השפעת מדד ת.הבניה על סכום המשכנתא
מדד תשומות הבניה. מדד זה מפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומהווה בחינת עליית ממוצע חומרי ותשומות הבניה בישראל. חוזי רכישת הדירות בישראל צמודים למדד זה ולכן ברוב המקרים, דחיית תשלום לקבלן תגרור עליית ביתרת החוב אליו. לדוגמא: רכשתי דירה בפרוייקט מגורים שעלותה 1,000,000 ₪ , שילמתי רק 200,000 ₪ ואת יתרת החוב אשלם ב"קבלת המפתח", במידה וחלפה שנה מיום החוזה עד למועד קבלת הדירה ותשלום היתרה ומדד תשומות הבניה עלה בתקופה זו ב-5% , הרי אאלץ לשלם יתרה בסך 800,000 ₪ + 5% כלומר: 840,000 ש"ח ובמידה ואת ה-40,000 ₪ לא טרחתי לארגן מהון עצמי או באמצעות הלוואת משכנתא מספקת.
לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות

ריביות והצמדות משכנתא.

סוגי ריביות והצמדות המשפיעים על אופן החזרת משכנתא.

                                                                    
חישוב ריבית נומינלית                                                           

לדוגמא הלוואה של 100,000 ₪ לשנה בריבית שנתית של 12%.

בתום השנה ישלם הלווה החזר של 112,000 ₪

כלומר הריבית  של 12% הינה גם הריבית הנומינלית וגם הריבית האפקטיבית

ריבית אפקטיבית

לדוגמא הלוואה של 100,000 ₪ לשנה בריבית שנתית של  12%.אבל באופן חישוב של 1% לחודש.

בתום השנה ישלם הלווה החזר של 112,600 ₪

כלומר הריבית  של 12.6% הינה הריבית האפקטיבית וכך גם מחושבות הריביות בתוכניות משכנתא.

וזה עוד לפני חישוב המדד...

מדד מחירים לצרכן

מדד זה מפורסם מידי 15 לחודש ומשקף את השינויים שלחו בחודש האחרון בממוצע עלות "סל קניות" של משפחה ממוצעת בישראל. המדד משפיע בצורה משמעותית ביותר על עלויות המשכנתא והשתנות גובה התשלום ויתרת החוב המתעדכנת של הלוואת המשכנתא שלקחתם. המדד מפורסם מידי חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לדוגמא: במידה ולקחתי הלוואת משכנתא של 200,000 ₪ בריבית0%  , למרות היעדר ריבית, לאחר שנה בא עלה המדד במצטבר בשיעור של 4%, יתרת החוב שלי תעמוד על 208,000 ₪.

מדד המחירים לצרכן משפיע גם על עלייית מחירי שכ"ד ועוד חוזים הצמודים למדד זה.

ריבית פריים

ריבית זו הינה המרווח (או במילה אחרת רווח) של הבנק בין הריבית של בנק ישראל (מחיר הקניה של הבנק)

בשיעור של 1.5%

לדוגמא: במידה ריבית בנק ישראל הינה 1% ריבית הפריים תהיה 2.5%

הבנק נוהג לציין ריבית הלוואות כ "פריים +" " או פריים-"

לדוגמא במידה והריבית המצוינת בחוזה ההלוואה הינה "פריים + 3" היא תעמוד כיום על 5.5%   ותעלה או תרד ע"י פרסומי ריבית בנק ישראל בהתאמה.

מדד תשומות הבניה.

מדד זה מפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומהווה בחינת עליית ממוצע חומרי ותשומות הבניה בישראל.

חוזי רכישת הדירות בישראל צמודים למדד זה ולכן ברוב המקרים, דחיית תשלום לקבלן תגרור עליית ביתרת החוב אליו.

לדוגמא: רכשתי דירה בפרוייקט מגורים שעלותה 1,000,000 ₪ , שילמתי רק 200,000 ₪ ואת יתרת החוב אשלם ב"קבלת המפתח", במידה וחלפה שנה מיום החוזה עד למועד קבלת הדירה ותשלום היתרה ומדד תשומות הבניה עלה בתקופה זו ב-5% , הרי אאלץ לשלם יתרה בסך 800,000 ₪ + 5% כלומר: 840,000 ש"ח ובמידה ואת ה-40,000 ₪ לא טרחתי לארגן מהון עצמי או באמצעות הלוואת  משכנתא מספקת.

ממדים ומושגים חשובים נוספים לתכנון משכנתא

ייעוץ משכנתא והוזלתה

 

באפשרותכם ליצור קשר עם מוקד  ForSURE                                   

לשם בחינת אפשרות להוזלת והקטנת תשלומי משכנתא   

לחץ לדוגמא למחזור והוזלת משכנתא בהיקף 700,000 ש"ח

למי כדאי לבצע ייעוץ משכנתא

למי כדאי לבצע ייעוץ משכנתא

האם במשכנתא שלך קיימת שיתרתה מעל 250,000 ש"ח ותקופת ההחזר מעל 8 שנים * ההחזר החודשי הינו מעל 450 ש"ח לכל 100,000 ש"ח לאורך 20-25 שנה.* המשכנתא של מעל 70% מערך הנכס *ההחזר החודשי מעיק באופן שמקשה על ההתנהלות התקציבית* יתרת משכנתא כמעט ואינה יורדת * אם חל או צפוי שינוי כלכלי רצוי לפנות לפגישת הערכת תועלות מקדימה טרם החלטה על ביצוע ייעוץ משכנתא

רוצה פרטים נוספים?

*
*
*
*
*נושא הפניה

צור קשר


בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל