-700-913

                                   

*שם פרטי
*שם משפחה
*דואר אלקטרוני
*טלפון נייד
נושא

 

לקבלת הנחה בפגישת יועץ ב-30 יום הקרובים יש לציין קוד הטבה 110424 בנושא או בשיחה עם נציגנו

מועדי קורסי מתכנני ביטוח וטפסי הרשמה

סילבוס קורס ניהול סיכונים ומתכנני ביטוח משפחתי

קורס ניהול סיכונים - מתכנני ביטוח אישי ומשפחתי

כלים לניתוח צרכים, מציאת ליקויים ותשלומים מיותרים ( כאלה שאינם נדרשים, ביטול כפילויות, תעריפים יקרים , ביטוח לא תקף ) לשינוי תמהיל הביטוח המשפחתי והאישי תוך חסכון של עשרות ועד מאות אלפי שקלים . תרגול בקורס ייבחנו תיקי ביטוח של התלמידים ובכך ילמד התלמיד כיצד לנהל נכון את תמהיל הביטוח האישי והמשפחתי שלו

אפשרויות תעסוקה ולימודי המשך

צור קשר


צלצל עכשיו

    1-700-700-913

פימי שמאל 3

  1-700-700-913

בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל