חדשות

עצור
יעוץ פנסיוני
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מאפשרת לך ביטול הפסדים במאות אלפי שקלים, צלצל עכשיו וקבל אחריות לרווח מימימלי של 118,000 ש"ח בבדיקת תשלומים לחברות ביטוח וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
זכויות רטרואקטיביות לגרושים
בעקבות חקיקה החדשה, יוכלו בני זוג פרודים אשר במהלך חייהם המשותפים לא צברו בעצמם סכומים פנסיוניים בתוכניות פנסיוניות שלהם, לקבל סכומים ולממש זכויות גם באופן רטרואקטיבי שנצברו בחסכון בן זוגם לשעבר וללא אפשרות טענת התיישנות .לקבל מהחברה מנהלת (של הגוף הפנסיוני(, יישום בפועל של העברת זכויותיו שנקבעו בהסכם הגרושין ובפס"ק הדין שנקבע.
א.ה מכפר סבא
כתוצאה מהפחתת עלויות הרווחתי 246,000 ש"ח וגם משפחתי מבוטחת כהלכה
סיפורים מהחיים-וייעוץ פנסיוני
שלומית ביטחה את עצמה על אובדן כושר בסך של 14,000 ₪ לחודש, ולצורך כך שילמה תמורת כמה פוליסות לכמה חברות ביטוח. מניתוח הביטוח שלה עלה כי על פי חוק היא ממילא לא תהיה זכאית ליותר מ–4,700 שקלים לחודש, בשל גובה המשכורת שלה. את כל יתר ההפרשים המיותרים היא שילמה סתם!
( כ- 275 ₪ מיותרים לחודש שערכם במידה והיתה חוסכת אותם כ- 130,000 ₪ !!! )
א.מ. ממושב במרכז
התאמת הכיסויים לצרכים וטיפול בכספי החסכון הניבו למשפחתי רווח של 496,000 ש"ח,תודה.
ב.ע מישוב במרכז
418,000 ש"ח היוו רווח ראוי להשקעה של 5330 ש"ח ושעתיים וחצי .
ב.י מחיפה
היום ברור לנו שהשקעה של 1650 שח בייעוץ ביטוחי בריאות וסיעוד היתה כדאית ביותר, בעיקר לנוכח העובדה שאנו מבוטחים היום הלכה וגם חסכנו 92,000 שח בפרמיות מיותרות לאורך השנים.
א. י מנתניה
לדני היקר! בזכותכך ובזכות עיקשותך ויושרך,ניצלנו מחרפה..כשפנינו אליך כשבועיים לפני הפציעה בתאונה, ברוך השם שבזכותך לא נזקקנו לאיש ,המשך בשליחות זו.
ייעוץ פנסיוני פורשור
רק בפורשור תוכלו לקבל את שירות הניתוח ביטוח שיבטיח שתשלמו רק הסכומים המתאימים ולא "תורמים" לחברות הביטוח על לא כלום! יבטיח שהפוליסות שקניתם תתאמנה לצרכים שלכם ותקפות, כלומר, ברות מימוש בעת הצורך! יבטיח שאתם מקבלים ייעוץ ביטוחי ופנסיוני חוצה חברות – נקי מהסדרים ושיתופי פעולה ובלתי תלוי בעמלות! אנחנו נשווה בשבילכם בין כל המוצרים בשוק ונבחר בעבורכם את המוצר שמתאים לכם ביותר! (לכם ולא לסוכני הביטוח שלכם...)
ניתוח ביטוח חיים
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מתן יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית- עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.
א.א. מקיבוץ בצפון
תודה על הפסקת תשלום עבור כפילויות ותשלום בגין ביטוח ללא תוקף שחסכו לי 369,000 ש"ח אותם אחסוך לפנסיה שלי.
דמי העמילות שישולמו לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר ככל שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו גבוהים יותר
עקב מספר פניות שהופנו לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נבחנו לאחרונה מספר חוזים של גופים מוסדיים עם בעלי רישיון, ונמצא כי גופים מוסדיים נוהגים לשלם לבעלי רישיון (ייעוץ ושיווק פנסיוני)דמי עמילות שנגזרים מדמי הניהול שמשלם העמית או המבוטח. בהתאם לחוזים אלה, דמי העמילות שישולמו לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר ככל שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו גבוהים יותר
תודה...
אופיר ודני
נפגשנו לראשונה באפריל 2008 עקב רצוננו לבדוק את תוכניות הפנסיה שלנו. מהרגע הראשון נתקלנו במערכת רצינית, מקצועית וביחד עם זאת קשובה וסבלנית. הרושם הראשוני לא הכזיב. מצאתם פתרון יצירתי לשדרוג התוכנית הפנסיונית ובעזרתכם גם יישרנו קו בביטוחי בריאות וסיעוד מותאמים עבורנו. די מהר הבנו את חשיבות המעקב והווידוי של ביצוע ההמלצות והחלטנו למסד את הקשר, היינו, ועדיין, נודניקים לא קטנים, מתעקשים להבין כל דבר ומקבלים תשובות. אפילו סוכן הביטוח שלנו כבר אומר: "תעבירו ליועץ לאישור ולאחר מכן נבצע".
מעבר לחיסכון הכספי זכינו גם בשקט נפשי ועל כך תודתנו.
"אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד.." ,נעמי שמר.
תודה רבה
אביבית ובני

תודה
הבעת תודה והערכה.
ברצוני למסור לכל צוות חברת פורשור יועצים את הערכתי הרבה על המאמץ והזמן שהושקע בהכנת הדו"ח
אין ספק שסללתם בפניי דרך חדשה מבלי לפגוע בכיסוי הביטוחי לי ולמשפחתי.
מיקצועיותכם עוזרת לחסוך סכומי כסף לא מבוטלים ומחזירה את הביטחון לתא המשפחתי ללא חשש.
ושוב תודה למנכ"ל דני, לאופיר וכל צוות המשרד כולל המזכירות תודה רבה מכל הלב. יהודה.ה

המפקח על הביטוח קובע
פרופ' שריג הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, פרסם הבהרה בה הוא מחייב את הגופים להעביר מידע כולל על הלקוח ליועץ פנסיוני בעל רישיון גם במקרים בהם נמסר רק שמו ומספר תעודות הזהות של הלקוח לגביו מבוקש המידע.

שריג מבקש לחייב את הגופים למסור מידע מלא על הלקוח גם אם הבקשה אינה כוללת פרטים בדבר המוצר המסוים המנוהל עבור הלקוח.
איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני - הבהרה
חל איסור על גוף מוסדי או על מי מטעמו לתת טובת הנאה בין במישרין ובין בעקיפין, מלבד עמלת הפצה (להלן - "הטבה"), ליועץ פנסיוני לרבות לגורם אשר לו השפעה על מערך הייעוץ הפנסיוני של תאגיד שקבל רישיון יועץ פנסיוני (להלן - "יועץ פנסיוני"). מתן הטבה כאמור אסור, בין אם ההטבה אינה מותנית בפעילות מסוימת של מקבל ההטבה (לדוגמה, הטבה אחידה בגובה דמי ניהול), וקל וחומר אם היא מותנית בפעילות או בתוצאה מסוימת מצד מקבל ההטבה (לדוגמה, הצטיינות בשיווק).
חוזר בנושא ביטוח סיעויד 2012


י"ז באדר התשע"ב
11 במרץ 2012חוזר ביטוח 2012-1-1
סיווג: בריאות

עריכת תכנית לביטוח סיעודיבתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) ו-42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

כללי

פוליסה לביטוח סיעודי נועדה לתת תמיכה כלכלית לאדם הנמצא במצב סיעוד, בו הוא אינו יכול לבצע פעולות יומיות חיוניות או הזקוק להשגחה. הרוב המכריע של המקרים הסיעודיים מתרחש בגיל הזקנה, לאחר גיל 75. לפיכך, עלות הסיכון של ביטוח סיעודי בגיל מבוגר גבוהה בהרבה מעלות הסיכון של ביטוח דומה בגיל צעיר, וזאת במקביל לכך שההסתברות להפוך לסיעודי עולה בגיל מבוגר. על כן, יש להתייחס אל פוליסה לביטוח סיעודי (פרט או קבוצתי) כאל מוצר לטווח ארוך, כך שיהיה זמין למבוטחים שרכשו אותו בגיל צעיר גם בהגיעם לגיל מבוגר.

כמו כן, חשוב להבטיח כי הגדרת מקרה הביטוח בפוליסה לביטוח סיעודי תקנה כיסוי ביטוחי סיעודי סביר.

להלן הוראות לעניין תכניות לביטוח סיעודי. הוראות אלה מתייחסות, בין היתר, לתנאי הכיסוי הביטוחי המינימלי בתכנית לביטוח סיעודי (פרט או קבוצתית), לאופן מכירת פוליסה לביטוח סיעודי, וכן לעקרונות הנוגעים לפרמיה בתכנית לביטוח סיעודי.

יובהר כי תכנית לביטוח סיעודי או שינוי בתכנית כאמור שאינם עומדים בהוראות המפורטות בחוזר זה, הינם תכנית או שינוי שהמפקח מתנגד להם, ועל כן יראו בהם כתכנית ביטוח או שינוי בתכנית ביטוח, לפי הענין, שהונהגו בניגוד להוראות סעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א)-1981, למעט אם אושרו מראש ובכתב בידי המפקח על הביטוח.1. הגדרות

בחוזר זה -

"ערך מסולק" - סכום הביטוח שבתוקף לאחר הפסקת תשלומי הפרמיה, הנגזר מהרזרבה שנצברה למבוטח מסוים;

"ערך פדיון" - סכום כספי שהמבוטח זכאי לו בעת ביטול הפוליסה, הנגזר מהרזרבה שנצברה לזכותו באותו מועד;

"פעולות ADL"- פעולות יומיומיות (Activities of Daily Living), כמפורט בסעיף 2א';

"פרמיה מוגדלת" - פרמיה המשתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, כאשר שיעור השינוי בפרמיה בין שנים עוקבות אינו עולה על 4%, טרם הצמדתה למדד;

"פרמיה קבועה" - פרמיה שאינה משתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, למעט שינוי הנובע מהצמדתה למדד;

"קופת חולים" - כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

"תקופתתשלום תגמולי הביטוח" - מספר השנים שנקבע בפוליסה לתשלום תגמולי ביטוח.2. הגדרת מקרה ביטוח

מקרה ביטוח יוגדר על פי הסטנדרטים המינימאליים שבסעיף זה. מבטח רשאי להציג גם שיטות אחרות לקביעת הזכאות למקרה הביטוח ובלבד שקיבל לכך את אישור המפקח מראש ובכתב. מקרה הביטוח יוגדר כקרות אחד משני האירועים הבאים לפחות:

א. מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה), של לפחות Xמתוך 6 הפעולות הבאות:

1. לקום ולשכב: יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ו/או לקום מכסא, כולל ביצוע פעולה זו מכסא גלגלים ו/או ממיטה.

2. להתלבש ולהתפשט:יכולתו העצמאית של מבוטח ללבוש ו/או לפשוט פריטי לבוש מכל סוג ובכלל
29 בינואר 2013 חוזר דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים - טיוטה
י"ח בשבט התשע"ג
29 בינואר 2013
שה. 2013-1530


לכבוד
מנהלי הגופים המוסדיים


הנדון: חוזר דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים - טיוטה

מצ"ב להערותיכם טיוטת חוזר דוח שנתי בדבר קיום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים (להלן – 'טיוטת החוזר').
לאור כוונת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון להחליף את הדוח בדבר קיום הוראות הדין (להלן – 'ח.ק 15 לשעבר') בדוח המוצע בטיוטת החוזר החל מהדיווח בגין שנת 2012, אין צורך, בשלב זה, לדווח את ח.ק 15 על ידי חברות מנהלות עבור קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולן.
נבקש לקבל את הערותיכם לטיוטת החוזר לא יאוחר מיום 28 בפברואר 2013.
שירות ללקוחות סוכנים ויועצים פנסיוניים
חוזר סוכנים ויועצים 2012-10-4 שירות ללקוחות סוכנים ויועצים פנסיוניים בעל רישיון נדרש לתת ללקוח שירות מקיף וכולל בכל ענין..
ייפוי כוח לבעל רישיון שיווק או ייעוץ פנסיוני
חוק הייעוץ הפנסיוני מסמיך בעלי רישיון לבצע פעולות מסוימות בעבור לקוח בכפוף לקבלת הסכמתו. בפרט, באפשרות בעל רישיון לבקש מגופים מוסדיים מידע אודות מוצרים פנסיוניים המנוהלים עבור לקוח, להעביר מידע אודות לקוח לגופים מוסדיים ולהעביר בקשות של לקוח לגופים מוסדיים לשם הצטרפות למוצר פנסיוני ולביצוע פעולות בו.
כיום, קיימים נוסחים שונים של ייפויי כוח, השונים זה מזה בהיקף הדרישות הקבועות בהן ובמהותן. ריבוי נוסחים של ייפוי כוח מקשה על תקשורת סדירה ויעילה בין בעלי רישיון לבין גופים מוסדיים.
חוזר זה קובע מבנה אחיד לטופס ייפוי כוח, באמצעותו יוכל לקוח לייפות את כוחו של בעל רישיון שיווק או ייעוץ פנסיוני לקבל מידע אודות החיסכון הפנסיוני המנוהל עבורו בגוף מוסדי
האוצר שוקל נסיגה ממסקנות בכר
האם חברי הכנסת הצעירים יבחנו מחדש את שוק ההון והעתיד הפנסיוני הצפוי להם בהעדר ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי- לקריא מעמרו של דני טל
העלת גיל פריש לגיל 68
נבחנת האפשרות להצעה של האוצר במסגרת חוק ההסדרים לשנים הקרובות לקביעת איחוד גיל הפרישה לגברים ולנשים והעמדתו על גיל 68 .
יועצים פנסיוניים רבים וגם חלק מנבחרי הציבור וביניהם יו"ר מפלגת ח"כ שלי יחימוביץ המתנגדים כליל לחוק ההסדרים בטענה כי הינו מהווה פגיעה במעמד הביניים...
יעוץ פנסיוני
הגדרת החוק: ל"ייעוץ פנסיוני"- מתן יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית- עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.
ייעוץ פנסיוני מקצועי
רישיון ל"ייעוץ פנסיוני"- מאפשר יעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון הפנסיוני, כשכיר, עצמאי או בעל שליטה, באמצעות מוצר ביטוחי או פנסיוני שאין לנותן הייעוץ עמלה ממנו.
דוחת פנסיוניים ברורים
פרופסור שריג עודד - הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במ. האוצר, פרסם טיוטת הנחיות למבנה הדוחות השנתיים שיידרשו הגופים הפנסיוניים לספק בידי לקוחותיהם ושואף לשפר את המודעות של הציבור לחיסכון מושכל ופניה לייעוץ פנסיוני מקצועי ובלתי מוטה.
תקנות צפויות בחיסכון פנסיוני
אם בעבר יהגו העוסקים בייעוץ פנסיוני להשתמש במושגים של "זיכוי" וניכוי", הרי שמעתה ההטבה להפקדות לביטוח פנסיוני תינתן הן בגין שכר עד תקרה חדשה נמוכה מכיום, תינתן לסכום הפקדה שלא יעלה על ..
לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך

ייעוץ פנסיוני ביטוחי אובייקטיבי (ייעוץ פנסיוני בלתי מוטה)

ייעוץ אובייקטיבי בנושאי ביטוח אישי ופנסיוני אובייקטיבי במערכת המומחים של  "פורשור" מאפשר לכל אחד ואחת, שכירים, עצמאיים או בעלי שליטה  לבדוק ולבחור את התוכניות המתאימות לו ולה בעלויות הנמוכות ביותר

בצורה מקצועית ואובייקטיבית ללא שום זיקה לגופים הפנסיוניים והפיננסיים.

 

מומחי "פורשור" כולם יועצים פנסיוניים מומלצים בכירים מורשים ברישיון משרד האוצר בעלי ותק רב , אינם עוסקים במכירת תכניות ביטוח כלשהן, שיווק חיסכון לטווח ארוך או מכשירים פנסיוניים

( קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים ועצמאיים וקרנות פנסיה).

 

אין ליועצים אינטרס מול חברות הביטוח הפנסיוני ויעניקו לכם את ייעוץ האישי ואת הצוות האנושי הכי מקצועי בתחומי השקעות, מיסוי, ניהול סיכונים, יעוץ פנסיוני וביטוחי בריאות כולל סיוע  העומד לרשותם ע"י משפטנים.

 

הכל בכדי להפסיק תשלומים (מיותרים, כפולים, דמי ניהול ותעריפים יקרים) מצד אחד, ולדאוג לעתידכם הפנסיוני ורמת חייכם הנוכחית והעתידית במינימום תשלומים חודשיים מבלי למכור לכם דבר!

 

 

יתרה מכך, להבדיל מהסוכנים שהינם שלוחי הגופים הפנסיוניים וחברות הביטוח ובעלי אינטרס (המנוגד לשלכם) למכירת מוצרי ביטוח ופנסיה קלאסיים. אנו בפורשור נלמד אתכם כיצד לדאוג לעתידכם גם באמצעות מכשירי חיסכון והשקעה נוספים שאינם בגופים אלה ויניבו לכם תועלות ופטורים ממס נוספים (לאחר מיצוי מלוא התועלות בתוכניות הקלאסיות) גם זאת     

בנאמנות מוחלטת רק לך ללא שום ניגוד אינטרסים וללא מכירה או קבלת עמלה מגוף כלשהוא מיישום המלצות.

 

 

            אל תהססו,  פנו אלינו עכשיו.. 

 

1-700-700-913

                                   

*שם פרטי
*שם משפחה
*דואר אלקטרוני
*טלפון נייד
נושא

 

לקבלת הנחה בפגישת יועץ ב-30 יום הקרובים יש לציין קוד הטבה 110508 בנושא או בשיחה עם נציגנו

         

למה ייעוץ פנסיוני

כאמור, הכל מתחיל בחוסר אובייקטיביות ובניגוד האינטרסים של סוכני הביטוח הפנסיוני של חברות הביטוח ופקידי הביטוח הפנסיוני !  

 

הניסיון הבלתי מוצלח של אלה שניסו ללמוד בעצמם או להיעזר בסוכנים ומשווקים  של קופות הגמל, ביטוחי המנהלים, קרנות הפנסיה וההשתלמות בעזרת  גופים כמו סוכניות ביטוח, סוכניות הסדר ומשווקים פנסיוניים  בעלי ניגוד אינטרסים ללקוח  ומול הוועדים במקומות העבודה  ובארגונים הגדולים שבעצם פעלו ללא ידע מקצועי מתאים, לעיתים תוך הטעיית ציבור העובדים וגרימת נזקים בלתי הפיכים, שלא לדבר על פעילות בלתי חוקית ע"י מעסיקים מתוך חוסר הבנה או אינטרסים בלתי מוסריים.

מצאו  עצמם לאחר שנים רבות והשקעת כספים עצומה בעת מקרה של אובדן כושר עבודה או משפחתם במקרה פטירה, שאינם יכולים לקיים רמת חיים מכובדת ובמקרה פרישה  עמדו בפני פנסיה בסכומים מגוחכים. 

 

ברוב המקרים מדובר באובדן של  מאות אלפי שקלים ואפילו מיליונים  עד כדי קטסטרופה כלכלית.

 

בייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה מרכיבים רבים שיש לקחת בחשבון טרם תשלום לתכנית לא מתאימה:

 

ניתוח צורך אמיתי נוכחי וכן עתידי ע"י יועצים פנסיוניים מומלצים כולל: סכומי הביטוח הנכונים הדרושים במקרה מלה, אובדן כושר עבודה, מוות וצורך שאירים.

 תקופת תגמולים דרושה קבלת הקצבה, הגדרת המצבים המזכים בקבלת דמי הביטוח.

 תעריפים, דמי ניהול מצבירה ומתשלום חודשי, אופן תשלום והשתנות פרמיה.

 חלוקת חיסכון פנסיוני מול אלמנטים ביטוחיים עפ"י השתנות המעגל המשפחתי והצרכים הדינמיים.

 המכשירים הפנסיוניים המתאימים לכל תקופה בחיים, מסלולים ומנגנוני השקעות עפ"י פילוסופיה אישית ומשפחתית.

 צרכים, נכסים ועתודות

תכנון פנסיוני מיסוי ולביטול "תרומות" מס הכנסה ותשלומים אחרים.

 

מכיוון כיום עקב התארכות תוחלת החיים והמאזן בין ציבור משלמי המיסים לבין הגידול באוכלוסיה שיוצאת לפנסיה. מוטלת  האחריות לטיפול בחיסכון והביטוח הפנסיוני על האדם ומשפחתו בלבד והוא זה הסוברני להחליט על אופן החיסכון הפנסיוני שלו בין אם הוא שכיר, עצמאי או בעל עסקים.

 

אחריות זו מוטלת על כתפי הציבור כבדה מנשוא ללא הבנה בתחמי הפנסיה המורכבים וללא ליווי של יועצים פנסיונים אובייקטיביים וצוות מסונכרן ונאמן עשוי אדם למצוא עצמו  משפחתו נופל לנטל על בני משפחתו או חס וחלילה מותירם ללא רשת ביטחון ועת לכתו.

 

אנשים פרטיים, עצמאיים וגם בעלי שליטה  משתמשים בשירותי ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ב "פורשור" כדי למנוע מצבים עגומים אלה מחד ובכדי להבטיח את עתידם ורמת חייהם ללא ביצוע תשלומים מיותרים לאורך שנים ותוך מניעת הפסדים בחסכונותיהם. 

 

מה עושים

פונים אלינו לקבלת ייעוץ ביטוח פנסיוני ( וגם ביטוחי אישי ובריאותי)  אובייקטיבי! 

 אנו פועלים ברישיון ייעוץ פנסיוני מיחוד מטעם משרד האוצר כמערכת מומחים יועצים פנסיוניים מומלצים  וותיקים, המנועים בחוק מקבלת כל עמלה שהיא מגופים אלה ובידנו כל הטכנולוגיה והמידע שיכול לסייע בידכם יצירת ביטחון פנסיוני אמיתי ושריי ולחסוך לכם הפסדי כספים ואבדן זכויות פנסיוניות בסכומים משמעותיים ביותר.

יועץ פנסיוני מומלץ , אחד או אחת מיועצינו הבכירים (בתחומי: ייעוץ פנסיוני, סיעודי, חיים וביטוח רפואי)  ישמחו לפגוש אתכם באחד משלוחות החברה בארץ (פגישות אלה נערכות במשרדי החברה בת"א או בחיפה) בכדי לבדוק תחילה האם גם לכם ולמשפחתכם נוכל למנוע הפסדים של מאות אלפי שקלים וחסוך כסף רב באמצעות ייעוץ פנסיוני ובכל תחום ביטוחי –איש שתבקשו לבדוק.

במידה ויסתבר במהלך הפגישה כי אכן הרווח הצפוי לכם הינו במאות אלפי ₪ בלבד, נשמח לאפשר לכם בהתאמה  מסלול הכנת חוות דעת  לייעוץ פנסיוני (וביטוחי) ה "תפור" ומותאם עבורכם באופן אישי עפ"י הצורך כולל תמחור אישי מוזל ככל הניתן, בהתאם להיקף העבודה הצפויה והתועלת המובטחת.

מה מקבלים

במסגרת תהליך ייעוץ פנסיוני ב"פורשור" נכין עבורכם חוות-דעת מנומקת ומפורטת הכוללת המלצות והנחיות בנושאי ביטוחי סיעוד/בריאות, חיים וייעוץ פנסיוני הכוללת הנחיות לשינויים שיש לבצע בתוכניותיכם הפנסיוניות והביטוחיות . מכתבי הנחיות והוראות שישלחו לחברות וליווי ופיקוח מתמשך בהתאם לשינויים בנתוני המשפחה, עדכונים בחוק, מיצוי הטבות מס והחוקים.

התעריף הממוצע ב"פורשור" לייעוץ פנסיוני בלבד לאדם נע בסביבות 2900 ₪, תעריף זה אינו זהה לכל הלקוחות משום השוני בין לקוח ללקוח בבחינת מספר התוכניות, המבנה המשפחתי, היקף העבודה וכו'.

בכל מקרה , במידה והתועלת המובטחת מראש  לא תהיה גבוהה פי כמה וכמה מהכסף שתשלמו בגין ייעוץ פנסיוני ברמה הגבוהה ביותר בארץ – באחריות! לא נציע לכם שירות הכנת חוות-דעת מלאה!

 

האם כל אחד צריך ייעוץ פנסיוני, ביטוחי

לא! אם אינכם משלמים או אינכם מתכוונים לבדוק את נחיצותכם בתוכניות ביטוח פנסיוני או בתכניות כגון ביטוח בריאות , אובדן כושר, תאונות,מחלות וסיעוד, או במידה ולא יימצאו במהלך פגישת הערכת התועלות פגמים משמעתיים שניתן לבטל ולמנוע מכם הפסדים כספיים משמעותיים - לא נציע לכם ייעוץ פנסיוני .

(יתכן גם שהיועצים הפנסיוניים יוכלו לתת לכם בעת הפגישה עצה אחת מיידית שתחסוך לכם כסף רב).

                     

רוצה להפסיק  להפסיד עכשיו,

חשוב לך לבדוק את התשלומים הפנסיוניים 

או הביטוחים שלך?

                     אל תהססו,  פנו אלינו עכשיו..  

1-700-700-913

                                   

*שם פרטי
*שם משפחה
*דואר אלקטרוני
*טלפון נייד
נושא

 

לקבלת הנחה בפגישת יועץ ב-30 יום הקרובים יש לציין קוד הטבה 110508 בנושא או בשיחה עם נציגנו

         

  

 

   

  רק אם באמת כבר נמאס לכם לשלם בלי לדעת כמה ולמה והגעתם למסקנה שכך אתם פוגעים ברמת החיים כיום וגם מסכנים את העתיד הכלכלי שלכם!    חברת "פורשור מומחים" אינה עוד חברה המספקת ייעוץ פנסיוני המקבלת עמלות הפצה!  רישיון תאגיד של "פורשור מומחים" מונע אפשרות ביצוע עסקאות וקבלת עמלות בגין פעולת הייעוץ מגופים מוסדיים!  והחברה מספקת  חוות-דעת מקצועית ואובייקטיבית של מומחים ללא מכירה - בתחומי תשלומי ביטוח, חיסכון והתנהלות פיננסית ! 
השרות שלנו מיועד ל
משפחות ויחידים בכל רמת שכר - שכספם והביטחון המשפחתי חשובים להם !  

כולל חיסכון בביטוח ואיתור זכויות וכספים שלכם בגופים מוסדיים ללא תשלום נוסף!  

 

                                                       

                                                 פנו כבר עתה  לקבלת הערכת רווח בהתחייבות!

צור קשר


צלצל עכשיו

    1-700-700-913

פימי שמאל 3

  1-700-700-913

בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל