כמה ניתן להפסיד במשכנתא?
משפחה של זוג + ילד רכשו דירת מגורים שערכה היה 1,000,000 ₪ ומכיוון שהונם העצמי (כולל עזרה מההורים) עמד על כ- 300,000 ₪ לוו מבנק משכנתאות סכום של כ- 700,000 ₪ בתנאי החזר התחלתיים של 2,800 ₪ שהיוו חלק סביר מהכנסתם בו יכלו לעמוד. הזוג סבר כי בהתאם להוצאותיהם כמשפחה בת 3 נפשות של כ- 7200 ₪ בחודש יוותר בידם מספיק כסף בכדי לעמוד בהחזר זה. (כ- 28% מההכנסה הכוללת). לאחר כארבע שנים, בהן גדלה המשפחה במזל טוב עקב הולדת ילד נוסף, עמד תשלום המשכנתא החודשי על כ-4000 ₪ ואז נקלעה המשפחה למצוקה! הזוג לא יכול עוד לעמוד בתשלומי המשכנתא! הוצאות המשפחה גדלו עקב הולדת הילד מ 7200 ₪ ל- 8000 ₪ לחודש כך שנותרה הכנסה לצורך משכנתא בסדר גודל של 2000 ₪ בעוד התשלום החודשי הנדרש הינו 4000 ₪ , דהיינו חוסר של 2000 ₪ מדי חודש! ואז לאחר התייעצות עם "יועץ כלכלי" שראו באחד מתכניות הטלוויזיה , החליטו למכור את הדירה , "לחסל" המשכנתא המעיקה ולעבור לשכר דירה.ואז הגיעה ההפתעה העצובה! הבנק הצליח למכור את הנכס בסכום של 910,000 ₪ (עקב מצב המחירים ודחיפות המכירה) וניכוי עלות הכונס , שכ"ט חוזה עו"ד וכו נותרו כ- 850,000 ₪ לתשלום בגין המשכנתא. אלא שסכום החוב העדכני של המשכנתא עמד לאחר הצמדה , ריבית ההלוואה, ריבית פיגורים ושכר טרחת עו"ד בנושא זה על כ- 860,000 ₪ כך נוצר מצב שגם לאחר מכירת הנכס נותר לזוג חוב לתשלום של 10,000 ₪. וזאת לאחר השקעה של כ- 300,000 ₪ מהון עצמי (וההורים) תשלומים שוטפים חודשים לאורך 4 שנים בערך כולל של כ- 163.000 ₪ הפסד של 463,000 ₪ והמשפחה ללא דירה !
לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך

למה ייעוץ משכנתא פורשור

 

אובייקטיביות ונאמנות.

 

בשונה מפקיד הבנק  שהינו שכיר של הבנק ומצופה ממנו לפעול לטבת מעסיקו

ובשונה מיועץ פרטי הפועל בדר"כ לטובת הלקוח -אבל במידה ואינו מקבל עמלות מגופי המשכנתא

היועץ ב"פורשור" (תאגיד ייעוץ פנסיוני מורשה ומפוקח) תמיד פועל לטובת הלקוח במידה ופועל במסגרת ייעוץ פנסיוני -אובייקטיבי.

 

מקצועיות

בבנק ואצל היועצים הפרטיים אין חובה בהכשרה רשמית ובדר"כ מדובר במספר מפגשי הדרכה.

בחברת ייעוץ פנסיוני מדובר במומחים בעלי רישיון יועץ פנסיוני מחייב הכשרה ארוכה בדר"כ של שנים ועמידה במבחני מ. האוצר.

 

רישוי ופיקוח

בבנק אין מדובר ב"ייעוץ" אלא בשיווק ואילו אצל היועצים הפרטיים אין רישוי או פיקוח ו פעילות והמלצה בנושא ק. השתלמות, גמל, פנסיה וביטוח אסורה בתכלית בחוק על מי שאינו כעל רישיון ייעוץ פנסיוני מטעם האוצר.

ב"פורשור" הייעוץ מתבצע ע"י בעל רישיון יועץ פנסיוני תאגיד או יחיד מטעם האוצר ש במסגרת ייעוץ פנסיוני מפוקח וחייב לעמוד בכללי עבודה ומחויב לברר את כל נתוניו של הלקוח כולל כל מבנה הכנסותיו, נכסיו והתחייבויותיו, מורשה ויכול לאתר כספים בגופים מוסדיים ומתן המלצות לשינויים, פדיון וניוד דבר המביא לייעול הייעוץ והגברת הריווחיות של המחזור לעיתים בעשרות אלפי ₪ נוספים.

ראה טבלה לפירוט ההבדלים בין מתן השירות בבנק, ע"י יועצי משכנתא פרטיים או ייעוץ במסגרת ייעוץ פנסיוני בחברת פורשור מומחים

למי כדאי לבצע ייעוץ משכנתא

למי כדאי לבצע ייעוץ משכנתא

האם במשכנתא שלך קיימת שיתרתה מעל 250,000 ש"ח ותקופת ההחזר מעל 8 שנים * ההחזר החודשי הינו מעל 450 ש"ח לכל 100,000 ש"ח לאורך 20-25 שנה.* המשכנתא של מעל 70% מערך הנכס *ההחזר החודשי מעיק באופן שמקשה על ההתנהלות התקציבית* יתרת משכנתא כמעט ואינה יורדת * אם חל או צפוי שינוי כלכלי רצוי לפנות לפגישת הערכת תועלות מקדימה טרם החלטה על ביצוע ייעוץ משכנתא

רוצה פרטים נוספים?

*
*
*
*
*נושא הפניה

צור קשר


בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל