לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
מהו ייעוץ ביטוח / פנסיוני

ייעוץ ביטוח – מה הוא ?  יועץ ביטוח  – מי הוא ?

להלן עיקרי  הכללים העוסקים בהפרדה בין  ייעוץ ביטוח לבין שיווק ביטוח עפ"י הקריטריונים החרוטים על דגלה  של חברת פורשור מומחים (ע"פ מייסדה ראוי היה שיהיו במסגרת החוק)
(אין לראות בכללים אלה משום ציטוט מתוך אי-אילו תקנות או חוקים שנקבעו)


"ייעוץ ביטוח"
 מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות הביטוח שלו בתחומי ביטוח החיים, הבריאות, הסיעוד והפנסיה.

"לקוח"
 יחיד שייעוץ ביטוח הניתן לו נוגעים לביטוחים, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית עצמאי או כמבוטח...

("לא יעסוק אדם בייעוץ ביטוח, אלא אם כן הוא בעל רישיון יועץ ביטוח פנסיוני, ובהתאם לתנאי הרישיון.")

("יחיד בעל רישיון יועץ ביטוח פנסיוני רשאי לעסוק בייעוץ ביטוח כיחיד, כעובד בחברה או בשותפות שהיא
בעלת רישיון יועץ ביטוח פנסיוני,או כשותף בשותפות שהיא בעלת רישיון כאמור.
")

חובות, איסורים והגבלות לעינין עיסוק בייעוץ ביטוח
:
"בעל רישיון יתאים ייעוץ ביטוח...שהוא נותן ללקוח לצרכיו של כל לקוח, ויבחר את סוג המוצר הביטוחי,
את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי, המתאימים ביותר ללקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות הביטוח שלו באמצעות מוצר ביטוחי, את מצבו הכספי דרך כלל, את החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים, את מצבו הבריאותי ואת שאר הנסיבות הצריכות לעניין, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגביהם.
בחירת סוג המוצר הביטוחי, המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי המתאימים ביותר ללקוח,
תיעשה בהתאם למפורט להלן:
לעניין ייעוץ ביטוח - מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים הביטוחיים והגופים המוסדיים:
"נקבע בהסכם ייעוץ ביטוח כי ייעוץ ביטוח הוא מתמשך, ישוב יועץ ביטוח פנסיוני ויבחן,
את התאמת הביטוח באמצעות המוצר הביטוחי נושא הייעוץ ביטוח לצרכיו של הלקוח,
במהלך כל תקופת ייעוץ ביטוח"

"יועץ ביטוח או אדם אחר מטעמו או עבורו לא יקבל טובת הנאה במישרין או בעקיפין
בקשר עם ייעוץ ביטוח או בקשר עם ביצוע עסקה בעבור לקוח, זולת אלה:
"שכר והחזר הוצאות המשולמים ישירות מאת הלקוח" יועץ ביטוח לא יתקשר עם חברת ביטוח ו/או גוף פנסיוני, במפורש או במשתמע, לעניין עמלה או כל הטבת הנאה אחרת או כל התקשרות העלולה לפגום באובייקטיביות מתן ייעוץ ביטוח."

הגבלת השימוש במילה ייעוץ ביטוח:
"סוכן ביטוח לא ישתמש במילה "ייעוץ ביטוח" או בכל מילה הנגזרת ממנה,
בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו
.."

"לא ישתמש אדם, פרט ליועץ ביטוח פנסיוני מורשה , בצירוף המילים "ייעוץ ביטוח "
או בצירוף נגזרותיהן של מילים אלו, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו.."

  בקיצור: אנחנו נאסוף
             אנחנו נבדוק
             אנחנו נמליץ
             אנחנו נוודא
             אנחנו נלווה                          ואתם תהיו בטוחים
For
sure

      

 

אז אל תדחו,
למידע נוסף וצורות התקשרות
לחצו כאן

קישורים בנושא יעוץ פנסיוני

ייעוץ חינם לחסרי תוכניות פנסיה

התחייבות מנכ"ל פורשור דני טל

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי לחלוטין!

סקר פנסיוני לעובדים

באפשרותכם לקבל סקר פנסיוני וייעוץ ביטוחי משפחתי ע"י מומחים בעלי רשיונות ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר, בהנחה של 12.5% על כל שירותי סקר פנסיוני וניתוחי ביטוח משפחתי.

אם אתה מרגיש שהכסף שאתה משלם לביטוחים מיותר...המשך

ייעוץ פנסיוני – מה הוא ?

להלן עיקרי החוק העוסק בהפרדה בין ייעוץ פנסיוני לבין השיווק הפנסיוני ברישיון חברת פורשור מומחים, החברה הגדולהלייעוץ אובייקטיבי ללא זיקה לגופי ביטוח ופנסיה ובדיקת תשלומי ביטוח אישי, בריאות, סיעוד , חיים אובדן כושר עבודה וכדומה
25/03/2007

צור קשר


בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל