לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
ייעוץ פנסיוני-זכויות עובדים ומעסיקים

פתיחת או שיוני תכניות פנסיוני ללא סוכן מ 1 ביוני

כל חוסך שמעניין לפתוח קרן השתלמות, חיסכון וביטוח בקרן פנסיה, או קופת גמל יוכל לבצע זאת באופן עצמאי החל מ-1 ביוני באתרי האינטרנט של חברות הביטוח, ללא סוכן.

זכות עובד לבחירת תכנית פנסיה או מכשיר פנסיוני

עדכוני מבצע צוק איתן זכויות

מתוך החוק

מתוך חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005

1..לא יעסוק אדם בייעוץ פנסיוני, אלא אם כן הוא בעל רישיון יועץ פנסיוני..

תיקון חוזר גמל 2005-2-5 לעניין חתימת מעסיק על מסמך ההצטרפות לקופת גמל

כל עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל רשאי לבחור את קופת הגמל שבה הוא מעוניין לחסוך והמעביד לא יוכל להתנות את הפקדת הכספים מצידו בבחירת קופת גמל מסוימת או מתוך רשימה של קופות. בכך מושג חופש לעובד בבחירת הגוף שינהל את כספי החיסכון הפנסיוני שלו וניתוק התלות שלו בהחלטתו של המעביד לגבי קופת הגמל. בהתאם להוראת הסעיף, יש לבטל את החובה לדרוש כי על מסמך הצטרפות של עמית-שכיר לקופת גמל תופיע חתימתו של המעסיק.

תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958

תיקון חוק הגנת השכר התשי"ח – 1958 (להלן:"החוק" ו "התיקון" בהתאמה).
התיקון יכנס לתוקף בתאריך 01.02.09 (ז' בשבט התשס"ט), כלומר התיקון לחוק יחול על משכורת חודש פברואר 2009 ואילך.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005

[אין תיקונים]חקיקה@מעודכנת חקיקה חוק חוק@ראשי חוק

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח–2008*

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 [תיקון אחרון 10/8/05] .

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני),התשס"ה -2005 ה. חוק לקריאה 2-3

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005*

פרק א': הוראות כלליות

סוגיות בקשר לתיקון 3 לחוק קופות הגמל

ביום 15.04.2008 פרסם האוצר מסמך ובו התייחסויות בקשר לתיקון 3 לחוק קופות הגמל.

להלן עיקרי הדגשים:

הפרדת השיווק הפנסיוני מהייעוץ הפנסיוני עפ"י החוק

בעל רישיון יתאים את הייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני שהוא נותן ללקוח לצרכיו של כל לקוח, ויבחר את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי, המתאימים ביותר ללקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החסכון שלו באמצעות מוצר פנסיוני, את מצבו הכספי דרך כלל, את החסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לענין, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגביהם; בחירת סוג המוצר הפנסיוני, המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי המתאימים ביותר ללקוח, תיעשה בהתאם למפורט

העברת כספים בין קופות גמל סופי 2008

לאחר תיקונים, טיוטות ודחיות רבות, נחתמו ואושרו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות), התשס"ח – 2008.

חישוב עתודות לתשלום קצבה

עקב קצב השיפור בתוחלת החיים עולה צורך לעקוב אחר הלימות העתודות בפוליסות ביטוח חיים המאפשרות קבלת קצבה (להלן – "העתודות לתשלום קצבה") ולהשלים אותן כראוי. לאור האמור לעיל מצ"ב טיוטה חישוב עתודות לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח חיים

תיאר הסדרת ניוד החיסכון הפנסיוני במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)-העברת כספים.

מסמך זה מתאר את הסדרת ניוד החיסכון הפנסיוני במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות), התשס"ו – 2006 (להלן – תקנות העברת כספים).

מטרת מתן האפשרות לנייד את החיסכון הפנסיוני היא הרחבת אפשרויות הבחירה של הצרכן, ועל ידי כך להביא שכלול שוק החיסכון הפנסיוני. האפשרות לנייד את כספי החיסכון תאפשר לצרכן ליהנות בכל עת מהמאפיינים הייחודיים של כל מוצר ומוצר וכן תאפשר תחרות בין כל היצרנים של כל המוצרים הפנסיוניים ולא רק בין היצרנים של אותם מוצרים פנסיוניים לבין עצמם.

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות), התשס"ו-2006

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות), התשס"ו-2006 -דברי הסבר - טיוטה

עשרת כללי הזהב לבחירת סוכן

ישראלים רבים אינם מודעים לכך שתכניות הביטוח שלהם שווקו להם ע"י מוכרנים או סוכני ביטוח לא מקצועיים וביטוחים אלה לעיתים אינם שווים את הנייר עליו הם מודפסים.

תקרות הפקדה לשנת 2005 - קרנות השתלמות וקופות גמל

מרבה מעבידים מרבה התדינויות

עיקרי הרפורמה בקרנות הפנסיה הותיקות והחדשות

פסק דין ק ביטוח ופנסיה שחר ידגר

מי יציל את הפנסיה שלי?

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג - 1963

חוק מעביד לביטוח מנהלים

חוק הגנת השכר, תשי"ח - 1958

דע את זכויותיך

זכויות העובד לדמי אבטלה במקרה פיטורין והתפטרות

בחירת העובד ואחריות המעביד

אי העברת פרמיות על ידי מעביד בביטוח מנהלים

אחריות למעשי עובד רשלן

מעבר עמיתים בין קרנות פנסיה חדשות וחדשות כלליות

תקציר תקנון עתודות ומיטבית

תקנות ותכתובת משרד האוצר

שינויים ומגמות בשוק הביטוח- 2005

קרנות הפנסיה של כלל

עתודות תקציר מסלולי הקרן

עמית שכיר מעודכן - כלל

עמית עצמאי מעודכן - כלל

מקורות לפנסיה אשר תאפשר חיים בכבוד

מקבלים מושג - אובדן כושר עבודה

ביטוח פנסיוני

מעבר עמיתים בין קרנות פנסיה חדשות וחדשות כלליות

מילון מונחים

מי שולט בפנסיה בעלי שליטה

מושגים באובדן כושר עבודה

ידיעון מעבר עמיתים אוקטובר 2005

טבלאות השוואה לביטוח פנסיוני

השוואה בין מסלולים פנסיוניים

הסכם עבודה

מהו אובדן כושר עבודה?

דמי פגיעה לנפגעי עבודה

ביטוחי מנהלים 2004-העולם החדש

ביטוח מנהלים - כיצד זה פועל

ביטוח אובדן כושר עבודה ממחלה או תאונה

צור קשר


למה ייעוץ פנסיוני

.

התזרים לוחץ?

בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל