נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
ייעוץ פנסיוני – מה הוא ?
להלן עיקרי החוק העוסק בהפרדה בין ייעוץ פנסיוני לבין השיווק הפנסיוני ברישיון חברת פורשור מומחים, החברה הגדולהלייעוץ אובייקטיבי ללא זיקה לגופי ביטוח ופנסיה ובדיקת תשלומי ביטוח אישי, בריאות, סיעוד , חיים אובדן כושר עבודה וכדומה
25/03/2007


"ייעוץ פנסיוני" - מתן ייעוץ פנסיוני ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו..."
"יועץ פנסיוני" - בעל רישיון יועץ פנסיוני שניתן לו לפי סעיף 5"

"לקוח" – יחיד שהייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני הניתן לו נוגעים לחסכון, שלו או של
קרובו, כעמית-שכיר, כעמית עצמאי או כמבוטח.."
 "לא יעסוק אדם בייעוץ פנסיוני, אלא אם כן הוא בעל רישיון יועץ פנסיוני, ובהתאם לתנאי הרישיון."
"יחיד בעל רישיון יועץ פנסיוני רשאי לעסוק בייעוץ פנסיוני כיחיד, כעובד בחברה או בשותפות שהיא בעלת רישיון יועץ פנסיוני, או כשותף בשותפות שהיא בעלת רישיון כאמור.
"

חובות, איסורים והגבלות לענין עיסוק בייעוץ פנסיוני
:

"בעל רישיון יתאים את ייעוץ הפנסיוני...
שהוא נותן ללקוח לצרכיו של כל לקוח, ויבחר את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי, המתאימים ביותר ללקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החסכון שלו באמצעות מוצר פנסיוני, את מצבו הכספי דרך כלל, את
החסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לענין, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגביהם; בחירת סוג המוצר הפנסיוני, המוצר הפנסיוני והגוףהמוסדי המתאימים ביותר ללקוח, תיעשה בהתאם למפורט להלן:

(א) לענין ייעוץ פנסיוני - מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים והגופים המוסדיים;

"נקבע בהסכם ייעוץ פנסיוני לפי סעיף 27(ב)(4) כי הייעוץ הפנסיוני הוא מתמשך, ישוב היועץ הפנסיוני ויבחן, בהתאם להוראות סעיף קטן (א), את התאמת החסכון באמצעות המוצר
הפנסיוני נושא הייעוץ הפנסיוני לצרכיו של הלקוח,  במהלך כל תקופת הייעוץ הפנסיוני"

"יועץ פנסיוני או אדם אחר מטעמו או עבורו לא יקבל טובת הנאה במישרין או בעקיפין בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה בעבור לקוח, זולת אלה:
"שכר והחזר הוצאות המשולמים ישירות מאת הלקוח...עמלת הפצה הנגבית מחברה מנהלת שלה זיקה למוצר פנסיוני הכלול בסוגי המוצר הפנסיוני שבפסקאות  (1) עד    (3) ו-(7) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני", שבוצעה לגביו עסקה בעבור הלקוח, ובלבד שהלקוח שעבורו בוצעה העסקה הסכים, מראש ובכתב, לקבלת העמלה בידי היועץ ולשיעורה, ובכפוף להוראות סעיף 28.

"יועץ פנסיוני לא יתקשר עם מעביד או עם ארגון מעבידים, במפורש או במשתמע, לענין מתן ייעוץ פנסיוני לעובד של אותו מעביד.."

האם אתה מרגיש שהכסף שאתה משלם לביטוחי חיים מיותר?

יש בהחלט סיכוי שאתה צודק!משרד האוצר קבע : 80% מהמבוטחים משלמים עבור כפילויות

פנה היום לפורשור מומחים, וקבל מאיתנו ראיון ראשוני ללא תשלום לגבי האפשרויות לבדוק את הוצאות שלך לביטוחי בריאות סיעוד או ביטוחים והפרשות פנסיוניות והאפשרות להקטין אתההפרשות לטובת הפנסיה שלך.

 כל הבדיקות מבוצעות ע"י מומחים בעלי רשיונות ייעוץ בתחום התמחותם ללא זיקה לחברות ביטוח וגופים פנסיוניים (וברור ללא קבלת הטבות ועמלות מהם !)

למה ראיון ראשוני חינם? כי אנו מאמינים שלאחר שתכירו את שירותינו תרצו להמשיך לעבוד איתנו . אנו נגבה את שכר טירחה המשקף את איכות השירות שלנו אשר תניב לכם רווח עצום !

עד כה יעצנו ל מאות משפחות עסקים וחברות. לקוחות רבים זכו לחיסכון של עשרות ומאות אלפי שקלים ולהגדלת הפנסיה בשלושים עד חמישים אחוז כתוצאה מהייעוץ שקבלו מאיתנו.

לקבלת פרטים נוספים, מלא את פרטיך ע"י לחיצה כאן, ואנו ניצור איתך קשר טלפוני בהקדם.

בברכה,

דני טל מנהל

פורשור מומחים בע"מ – ניתוח ביטוח וסקר פנסיוני ללא מכירה .

לשירותים השונים הניתנים בחברת פורשור מומחים

צור קשר


בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל