לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת

הקטנת פנסיה -אינה חוקית.

פסיקה –פצצה:  הקטנת הפנסיה של חברי קרנות הפנסיה הוותיקות – אינה חוקית.

 

 

 

בפסיקה, שניתנה בית המשפט האזורי לעבודה בב"ש ע"י השופט צבי פרנקל, נקבע כי  יש  לבטל סעיפים בתקנון האחיד של קרנות הפנסיה  מבטחים ונתיב (הוותיקות) בנוגע לאופן חישוב הגמלא , משום שתוצאת התנאים שנקבעו בתקנון מאז 2003 הביאו להקטנת הזכויות של החוסך בניגוד לתקנון שהיה תקף בשנות עבודתו הקודמות ובעת הצטרפותו לקרנות.

 

התובע, שיצא לפנסיה בשנת 2011  טען כי הינו זכאי לפנסיה חודשית של כמעט 26 אלף ₪ משום שלטענתו החישוב הינו 70% משכרו הקובע בעת פרישתו כקצבה משותפת מ-2 קרנות פנסיה וותיקות אליהן הפריש כעמית. לטענתו השכר בקובע המשותף בשתי הקרנות עמד על כ 37,000 ₪ בעת יציאתו לגמלאות.

לעומתו נטען כי  עפ"י הוראת הסעיף בתקנון האחיד  שהוחלף לקראת סוף  2003 בנושא זכויותיהם של עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות, החישוב הנכון של הזכויות זכותו של התובע לפנסיה של כ 19,000 ₪ בלבד.

 

כמוכן טען התובע בתביעתו, כי סמכותו של המפקח על הביטוח בחוק המפקח בקביעת התקנון האחיד שקרנות הפנסיה הוותיקות אינה כוללת זכות להרע את התנאים של החוסכים בקרנות אלה.

טענתו של התובע הייתה כי סעיף 3 לחוק ההגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים אינו מאפשר הרעת תנאים של החוסכים בקרנות ע"י שינוי תקנון ע"י המפקח משום שהחוק לא התקבל כנדרש ברוב של חברי הכנסת.

 

השופט קבע בפסיקתו בין היתר כי  "מהראיות שהוצגו בפנינו עולה כי התנאים שנקבעו בתקנון האחיד הרעו את התנאים שהיו לתובע אצל הנתבעות. הרעת תנאים זאת לא זכתה להסכמת רוב של חברי הכנסת... שינוי לרעה בתנאים שנקבעו כזכויות עמית בקו"ג מחייב התייחסות מפורשת של הכנסת לכך, בדרך של חקיקה מתאימה ברוב של חברי כנסת"

 

גם את עמדתו של המפקח על הביטוח, כי לו לא הייתה המדינה מתקנת את חוק הפיקוח וגם את התקנון האחיד, הייתה נוצרת  ירידה משמעותית של זכויות הפנסיונרים והחוסכים. ושמשום שחוק ההגנה על השקעות הציבור בישראל כלל לא חל בעניין - ולא היה נדרש להעביר את חוק הפיקוח המתוקן ברוב המינימלי כפי שקבוע בחוק ההגנה ,לא קיבל השופט שציין כי  "גם על הרשות המבצעת לכבד את הוראותיה של הכנסת ולא לפעול בניגוד להן, גם אם אין דעתה נוחה מהוראותיה של הכנסת בחקיקה".

 

השופט קבע בפסיקתו שהתנאים שנקבעו לפני פרסום התקנון האחיד לגבי זכויותיו של התובע יחולו. ולכן, הוא זכאי לפנסיה בהתאם לשכרו המובטח בעת יציאתו לגמלאות כולל ההפרשים מיום פרישתו ועד עתה בהמשך לשלם את מלוא הקצבה המגיעה לו.

 

חשוב ביותר לעוסקים במתן ייעוץ פנסיוני אשר נהגו עד עתה לקחת בחשבון את "התקנון האחיד" בחישוב הזכויות ובמתן המלצות להתייחס בחוות דעותיהם פסיקה זו ולעקוב אחר ערעור המדינה על פסק דין זה, במידה ויוגש כנראה משום השקעה אדירה שבוצעה ע"י המדינה מכספי משלמי המיסים בקרנות הוותיקות לאחר גרעונות גדולים שנצברו בהן והסיכון הגלום בפסיקה שניתנה בדמות אין ספור תביעות נוספות שצפויות לעלות למדינה סכומי עתק.

 

אך ברור שמכיוון שייקח עוד זמן רב עד לערעור ופסיקה בגינו, יש להמתין ולראות מה יילד יום ולהיות זהירים באופן מתן המלצות במהלך הכנת חוות- דעת של יועצים פנסיוניים.

 

 

צור קשר


.

בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל