לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך

חוקים ותקנות האוצר כולל זכויות עובדים

זכויות עובדים בביטוח פנסיוני ובייעוץ פנסיוני

 

עובד יכול להחליט באופן בלעדי על מנגנון הביטוח הפנסיוני, כולל הגוף (חברה/גוף מוסדי), מכשיר(ב. מנהלים/קרן פנסיה/קופת גמל/השתלמות)  שבו הוא מעוניין ללא התערבות המעסיק.

  • אסור למעסיק לקבוע או להתערב בבחירת העובד במכשיר פנסיוני מסוים.
  • זכות זו נשארת לעובד גם אם קיים הסכם קודם או נקבע בחוק (בעבר או עקב הסכמים גורפים/קיבוציים) כי עליו לבחור בסוג מסוים של חיסכון.
  • עובד מעוניין כי כספי החסכון הפנסיוני שלו ינוידו לקרן פנסיה , על אף  שאצל המעסיק שלו נהוג  להפריש עובדים לחיסכון פנסיוני מנהלים.  
  • המעביד חייב לבצע  את החלטת העובדים שרצו בכך  ולהעביר את הכספים לגוף מוסדי במסלול קרן פנסיה.

      כיצד ?

  • הזכות הזאת לעובדים ניתנת באופן אוטומטי ללא קשר וללא צורך באישור מיוחד והעובד אינו מחוייב לחתום למעסיק על שום מסמך "ויתור על מודל".
  • זכותו של כל מועסק להחליט אודות  המכשיר שבאמצעותו יבוטח לימי  לפרישה (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) וכן את הגוף שינהל את החיסכון הפנסיוני.
  • אם מועסק, קיבל ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי או השיג בעצמו  תנאים טובים יותר או מסלול מתאים לו יותר מאלו שהמעביד שלו  מציע (למשל התאמת הכיסוי הביטוחי בעליות נמוכות יותר, דמי ניהול וכו') - המעסיק מחויב להפריש לחיסכון שבו בחר עובד ובתנאים אותם הצליח העובד להשיג.

 

 

צור קשר


בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל