לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לפני שחותמים על פוליסת ביטוח החיים
לפני שחותמים על פוליסת ביטוח החיים

לפני שאתם ממהרים לחתום על פוליסת ביטוח החיים שמציע לכם הסוכן, כדאי לכם לבדוק אם היא בכלל מתאימה לצרכים שלכם, באילו סעיפים אפשר לחסוך ומי בכלל לא צריך ביטוח שכזה. מדריך
דני טל

בינואר האחרון התקבלה החקיקה המסדירה הפרדה בין שיווק הביטוח על-ידי הסוכנים המשווקים לבין ייעוץ ביטוחי על-ידי יועצי הביטוח והפנסיה האובייקטיביים. עד אז נהג רוב הציבור לרכוש כיסויים ביטוחיים שלא הותאמו ישירות לצרכיו האמיתיים. הבחירה בסוגי וסכומי הביטוח היתה בדרך כלל תוצר של יכולת המכירה והשכנוע של הסוכן המשווק ושל בחירת סכומים שנראים 'נאותים/ מכובדים' לכאורה, בגישה של "כל המרבה הרי זה משובח".

 

מאחר ומיגון ביטוחי בתחום ביטוח החיים הינו מוצר צרכני שעולה סכום כסף לא מבוטל, בעיקר בגלל שמדובר בתשלום קבוע ורצוף לאורך עשרות שנים במרבית המקרים, בפרמיה המשתנה בנוסף לעליית המדד (לדוגמא: תשלום חודשי של כ-250 שקלים "בלבד", עשוי להגיע תוך 20 שנה לתשלום חודשי של כ-450 שקלים).

 

בעקבות החקיקה החדשה זכות כל עובד להרכיב לעצמו סל ביטוחי ופנסיוני עצמאי ומותאם במדויק למידותיו, בחרנו להביא לידיעתכם דרך לבחינת צרכים באופן עצמאי, לפני שאתם רוכשים ביטוח חיים. את הבדיקה העצמית יש לערוך מחדש מדי תקופה, בהתאם לשינויים החלים במשפחה ובחקיקה.

 

אז מה אתם צריכים לעשות לפני שאתם בוחרים ביטוח חיים? אם אתם רווקים, כלומר אין לכם בן/בת זוג או צאצאים התלויים בכם כלכלית ואינכם תומכים בבני משפחה שייפגעו מבחינה כלכלית במקרה מותכם, ככל הנראה אינכם זקוקים לביטוח חיים למקרה מוות.  

 

במקרה זה, במידה והינכם בעלי ביטוח מנהלים, עצמאיים או קרן פנסיה, מומלץ לבדוק האם בתוכניות שלכם קיים ביטוח למקרה מוות או תשלום לשארים. במידה וכן, הפנו את הסכום החודשי המוקצה בגין סעיף זה לסעיף חיסכון. פעולה זו תגדיל בצורה משמעותית את צבירת הזכויות הכספיות שיעמדו לרשותכם ביציאה לגמלאות, ותחסוך לכם הפרשת כספים מיותרת לסעיף שאין בו כל תועלת עבורכם.

 

במידה ומכרו לכם ביטוח למקרה מוות בדרך אחרת (ביטוח ללא חיסכון או תוכנית ביטוחית אחרת), מומלץ להפסיק הפרשה זו.

 

ומה לגבי נשואים?

במידה והנכם נשואים או מנהלים חיים משותפים ומשק בית משותף עם בן/בת זוג,  יש מספר נתונים שעליכם לבדוק לפני בחירת הביטוח:

 

 • לחשב את השנים שנותרו עד ליציאת כל אחד מבני הזוג לגמלאות.

 

 • סכום ההכנסה החודשית של כל אחד מבני הזוג.

 

 • הערכת הירידה בהוצאה הביתית עקב 'אי-צריכה' של אחד מבני הזוג במקרה חס וחלילה של מותו. (מקובל לחשב ירידה של 55% מההוצאה הביתית החודשית, אך ניתן כמובן לחשב באופן מדויק יותר עבור משק הבית האישי שלכם).

 

 • במידה ויש תשלום משכנתא משותפת המבוטח בביטוח חיים במסגרת המשכנתא-, מהו גובה ההחזר החודשי.

 

 • במידה ויש עתודות כספיות משותפות מהותיות (כגון חסכונות ותיקי השקעה) שאין להן ייעוד ספציפי- מה סכום עתודות אלו.

 

בעלי משפחה

במידה והנכם בעלי משפחה הכוללת ילדים הנתמכים על ידכם מבחינה כלכלית, עליכם לבדוק את הנתונים הבאים לפני בחירת הביטוח:  

 

 • חישוב השנים שנותרו עד ליציאת כל אחד מן ההורים לגמלאות.

 

 • חישוב השנים שנותרו להמשך תמיכה כלכלית קבועה בגל ילד (ההערכה המקובלת היא להפחית את גיל כל אחד מן הילדים מגיל 25).

 

 • הערכת הירידה בהוצאה הביתית-המשפחתית עקב 'אי-צריכה' של אחד מההורים במקרה חס וחלילה של מותו. (מקובל לחשב ירידה של 65% מההוצאה הביתית החודשית, אך ניתן כמובן לחשב באופן מדויק יותר עבור משק הבית האישי שלכם)

 

 • הערכת הירידה בהוצאה הביתית-המשפחתית עקב 'אי-צריכה' לאחר שהילדים עוברים את גיל 25 ואינם נתמכים כלכלית (מקובל לחשב ירידה של 55% מההוצאה המשפחתית החודשית).

 

 • במידה ויש תשלום משכנתא המבוטחת בביטוח חיים, מהו גובה ההחזר החודשי.

 

 • במידה ויש עתודות כספיות מהותיות (כגון חסכונות ותיקי השקעה) שאין להן ייעוד ספציפי- מה סכום עתודות אלו.

 

אז איך מחשבים?

להלן אופן החישוב עבור משפחה (יש לבצע את החישוב עבור כל אחד מבני הזוג בנפרד).  במידה ואין לזוג ילדים, צורת החישוב תהא זהה אך ללא הסכומים המתייחסים לילדים.

 

סיכום המקורות הכספיים שיעמדו לרשות המשפחה במקרה מות אחד ההורים:

א. הכנסת בן הזוג הנותר: לדוגמא: 5,000 שקלים.  

הכנסה מקצבאות ביטוח לאומי: לדוגמא: עבור אלמן כ-1,100 שקלים.

עבור כל ילד 500 שקלים, כפול מספר הילדים (לדוגמה: 2 ילדים) 1,000 שקלים.

סה"כ 7,100 שקלים.  

 

סיכום ההוצאות החודשיות להן נזקקת המשפחה במקרה זה

ב. הכנסה שהייתה קיימת (שני בני הזוג): לדוגמא: 12,000 שקלים

הפחתת הירידה בצריכה החדשה לדוגמא : (35%) 4,200- שקלים

הפחתת תשלומי המשכנתא המבוטחים לדוגמא: 2800- שקלים

סה"כ 5,000 שקלים.  

 

ג. הפחתת סכום ב' מסכום א' מקורות : 7100 שקלים

צרכים: 5000- שקלים

עודף/ חוסר 2100 שקלים.

 

מסקנות

במידה והתקבל סכום חיובי, המשמעות היא שאין צורך נראה של ביטוח למקרה מוות, והפניית עלותו לאפיק חסכון עשויה להגדיל חסכונות המשפחה ברבבות ואפילו במאות אלפי שקלים.

 

במידה והתקבל סכום שלילי (למשל במידה וההכנסה של בן הזוג הנותר הייתה רק 3000 שקלים, היה מתקבל סכום של: 900- שקלים, יש להמשיך כדלקמן:

 

במידה ויש למבוטח תוכנית ביטוח קיצבתית (מנהלים קיצבתי או קרן פנסיה) המבטיחה תשלום חודשי לשארים בסכום הנ"ל, אין כל בעיה ומומלץ רק לפנות לייעוץ בנושא בדיקת האפשרות לרכוש מיגון זה בתעריף טוב יותר.

 

אם יש למבוטח ביטוחים נוספים בנושא ביטוח למקרה מוות, ויש באפשרותו לקבל מיגון זה במחיר טוב יותר, ניתן לכאורה לבטלם ולהפנות התשלום למטרות חיסכון.

 

במידה והסכום גדול או קטן מהדרוש, יש לבצע שינוי בהתאם.

 

כאשר יש למבוטח תוכניות ביטוח המבטיחות תשלום חד-פעמי במקרה מוות יש לחשב: את הסכום ההוני (קרן) שיניב סכום זה עד יציאת הילדים מהבית, ואת הסכום ההוני שיניב לבן הזוג סכום דרוש עד הגיל אותו הינו רוצה לבטח (לדוגמא: עד גיל בו סביר שיינשא מחדש, יקבל ירושה מובטחת, גיל פרישה או עד סוף חייו).

 

את חישוב הקרן הדרושה (קרן מתכלה +ריבית) ניתן לחשב בכל מחשבון מדעי או לוח אקסל על ידי הכנסת הנתונים של : שנים, סכום מבוקש, גובה ריבית צפויה ( מקובל לחשב 3.5% - 4%)

 

אם קיימים מקורות כספיים הוניים משמעותיים שאין להן יעדים ספציפיים, יש להפחית סכום זה מהסכום שהתקבל מהחישוב.

 

הכותב הוא מנכ"ל פורשור מומחים - לניתוח ביטוח ותכנון פנסיוני

 

ההמלצות והכלים המפורטים במאמר זה אינם בבחינת תחליף לקבלת יעוץ פנסיוני-ביטוחי על ידי בעל רישיון יועץ פנסיוני,או תאגיד העוסקת בתכנון פנסיוני אובייקטיבי

 צור קשר


בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל